Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden

Betekenis van polarisatie

Politiek & Samenleving

Leestijd: 3 minuten Wat is polarisatie? Polarisatie is een sociaal psychologisch fenomeen dat verwijst naar het sterker tegenover elkaar stellen van twee of meerdere groepen. De groepen kunnen elkaar verschillen in hun normen, waarden, politieke standpunten, economische of sociale klassen, etniciteit of religie. Polarisatie resulteert in conflicten die moeilijk op te lossen zijn en die vaak leiden tot … Lees meer

Betekenis van je maintiendrai

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Wat betekent ‘je maintiendrai’? Je maintiendrai is een Frans idioom dat letterlijk “Ik zal volhouden” betekent. Het is een kreet die wordt gebruikt om iemand aan te moedigen tijdens moeilijke tijden. Het is ook een uitdrukking van vastberadenheid en loyaliteit. Je maintiendrai als wapenspreuk van Nederland In 1544 erfde de toen nog jonge graaf Willem … Lees meer

Betekenis van planoloog

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Afgelopen week stuitte je op een vacature van een planoloog. Je vroeg je af wat een vacature planoloog was. In dit artikel wordt er beschreven wat een planoloog is, welke werkzaamheden een planoloog heeft en over welke vaardigheden een planoloog moet beschikken. Wat is een planoloog? Een planoloog is iemand die zich bezighoudt met de … Lees meer

Betekenis van BRIC-landen

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Wat zijn BRIC-landen? BRIC-landen is een acroniem dat staat voor Brazilië, Rusland, India en China. Deze vier landen zijn allemaal economisch sterk en hebben een snel groeiende economie. Deze landen hebben ook veel invloed op de wereldeconomie. Het idee van de BRIC-landen komt voort uit een rapport uit 2003 dat werd gepubliceerd door een economisch … Lees meer

Betekenis van Raad van Europa

Politiek & Samenleving

Leestijd: < 1 minuut Wat is de Raad van Europa? Raad van Europa is een internationaal orgaan dat werkt aan de verdediging en verbetering van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat in Europa. Het is een non-gouvernementele organisatie met 47 lidstaten die zich bezighouden met politieke, economische en sociale samenwerking. De Raad van Europa is opgericht na de Tweede Wereldoorlog … Lees meer

Betekenis van Brexit

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten In de afgelopen jaren hebben we veel gehoord en gelezen over de Brexit. De Brexit betekent het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). In 2020 hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over een nieuwe vorm van partnerschap. Een meerderheid van de stemmers koos voor de Brexit, hoewel … Lees meer

Betekenis van democratie

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Wat is een democratie? Democratie is een vorm van bestuur waarin mensen hun eigen leven besturen door hun eigen stem te gebruiken. Het is een systeem waarin elke burger gelijke rechten heeft om te stemmen. De bevolking kiest hun eigen leiders door middel van verkiezingen waar iedereen een stem heeft. De leiders worden verkozen om … Lees meer

Betekenis van PMD-afval

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten De afkorting PMD in de term ‘PMD-afval’ staat voor ‘Plastic, Metaal en Drinkpakken’. Deze term wordt gebruikt voor afval dat voornamelijk bestaat uit plastic flessen, blikjes en drinkpakken. PMD-afval wordt gescheiden van ander huisafval omdat het nog gerecycled kan worden. Voor mensen die geen gebruik maken van gemeenschappelijke containers, maar waarbij het afval thuis wordt … Lees meer

Betekenis van industriële revolutie 

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten De industriële revolutie gaat over de periode waarin de mensheid overging van veelal handmatig naar vooral machinaal vervaardigde producten. Daarbij ging dit samen met grootschalige sociale en organisatorische veranderingen.   Start van de industriële revolutie  De industriële revolutie begon in Engeland rond 1750. Begin 1800 vervolgde deze revolutie in de overige landen van Europa. In … Lees meer

Betekenis van expat

Politiek & Samenleving

Leestijd: 3 minuten Wat is een expat? Expat is een verkorting van het Engelse expatriate. Dat is iemand die voor zijn of haar werk tijdelijk in een ander land woont. Vanwege de kortstondige duur dat zijn in ons land verblijven integreren ze vaak niet. De meeste expats leren dan ook geen Nederlands en praten vaak Engels en hun … Lees meer