Betekenis van webdesign

Wat betekent webdesign?

Kortgezegd is webdesign het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien.

Wat behelst moderne webdesign?

Tegenwoordig moet een website zowel desktop als mobiel- en tabletvriendelijk vormgegeven zijn. Dat betekent dat de website afhankelijk van de grootte van het beeldscherm van het apparaat dat de website bezoekt mooi en volledig weergegeven wordt. Dat kan soms een uitdaging zijn wanneer er veel content aangeboden wordt. Op een smartphone ziet een webwinkel er bijvoorbeeld anders uit dan op een groot 23 inch beeldscherm van de pc.

Belangrijk is het dat een website vlot laadt, een veilige en begrijpbare gebruikersomgeving bieden. Enkel dan komen bezoekers terug en neemt de website geleidelijk in populariteit toe. Wil je er voor zorgen dat je website veel bezoekers trekt, dan kan je niet om online marketing heen. Daarbij moet je denken aan SEO (zoekmachine optimalisatie), SEA (adverteren in zoekmachines) en andere marketingmethodes zoals e-mail marketing.

De meeste websites worden in WordPress opgezet. Dat is een CMS, wat staat voor content management systeem, dat gratis in gebruik is en voorzien is van vele mogelijkheden. Daarbij moet je denken aan design thema’s, plugins (voor diverse functionaliteiten) en widgets (content boxen die versleepbaar zijn).

Gerelateerde woorden

  • Webdesignbureau
  • Webdesigner
  • Webdesigners
  • Website
  • Webwinkel

Bron: https://www.pixelindustries.com/nl/services/webdesign-en-UX/

Betekenis van jetsers

Wat is de betekenis van jetsers? Daar kom je nu achter.

Jetsers is stoere taal

Jetsers is straattaal en wordt gebruikt als synoniem voor de term grote borsten. Het is een woord dat veel door jongeren en jongvolwassenen wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door bouwvakkers of op andere plekken waar men zich openlijk uit over de waardering van het vrouwelijk schoon. Jetsers is niet het enige woord uit de seksuele volkstaal die een groot stel borsten aanduidt, andere veel voorkomende termen zijn: airbags, tieten, melkbussen en bumpers. Het anatomisch correcte woord voor jetsers is gewoon borsten. Een secundair geslachtskenmerk van de vrouw met als functie het verzorgen van borstvoeding en het is een aantrekkelijk lichaamsdeel voor bepaalde bevolkingsgroepen. Echter vinden mensen het woord borsten vaak niet zo spannend klinken. Het is “stoerder” om een synoniem te gebruiken wat lomper klinkt en wat vaak ook gebruikt wordt voor normale gebruiksvoorwerpen, zoals melkbussen.

Zoals gezegd komt de term jetsers vooral voor bij mensen die straattaal spreken, volgens sommigen komt het woord vooral voor in de zogenaamde paupertaal.

Pauper? Wat betekent dat?

Pauper betekent officieel gezien een arm persoon. Met goedkope kleren, een oude trainingsbroek en versleten schoenen. Echter wordt pauper vaker gebruikt om een stereotype persoon aan te duiden. Mensen die zich pauper gedragen hebben vaak een mislukte stijl van doen en laten en dragen kleding dat of nep of merkloos is. Pauper wordt dus gebruikt om een persoon te omschrijven als die iemand denkt dat hij heel wat is, maar door andere groepen uit de samenleving een beetje als stumper wordt gezien.

Betekenis van lead time

Het woord lead time is Engels voor doorlooptijd. De lead time is de wachttijd, leveringstijd of doorlooptijd tussen het begin en de uitvoering van een proces. We spreken vooral van lead time in de bedrijfswereld. De lead time van bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling van een nieuwe auto en de daadwerkelijke levering van de fabriek aan de klant kan ongeveer 4 weken of 4 maand duren.

De doorlooptijd kan makkelijk berekend worden. Namelijk het tijdstip waarop de klant het product ontvangt minus het tijdstip waarop de klant de order geplaatst heeft. Een meer zakelijke manier om de doorlooptijd te berekenen is door middel van Little’s Law. De doorlooptijd is dan het onderhandenwerk (OHW) gedeeld door de output per tijdseenheid (Th). De lead time is dus gebaseerd op het werk van onderhanden is en hoeveel producten en er gemiddeld kunnen worden afgeleverd binnen een bepaalde tijd.

In de bedrijfs- en fabriekswereld is men op het moment druk bezig met de zogenaamde “lead time reduction”. Welke maatregelen kunnen er worden genomen om de lead time van een proces te verkorten om zo geld en tijd te besparen. De methode van doorlooptijdverkorting is bedoeld om zeer gefocust verbeteringen aan te brengen binnen een organisatie en om verspillingen te elimineren. Het gaat hier niet alleen om materiële goederen, maar ook bij diensten spreken we van lead time en lead time reduction. Dus vanaf het moment dat je de schilder belt om je kozijnen te schilderen tot het moment dat hij klaar is en weer wegrijdt.

Betekenis van nihil

Nihil is eigenlijk een ander woord voor niets. Dat er niks is. Er is geen materie, maar alleen absolute leegheid.

Kans is klein

Het woord nihil wordt vooral vaak gebruikt in de context: ‘De kans dat dat gebeurt, is nihil’. Daarmee bedoelen we vaak dat er theoretisch gezien een kleine kans is dat de gebeurtenis verloopt zoals je verwacht, maar die kans is zo verwaarloosbaar klein dat we er geen rekening mee houden. Eigenlijk is de betekenis van nihil in de volksmond dus net iets anders dan wat het echt betekent. Zo kan je ook zeggen: ‘Zijn bijdrage aan het project was nihil’. Hierbij zeg je weer dat zijn bijdrage zo ongelofelijk klein is, dat je er maar beter vanuit kan gaan dat hij niks heeft gedaan. Maar als je nihil echt goed wilt gebruiken, moet je er bij die zin vanuit gaan dat die persoon dus echt helemaal niks heeft gedaan. Immers betekent nihil dat er helemaal niks is. Er is geen materie, er is geen kans van slagen, er is geen bijdrage gedaan.

Kan er wel niets zijn?

Echter kan die uitspraak ook weer voor discussie zorgen. Kan er namelijk wel niets zijn? Als je het hebt over een lege ruimte, is deze nooit écht leeg. Net zoals het heelal, er zit niets tussen de planeten, of toch wel? Zo zijn bijvoorbeeld overal atomen te vinden. Maar de ruimte tussen deze atomen, zit daar niets? Filosofen en metafysici zijn druk bezig met de vraag of het absolute niks bestaat. De wetenschap kan daar nog geen uitspraak over doen.

Betekenis van idk

Idk is een afkorting van het Engelse zinnetje “I don’t know”. Dit betekent “ik weet het niet”. Het is een informele afkorting die vooral wordt gebruikt door jongeren. Het komt voornamelijk voor in applicaties waar je mee kunt chatten, zoals Whatsapp en Facebook Messenger. Idk is namelijk kort en makkelijk te typen dus kan snel als antwoord worden gebruikt.

Een voorbeeldzin:
“He Mark, weet jij wat het huiswerk voor morgen is?”
“Idk, ik was niet bij de les vandaag.”

Een afkorting zoals m.b.t. (met betrekking tot) kan in het bedrijfsleven ook gebruikt worden en is in de Nederlandse taal een geaccepteerde en officiële afkorting. Idk daarentegen is een vorm van chattaal, of in het Engels, sms-language.

IDK is een woord uit de chattaal

Chattaal is een taal die voornamelijk gebruikt wordt door kinderen, tieners en jongvolwassenen. De informele taal kenmerkt zich door naast het gebruik van veel afkortingen, ook gebruik te maken van emoticons (emoji’s) en spreektaal. Deze manier van online communiceren begon zijn opmars te krijgen in de tijd van MSN. MSN Messenger is de voormalige naam van Windows Live Messenger. Het werd dan in Nederland ook wel msn-taal genoemd.

Engelse afkortingen

Het is vooral opvallend dat veel van deze afkortingen afkomstig zijn vanuit de Engelse taal. Naast idk, zijn andere veelgebruikte afkortingen onder andere: idc (I don’t care), ily (I love you), bff (best friend forever), brb (be right back), yolo (you only live once) en gtg (got to go). Het fenomeen dat steeds meer Engelse woorden in de Nederlandse taal voorkomen, wordt ook wel Amerikanisering genoemd.

Betekenis van denigrerend

Denigrerend is een relatief negatief woord. Met het woord denigrerend beschrijf je iemands gedrag. Het staat namelijk voor neerbuigend en minachtend. Als iemand zich denigrerend gedraagt, vindt deze persoon dat hij boven de rest staat, hij is het belangrijkst en vindt andere mensen onbelangrijk en wellicht zelfs waardeloos. Deze persoon is vaak arrogant en asociaal bezig.

Denigrerend: Geen respect voor een ander

Iemand die zich denigrerend gedraagt heeft eigenlijk geen respect voor een ander. Qua gedrag kan je aan de volgende punten herkennen of iemand bezig is met denigrerend gedrag: vaak vindt zo’n persoon zichzelf heel belangrijk, heeft hij geen respect voor zijn medemens, negeert hij anderen die het niet waard zijn om tegen te praten, ontkent hij dat fouten en problemen bij hem liggen en uiteindelijk kan het zelfs veranderen in pestgedrag.

Denigrerend gedrag kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren binnen een bedrijf. Het komt regelmatig voor dat iemand een collega heeft die andere mensen als minderwaardig behandelt. Dit is vaak een stoorzender binnen een organisatie. Als iemand niet bereid is om goed onderling samen te werken en elkaar te respecteren als mens, is dit heel lastig. Maar ook op grotere schaal komt het voor. Denk bijvoorbeeld aan de kloof tussen rijk en arm. Zo zijn sommige rijke zakenlui denigrerend tegenover bijvoorbeeld een vuilnisman. Deze is waarschijnlijk laagopgeleid en doet vies werk, iets wat de zakenlui nooit zullen doen, oftewel in hun ogen is deze vuilnisman minder waard.

Betekenis van congestie

Bij congestie is er sprake van een ophoping of verstopping van een netwerk. Letterlijk betekent het dichtslibben. Dit kan betrekking hebben op meerdere soorten netwerken. We spreken het vaakst van congestie bij een internetnetwerk, verkeersnetwerk en bij de bloedsomloop in je lichaam.

Congestie op het internet

Het internet is een communicatienetwerk. Allerlei computers, mobieltjes en andere machines zijn met elkaar verbonden via kabels of het internet. Als je naar een website gaat dan bevind je je op de server van dat netwerk. Als te veel mensen tegelijk naar deze website willen, wordt de server overbelast, deze kan niet zo veel personen tegelijk aan. Deze ophopen wordt dan een congestie genoemd.

Congestie als verkeersterm

Maar ook in het verkeer komt het vaak voor. Dan spreken we van een verkeerscongestie. Dit heeft niet alleen betrekking op auto’s, waarbij een verkeerscongestie simpelweg een file is, maar het komt ook voor op het spoorwegennet en het luchtruim. Eigenlijk kan op alle plekken waar meerdere transportvoertuigen gebruik maken van dezelfde wegennetwerk een verkeerscongestie ontstaan. Als er bijvoorbeeld een ongeluk op de snelweg gebeurt, moeten alle auto’s daarachter wachten of kunnen ze nog maar 1 rijstrook gebruiken waardoor er dus ophoping ontstaat.

Comngestie als medische term

Ook in de medische wereld kan er sprake zijn van congestie, dit komt dan vaak voor in de bloedsomloop (wanneer bloed zich ophoopt in een orgaan). Het wordt dan ook wel de ophoping van vloeistof genoemd. Maar ook op andere plekken in het lichaam kan vloeistofcongestie voorkomen, bijvoorbeeld een nasale congestie, oftewel een verstopte neus.

Betekenis van porselein

Wat is de betekenis van porselein?

Hieronder leggen we je uit wat het is, hoe het wordt gemaakt en wat de doeleinden ervan zijn.

Porselein: Wat is het en hoe wordt het gemaakt?

Porselein is aardewerk met beschildering. Het heeft een vorm van harde keramiek die vaak fijn is gedecoreerd. Het wordt gemaakt van fijne en dunne porseleinaarde, wat ook wel bekend staat vanwege de gebruikte grondstoffen kaolien (klei) en petunse, het bezinksel van kiezelwieren en veldspaat. Deze vorm van keramiek is van origine afkomstig uit China. In 1296 maakte Marco Polo reeds melding van porselein toen hij in China verkeerde. Hij gaf het de naam porcella, naar een voor hem bekend weekdier met een witte schaal. De porseleinaarde wordt in een speciaal gemaakte mal gegoten, waarna het in een aardewerk oven wordt verhit. Daarna, wanneer het porselein goed is afgekoeld volgt het zorgvuldig schilderen van het gemaakte object.

Porselein is een materiaal dat veel gebruikt wordt voor duur servies, vazen en sanitaire voorzieningen zoals wastafels, toiletpotten.

Bron: http://aronson.nl/

Betekenis van apathisch

Wat is de betekenis van apathisch?

Apathisch is afgeleid van het woord apathie. Dat komt weer van het Griekse woord apatheia, wat gevoelloosheid betekent.

Apathisch: Gebrek aan emoties of motivatie

Apathisch zijn, is simpel gezegd een gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme. Sommige mensen noemen het ook wel “gebrek aan motivatie in het leven”. Als een persoon zich apathisch gedraagt, is deze heel lusteloos en ongevoelig voor indrukken van buiten. Ze zijn niet geïnteresseerd om dingen te ondernemen en hebben geen behoefte aan sociale interactie. Als iemand voor een langere tijd last heeft van apathisch gedrag, kan dit heel lastig zijn. Het beïnvloedt eigenlijk zijn of haar hele leven. Het beroepsleven wordt beïnvloed, maar ook relaties met een partner, familie en vrienden. Je zou kunnen zeggen dat de algehele levenskwaliteit hiermee achteruit gaat.

Echter is er bij mensen vaak sprake van situationele apathie. Iedereen heeft weleens een dag waarop je echt nergens zin in hebt en compleet ongemotiveerd bent. Dit is compleet normaal en geen reden tot zorg. Apathisch gedrag wordt echter gevaarlijker in combinatie met verschillende psychische stoornissen. Denk hierbij aan anorexia, autisme, depressie of dementie.

Apathisch gedrag en depressies?

Echter is apathisch gedrag niet hetzelfde als een depressie. Deze twee termen worden vaak door elkaar gehaald omdat een depressief persoon en een apathisch persoon vaak dezelfde symptomen vertonen. Zoals nergens zin in hebben en nauwelijks reageren op prikkels van buitenaf. Het verschil is echter dat een depressief persoon zich hierbij vaak verdrietig of terneergeslagen voelt, terwijl een apathisch persoon helemaal geen emoties voelt bij zijn of haar gedrag.

Betekenis van fiduciaire

Wat is de betekenis van fiduciaire?

Meerdere betekenissen van fiduciaire

Fiduciaire is best wel een lastig woord, het wordt tegenwoordig dan ook niet heel vaak meer gebruikt in de Nederlandse (of Vlaamse) taal. Het woord fiduciaire stamt af van het woord fiducie. Wat weer is afgeleid van het Latijnse fiducia, wat vertrouwen betekent.

Zo kan een advocaat bijvoorbeeld geen fiducie hebben in een zaak, oftewel hij heeft er geen vertrouwen in. Ook het woord geloof is vaak een acceptabele term om fiducie mee uit te leggen. Niet geloof in het kader van religie, maar hoop en vertrouwen ergens in hebben. Dat je gelooft dat het wel goed gaat komen.

Minder gangbaar geworden

Je zult dit woord tegenwoordig dus niet heel veel meer tegenkomen. De enige situatie waarin het woord nog wel actief wordt gebruikt, is als je te maken hebt met fiduciair geld. Ook dit heeft weer te maken met vertrouwen, wat eigenlijk heel logisch is, maar wel even uitgelegd moet worden.

Fiduciair geld

Fiduciair geld is geld waarvan de waarde niet afhangt van het materiaal waarvan het is gemaakt, zoals goud dat meer waard is hoe zwaarder het goud is, maar waarvan de waarde afhangt van vertrouwen. Onderling zijn er afspraken gemaakt over de waarde van dit geld en is er onderling tussen de mensen vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Oftewel, fiduciair geld is het geld waar wij dagelijks mee te maken hebben. Briefgeld, munten, maar ook digitaal geld zoals bitcoins. Het materiaal waarvan het gemaakt is, het papiertje, heeft zelf geen waarde. Maar je kan er wel dingen mee kopen door het vertrouwen dat we in dit product hebben.