Betekenis van landbouwmachine

Landbouwmachines zijn werktuigen die in de landbouw worden gebruikt om arbeid te besparen. Het gaat hier om een grote verscheidenheid aan voertuigen en machines met een grote complexiteit: van kleine tractoren tot de complexe oogstmachines van de moderne gemechaniseerde landbouw.

In de stroomversnelling

Met de introductie van landbouwmachines kunnen boeren steeds grotere, omvangrijkere boerenbedrijven optuigen, zonder dat ze daarvoor ook meer personeel nodig hebben. Waar in het verleden alles met de hand gedaan moest worden, later gebruikgemaakt kon worden van ploegdieren (paarden, ossen), kunnen boerenbedrijven nu echt een grote omvang en productie aan.

Diverse activiteiten

De landbouwactiviteiten waarvoor machines worden gebruikt, zijn divers. Primaire en secundaire grondbewerking; verdeling en toepassing van meststoffen; zaaien, planten en uitplanten; cultivatie; ongediertebestrijding; oogst; vervoer; opslag; verwerking vóór het op de markt brengen; drainage; irrigatie en erosiebestrijding; en waterconservering.

Moderne machines en robotisering in de stal

De veeteelt, die nog niet zo lang geleden voornamelijk afhankelijk was van de hooivork en de schep, maakt nu gebruik van een groot aantal gecompliceerde en zeer geavanceerde machines voor de behandeling van water, voer, strooisel en mest, en voor de vele speciale handelingen die nodig zijn voor de productie van melk en eieren.

 

Betekenis van debiteurenbeheer

Wanneer je als ondernemer of bedrijf facturen stuurt en ontvangt, ben je de termen crediteuren en debiteuren vast al eens tegen gekomen. Toch weet niet iedereen wat deze termen precies betekenen. In dit artikel nemen we debiteuren en debiteurenbeheer onder de loep.

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant waarvan de betaling nog openstaat. Dit kan een consument zijn, maar ook een bedrijf die nog een factuur open heeft staan bij je. De term debiteuren is dus een groep klanten waar een bedrijf nog geld van krijgt.

Als een debiteur niet tijdig zijn of haar rekeningen aan jou voldoet kan dat erg verveldende gevolgen hebben voor jouw bedrijfsvoering. Jouw kosten lopen immers ook door. Met professioneel uitgevoerd debiteurenbeheer kan je de kans vergroten dat klanten tijdig of in ieder geval zo snel mogelijk aan hun betaalverplichting voldoen. Daar gaan we je nu meer over vertellen.

Hoe werkt debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer heeft tot doel de tijd tussen het uitreiken van een factuur aan een klant en het innen van de volledige betaling zo kort mogelijk te houden. Debiteurenbeheer kan tegenwoordig gestroomlijnd worden met speciale debiteurenbeheer software, maar vergt nog steeds veel zorgvuldigheid. Het gaat namelijk om contracten, betalingen en je wilt ook niet de relatie met je klanten verslechteren door het maken van fouten.

Er vallen verschillende taken onder het debiteurenbeheer. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Het versturen van facturen
 • Het versturen van herinneringen
 • Het schriftelijk aanmanen van debiteuren
 • Het nabellen van debiteuren
 • Het maken van betaalafspraken met debiteuren
 • Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren
 • Het oplossen van disputen met niet-betalende klanten
 • Het in gebreke stellen van debiteuren

Indien de debiteur na al deze stappen nog steeds niet bereid is te betalen kan een gang naar de rechter vereist zijn. Echter zal er altijd een afweging gemaakt moeten worden of mogelijke kosten hiervan opwegen ten opzichte van de opbrengsten.

Betekenis van SZW

SZW is een afkorting voor de ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Dit is een samenvoeging van de arbeidsinspectie, de werk en inkomen inspectie, sociale opsporingsdienst en de sociale inlichtingen inspectie. Voor de branche schoonmaken is de SZW extra aandachtig, omdat dit een sector is met veel arbeidsrisico’s. Het gebruik van schoonmaakartikelen worden bij een inspectie dan ook zorgvuldig onderzocht.

Taak

De inspectie houdt de werkgevers en werknemers in de gaten om te weten of ze zich houden aan de wet, regels en afspraken op het gebied van de arbeid. Daarnaast kijken ze naar eventuele uitbuiting, fraude en criminaliteit die zich binnen het werk en op het gebied van inkomen kan plaatsvinden. Deze eventuele risico’s en ontwikkelingen hierin worden dan uiteindelijk vermeld aan de belanghebbende partijen. Bij deze taken horen bijvoorbeeld het opsporen van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en fraude. Andere belangrijke risico’s/ overtredingen zijn onderbetaling, uitkeringsfraude, gevaarlijke stoffen, te lange werktijden en psychologische arbeidsbelasting.

Bevoegdheden

Voor deze taken hebben de inspecteurs natuurlijk wel bevoegdheden. Om de inspecties en bepaalde onderzoeken uit te voeren hebben ze toegang tot alle plaatsen. Dit houdt in alle plekken waar gewerkt kan en wordt. Indien het om een onderzoek gaat die thuis plaats vindt mogen ze ook in de woningen komen. Daarbij mogen de inspecteurs vragen stellen over het onderzoek of de inspectie aan iedereen op de werkplaats. Ook mogen ze de mensen ondervragen als zijnde getuige. Alle documenten en registraties mogen worden ingezien en gekopieerd of meegenomen worden. Dit geldt ook voor voorwerpen en monsters. Eventuele verpakkingen mogen opengemaakt worden en er mogen foto’s  worden genomen. Tot slot kan een inspecteur medewerking eisen van een werkgever. Dit helpt de inspecteurs voor eventuele identiteiten van werknemers vast te kunnen stellen.

Samenwerken

De SZW werkt voor inspecties in de schoonmaakbranche vaak samen. Ze werken met de belastingdienst, UWV, IND en brancheorganisatie. Op deze manier controleren ze vaak hotels, horecagelegenheden, vervoermiddelen en gebouwen op schoonmaak. Naast de werknemers zijn natuurlijk ook de werkgevers verantwoordelijk. Ze moeten zorgen voor een veilig, schoon, eerlijk en gezonde omgeving.

Controleren

Het controleren van je eigen onderneming voorkomt opmerkingen van de inspectie SZW. Ook krijg je zo inzicht in wat het doet en wat beter kan in het bedrijf. Het is ook beter om de veiligheid zo te kunnen garanderen voor je werknemers. Ook behoudt je zo langer goed personeel.  Een nieuwe baan vinden of overstappen erg lastig. Het ESF stelt geld ter beschikking voor mensen die een betere of nieuwe baan zoeken.

Betekenis van een vaporizer

Wat is een vaporizer?

Een vaporizer in het Nederlands een verdamper, is een apparaat waarmee je kruiden en anderen stoffen verhit. De actieve bestandsdelen in deze stof veranderen dan in een damp die je kunt inhaleren. Je kunt een vaporizer daarom een beetje vergelijken met een oven. Een vaporizer verbrand het planmateriaal namelijk niet maar het wordt verhit. Dat gebeurd met een temperatuur van tussen de 157 en 226 graden. Het plantmateriaal veranderd dus van vorm door de verhoging van de temperatuur.

 

Verschillende soorten vaporizers

Er zijn veel verschillende soorten vaporizers en het aanbod is heel breed. Om de keuze te maken moet je zelf weten wat de best vaporizers voor jou is. Ze worden onderscheiden op de manier hoe ze het materiaal verhitten. Er is een verschil tussen conductie of convectie.

Bij conductie wordt het planmateriaal verwarmd op een metalen plaatje. Maar omdat het materiaal zou kunnen branden omdat er direct contact is, is niet de beste manier.

Bij convectie is er dus juist geen direct contact tussen het planmateriaal en het verwarmingselement. Bij deze methode wordt er juist hete lucht door het apparaatje gestroomd. Hierdoor is er dus geen kan op verbranding van de materialen.

 

Geschiedenis van de vaporizer

De vaporizer klinkt best modern en als iets wat eigenlijk nog niet zo lang bestaat. Toch begint de geschiedenis van de vaporizer in 1993, wat ook weer niet heel lang geleden is. Eagle Bill was aan het experimenteren met het verdampen van de verschillende kruiden. En doormiddel van de hulp van een hittepistool en de oude techniek van de Egyptenaren is dit gelukt. Eagle Bill ontwikkelde de Shake & Vape techniek geïnspireerd door de Egyptenaren dus.

In 1994 ontwikkelde een Canadees bedrijf de eerste elektrische vaporizers. En toen werden de vaporizers langzamer steeds meer bekend over de wereld. En toen in Nederland de cannabis liefhebbers het hoorde over de vaporizers begonnen ze zelf met het ontwikkelen ervan. De Verdamper is het product waar de Nederlandse Evert mee om te markt kwam. En sindsdien heeft dat voor veel veranderingen gezorgd, en wordt het nog steeds gezien als een van de beste.

In 2006 werden er verschillende testen gedaan door de Universiteit van Leiden over hoe goed of slecht een vaporizer nou is voor je gezondheid. En de resultaten van deze onderzoeken waar veel belovend.

In 2008 werd dan eindelijk de draagbare vaporizer ontdekt. Deze vaporizer is net zo groot als een smartphone en kan je dus overal makkelijk mee naar toe nemen.

En 2012 wordt gezien als het jaar van de vaporizer. Er kwamen veel nieuwe modellen en ontwikkelingen. En to de dag van vandaag ontwikkelen vaporizers zich nog steeds en worden ze steeds populairder en zijn de best vaporizers overal wel te vinden.

Betekenis van boekdrukkunst

Wat is de boekdrukkunst?

Het woord boekdrukkunst verwijst naar de techniek om een boek met een machine te drukken (printen). Als gevolg van deze technologie hoeften boeken niet langer met de hand gekopieerd te worden en werd het mogelijk voor een aanzienlijk groter publiek literatuur, naslagwerken en bijvoorbeeld religieuze boeken te verspreiden.

Geschiedenis van de boekdrukkunst

Hoewel beweegbare letters en papier voor het eerst in China verschenen, was het in Europa dat het drukken voor het eerst werd gemechaniseerd. De vroegste vermelding van een drukpers is te vinden in een proces in Straatsburg in 1439, waarin de bouw van een pers voor Johannes Gutenberg en zijn medewerkers wordt onthuld.

Hoe werkte de eerste drukpers?

In de drukpers van Gutenberg werden beweegbare letters op een vlakke houten plaat geplaatst, de onderste plaat. Er werd inkt op de letters aangebracht en een vel papier werd erop gelegd. Een bovenste plaat werd naar beneden gebracht om de onderste plaat te ontmoeten. De twee platen drukten het papier en de drukletter samen, waardoor scherpe beelden op het papier ontstonden.

Massaproductie werd mogelijk

Tegenwoordig wordt er bij een boeken drukkerij gebruik gemaakt van hele geavanceerde, met computers aangestuurde drukpersen, die in korte tijd vele boeken of tijdschriften kunnen produceren.

Betekenis van caravan

Wat is een caravan?

Het woord caravan is van oorsprong een Engelse woord met een oorsprong in het Perzisch. Het Perzische woord ‘karwan’ (karavaan) staat voor een groep mensen die reist door de woestijn. Hier gebruiken we komt van het Perzische karwan dat “groep woestijnreizigers” betekent. Later werd ook het woord caravan gebruikt, dat verwijst naar een vakantieverblijf op wielen die je achter een auto kunt trekken en waarmee je op een camping kunt verblijven.

Caravan en camper

Toen het op vakantie gaan populair werd in de begin van de 20ste eeuw ging men ook het woord ‘caravan’ gebruiken. De luxe tegenhanger van een caravan is de camper, wat kortgezegd een caravan inclusief voertuig is. Met een camper kan je overal heen rijden, zonder dat je een aparte auto nodig hebt.

Daarnaast bestaan er ook kampeerwagens, dat zijn aanhangwagens waar je een tent op kunt uitbouwen.

Caravans geven je meer luxe dan een kampeerwagen. Meestal hebben ze aparte kamers voor een slaapkamer, badkamer en een zitplek. Bij de grotere modellen is er ook ruimte voor een klein fornuis, keukenblok of douche.

Betekenis van spiegelreflexcamera

In de wereld van de camera’s bestaan er tegenwoordig heel wat mogelijkheden, wat de keuze niet altijd even makkelijk maakt. Waar velen tot voor kort steevast de voorkeur gaven aan een kwalitatieve systeemcamera, lijken heel wat klanten tegenwoordig te kiezen voor een spiegelreflexcamera. Toch zul je moeten rekening houden met zijn flinke prijskaartje. Ben je geïnteresseerd in de aanschaf van een spiegelreflexcamera dan komt het erop neer om je in al zijn facetten en aspecten te verdiepen zodanig dat je geen foute keuze maakt op het einde van de rit.  In de onderstaande tekst zullen hier dan ook even dieper op ingaan. Aarzel niet en lees alvast even verder!

De opkomst van de spiegelreflexcamera

Nu de spiegelreflexcamera’s duidelijk aan een opmars begonnen zijn en hun populariteit zienderogen lijkt toe te nemen, lijkt het ons de moeite waard om even te focussen op bepaalde kenmerkende karaktereigenschappen. Desalniettemin omdat de aanschaf van een kwalitatieve en naar behoren functionerende spiegelreflexcamera in de meeste gevallen ook wel een flinke investering blijkt te zijn. Kortom, de moeite waard dus om op de hoogte te zijn van de voor- én nadelen alvorens je de keuze maakt om met een spiegelreflexcamera in de hand huiswaarts te keren.

In tegenstelling tot de zogenaamde systeemcamera’s, worden de spiegelreflexcamera’s gekenmerkt door de aanwezigheid van een optische zoeker. Dat is meteen ook het grootste én veruit enigste verschil met de eerder benoemde systeemcamera’s die – vooral de laatste jaren – ook steeds gesofisticeerder blijken te worden. Maar goed, we leggen in dit artikel nu vooral de nadruk op de befaamde spiegelreflexcamera die – vanwege de aanwezigheid van een interne spiegel – de mogelijkheid biedt om door een optische zoeker te kijken. Met andere woorden; je zult via deze interne spiegel – die overigens tijdens het fotograferen meteen wordt uitgeklapt – rechtstreeks door het objectief gaan kijken om vervolgens het beeld op camera te kunnen vastleggen.

Waarom een spiegelreflexcamera?

Hoewel er – vooral de laatste jaren – maar bijzonder weinig onderscheid meer waar te nemen is tussen de meest recente spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s, blijft de populariteit van spiegelreflexcamera’s nog steeds duidelijk aanwezig. En dat heeft dergelijk type camera vooral te danken aan de vele mogelijkheden en voordelen die hij lijkt aan te bieden.

Zo blijkt zelfs de meest budgetvriendelijke spiegelreflexcamera over meer functiemogelijkheden te beschikken dan eender welke eenvoudige compact- of systeemcamera. Doordat dergelijk type camera over heel wat verschillende camera-instellingen, functiemogelijkheden en instelwieltjes beschikt; is het voor menigeen particuleer én professioneel fotograaf alvast een echt toppertje in de collectie gebleken. Zo is de spiegelreflexcamera alvast een bijzonder goede aanbeveling voor iedereen die zich in DSLR-fotografie wilt verdiepen.

Bovendien kan de spiegelreflexcamera werkelijk door eender wie worden gehanteerd – ongeacht je niveau van ervaring. Doordat een dergelijke type camera vaak over heel wat automatische instellingen en mogelijkheden beschikt, is het ook voor beginners een vrij makkelijk en handzaam apparaat om mee te werken. Kortom, heel wat mogelijkheden en bijgevolg ook heel wat knopen die je zult moeten doorhakken. Houd er wel rekening mee dat zijn prijskaartje kan variëren naargelang de mogelijkheden en het aantal instellingen en/ of functies.

Hoe kies je nu de beste spiegelreflexcamera?

Wat uiteindelijk de voor jou beste spiegelreflexcamera is, blijkt afhankelijk van verschillende factoren zoals je ervaring, je wensen en vereisten maar ook het budget dat je er maximaal kunt en wilt aan spenderen. Zo kies je als beginnend fotograaf maar beter voor een spiegelreflexcamera met heel wat automatische instellingen en functies. Indien je echter op de hoogte bent van de iso-waarde, het diafragma en de sluitertijd – en er overigens ook perfect mee kunt werken – dan kun je de automatische instellingen zonder problemen achterwege laten.

Daarnaast dien je eveneens aandachtig te zijn voor de grootte van de sensor aangezien deze bijdraagt aan de uiteindelijk geleverde beeldkwaliteit. Zo zal een crop-sensor vaak compacter en bijgevolg minder lichtgevoelig zijn dan bijvoorbeeld een full-frame sensor wat meteen verklaart waarom heel wat professionele fotografen voor deze laatste kiezen. Voor meer informatie omtrent desbetreffend topic kun je altijd nog even de volgende webpagina https://technologieradar.nl  raadplegen.

Betekenis van ABS

Nadat de ABS-unit in de jaren 60 voor het eerst succesvol in een Formule 1-wagen werd ingebouwd, werd het enkele jaren later – in de jaren 70 om precies te zijn – in vrijwel elke nieuwe auto geïntroduceerd. Vandaag de dag is de ABS-unit – of het antiblokkeersysteem zoals je in heel wat studies en onderzoeken ook kunt lezen – niet meer weg te denken uit onze samenleving. Meer nog; tegenwoordig is de introductie van een ABS-systeem wel degelijk verplicht bij de ontwikkeling van nieuwe wagens, motorfietsen én e-bikes. Zeker op slechte wegen en/ of tijdens slechte weersomstandigheden kan – naast het gebruik van bijvoorbeeld sneeuwkettingen – de ABS-unit voor een veilige factor zorgen.

De introductie van de ABS-unit

Toen de ABS-unit in de jaren 60 voor de eerste keer in een Formule-1 wagen werd ingebouwd, werd meteen duidelijk dat dit apparaat een belangrijke factor in de veiligheid zou worden. Niet veel later – ergens rond de jaren 70 – werd dan ook besloten dat elke nieuwe wagen steevast moest voorzien zijn van een degelijke ABS-unit. En vandaag de dag kunnen we dit alleen maar bevestigen. Bovendien zijn de regels omtrent het gebruik van een dergelijk antiblokkeersysteem alleen maar strenger geworden. Zo moet in elke nieuw ontwikkelde wagen en motorfiets steevast een kwalitatief ABS-systeem worden ingebouwd. En men lijkt deze lijn – vooral de laatste jaren – ook door te trekken naar e-bikes.

Het ABS-systeem – of antiblokkeersysteem zoals velen het omschrijven – heeft dan ook in diverse situaties en op verschillende momenten zijn nut bewezen. Zo blijkt het systeem een belangrijke factor tijdens slechte weersomstandigheden en/ of op slechte en moeilijk te berijden ondergronden. Kortom, de moeite waard om ons toch even onder te dompelen in dit unieke fenomeen!

Wat is de ABS-unit en hoe werkt het?

De ABS-unit – ook wel omschreven als ABS-systeem of antiblokkeersysteem – is een systeem dat steevast in elke nieuwe wagen, motorfiets en e-bike wordt geïnstalleerd en verhindert dat de wielen van het voertuig zullen blokkeren. Dit kan – vooral op slechte wegen en/ of in slechte weersomstandigheden – een belangrijk voordeel opleveren. In dergelijke situaties is de grip – op momenten dat er behoorlijk fel geremd wordt – gering waardoor de kans op een blokkerend wiel niet onbestaande is. En het is juist dat fenomeen dat met behulp van het ABS-systeem verholpen wordt, wat logischerwijze resulteert in een toename van de veiligheid.

De werking van het ABS-systeem uitgelegd

Om het principe van het ABS-systeem werkelijk ten volle te kunnen begrijpen, is het evenwel verstandig om te weten hoe de werking er precies uitziet. Zo wordt het ABS-systeem gekenmerkt door het maken van een zogenaamd “pompende” beweging op momenten dat 1 of meerdere wielen van het voertuig – tijdens het (bruusk) remmen – dreigen te blokkeren. Dankzij deze pompende beweging, blijven de wielen van het voertuig gewoon verder rollen waardoor de remweg aanzienlijk korter wordt. Extra handig dus op besneeuwde of oneffen terreinen of wanneer je met slechte weersomstandigheden te maken krijgt.

Teneinde die pompende beweging te kunnen uitvoeren, maakt het ABS-systeem gebruik van een combinatie van 3 afzonderlijke componenten gaande van de pompmotor tot de HCU en de ABS ECU.

Extra’s en aandachtspunten

Tot slot willen we afsluiten door de aandacht te vestigen op nog enkele belangrijke factoren en kenmerken. Zo is het belangrijk om weten dat – zodra het ABS-systeem in werking treedt – je een krachtige trilling zult gewaarworden. Laat dit je alvast niet afschrikken en al zeker niet verhinderen om het rempedaal zo krachtig mogelijk in te drukken. Deze trillende beweging is namelijk doodnormaal aangezien het ABS-systeem functioneert door middel van het maken van een pompende beweging.

Indien het ABS-systeem niet naar behoren werkt, dan zal dit overigens ook altijd aangegeven worden door middel van een brandend lichtje op het dashboard. Ga bij voorkeur niet zelf zitten sleutelen aan het ABS-systeem maar laat een ervaren technieker het probleem oplossen. Vaak heeft het te maken met één van de onderdelen of componenten die mogelijks versleten en bijgevolg aan vervanging toe zijn.

Betekenis van ondernemersverzekering

Wat is een ondernemersverzekering?

Als ondernemer wordt uw bedrijf elke dag met verschillende risico’s geconfronteerd. Het doel van een verzekering is om uw bedrijf te beschermen tegen deze risico’s, die hoge kosten met zich mee kunnen brengen en eventueel het voortbestaan van het bedrijf kunnen bedreigen.

Soorten bedrijfsverzekeringen

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Opstal-, goederen- en inventarisverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Pensioenopbouw van de ondernemer

Graag diepen we nog een paar risico’s uit, zodat je nog beter zicht hebt op de voordelen van de verzekeringen.

Het arbeidsongeschiktheidsrisico

De meeste ondernemers kunnen wel even de klappen opvangen van een zieke werknemer. Immers, een zieke kracht moet gewoon door betaald worden en je hebt ook iemand nodig die tijdelijk het werk gaat uitvoeren, wat ook geld kost.
Duurt het echter een stuk langer voordat je werknemer weer kan gaan werken? Dan bestaat het risico dat je deze kosten niet aan kunt. Denk maar eens aan startende ondernemers die een kleine buffer hebben of bedrijven in sectoren met lage marges. Een arbeidsongeschiktheidverzekering bespaart je dan veel kopzorgen.

Het aansprakelijkheidsrisico

Stel je eens voor dat je stukadoor bent en je laat gereedschap van je steiger vallen die spijtig genoeg op iemands hoofd valt. Tijdens je werk kun je onbedoeld schade toebrengen aan anderen (letselschade) of schade aan spullen. Zulke gebeurtenissen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijf en wil je liever voorkomen.

Wat is de betekenis van telemarken?

Veel mensen denken dat het tijdens de wintersport alleen gaat om skiën of snowboarden. Echter zijn er vele vormen van skiën. Een daar van is telemarken. Wij leggen jou in dit artikel uit wat het betekent.

Wat is het precies?

Telemarken is een van de vele vormen van skiën. Het verschil met het gebruikelijke alpineskiën is de bochtentechniek. Je kunt gebruik maken van deze techniek, door gebruik te maken van een andere binding. Hierbij is het belangrijk, dat alleen de voorvoet bevestigd wordt op de ski (samen met de schoen dan). Je kunt deze techniek herkennen, doordat beide benen apart en verder worden gebogen, dan bij het traditionele skiën. Hierbij wordt het binnenste been (de bergski) naar achteren geschoven en komt de hiel los van de ski. Vandaar dat het ook wel eens freeheel-skiing wordt genoemd. Het is een sierlijkere techniek, dan bij alpineskiën. De afdaaltechniek telemark is vernoemd naar de Noorse provincie Telemark.

Telemarken is een afdalingstechniek, die al heel lang gebruikt wordt. De techniek werd voor het eerst gebruikt door de Noor Sondre Norheim. Dit was al in 1868. Later werd deze techniek verbeterd. Dit kwam doordat er verbeterde skimaterialen kwamen. Zo kwamen er hogere en stijvere kunststof schoenen, betere bindingen en enige tijd later de moderne getailleerde ski’s.

Net zoals bij het traditionele skiën, kan er ook getoerd worden met en telemark uitrusting. Het is mogelijk om met deze schoenen op ski’s te kunnen lopen, doordat ze zo buigzaam zijn. Wil je nog beter kunnen lopen op de ski’s, dan zou je kunnen kiezen voor andere bindingen met een extra scharnierpunt.

Bindingen

Het belangrijkste onderdeel, om telemarken mogelijk te maken, zijn de bindingen. Daarbij is het dus van belang dat alleen de voorvoeten met de ski’s worden verbonden. Dit wordt mogelijk gemaakt door schoenen met een extra lip aan de voorkant in een beugel van de binding te schuiven. Aan de achterkant wordt de schoen aangetrokken door een kabelsysteem met een veer er in. Het principe van de bindingen is nog steeds hetzelfde als vroeger, alleen is het iets moderner geworden. Zo wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van roestvrij staal en worden er compressieveren gebruikt.

Een goede toevoeging aan het systeem was de uitvinding van veiligheidsbindingen. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om bij hoge druk uit de schoen of zelfs de hele binding te breken.

Dus om de techniek telemarken te kunnen gebruiken tijdens de afdaling van de skipiste, heb je een aantal belangrijke materialen nodig. Neem daarom als je op wintersportvakantie gaat stijvere kunststof schoenen mee, samen met de ski’s, stokken, bril, kniebeschermers en bindingen. Wanneer dit niet allemaal in de auto meegaat kun je gebruik maken van skidragers op het dak van je auto. Zo kun je de ski’s bevestigen bovenop de auto.