Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek
Categorieën

Wat is een definitie?

Een definitie is een korte uitleg van de fundamentele elementen van een begrip, die voorkomt dat het met andere verward wordt. Een goede definitie is niet cirkelvormig; ze bevat geen termen die al gebruikt worden om het te definiëren ding te beschrijven. ‘Verwarming’ moet niet gedefinieerd worden als iets dat verwarmt, bijvoorbeeld.

Hoe schrijf je een definitie?

Hoe schrijf je een definitie?

Definieer een term in eenvoudige, alledaagse woorden. Je definitie van een onbekende term mag je publiek er niet toe aanzetten extra termen op te zoeken om hem te begrijpen.

Houd het deel van de definitie klein maar voldoende. Het moet groot genoeg zijn om iedereen te omvatten die deel uitmaakt van de term die je definieert, maar toch niet groter. Om te voorkomen dat je er persoonlijke of onbelangrijke informatie aan toevoegt.