Betekenis van geschiedenis

Wat is geschiedenis?

Geschiedenis is de studie van gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst. Mensen weten wat er in het verleden is gebeurd door naar dingen uit het verleden te kijken, waaronder bronnen (zoals boeken, kranten en brieven) en artefacten (zoals aardewerk, gereedschap en resten van mensen, dieren en planten (fossielen, botten, etc).) Een persoon die de geschiedenis van een bepaalde tijdsperiode bestudeert noemen we een historicus. Iemand die over de geschiedenis schrijft noemen we een geschiedschrijver of historiograaf.

Er zijn vele soorten historici, elk met hun eigen vakgebied. Hieronder lichten we er twee toe.

Paleontoloog

Een paleontoloog doet onderzoek naar fossiele resten of sporen van organismen bestudeert, om aan de hand daarvan de aarde en evolutie van het leven op aarde in het geologisch verleden te reconstrueren. Paleontologie probeert ook de verwantschap van nu levende organismen met uitgestorven soorten uit het verleden vast te stellen. Zij bestuderen van uitgestorven soorten de leefomgeving (paleomilieu) en plaats in een ecosysteem (paleo-ecologie). Denk hierbij bijvoorbeeld aan paleontologen die dinosaurussen bestuderen. De opeenvolging van fossielen wordt gebruikt om de ontwikkeling van het leven tijdens de geschiedenis van de Aarde te bepalen, maar ook om de ouderdom van bepaalde afzettingen vast te stellen (biostratigrafie).

Naast fossiele resten van de organismen zelf, worden ook de sporen van organismen bestudeerd. Dat is alles wat een organisme, zowel actief als passief, maakt of achterlaat. Hieronder vallen graafgangen, kruipsporen, boorgaten, pootafdrukken, holen, nesten, uitwerpselen (coprolieten). Deze overblijfselen worden ichnofossielen genoemd. De studie die zich hier mee bezighoudt is de ichnologie.

De paleontologie raakt aan vele andere vakgebieden, zoals de biologie, geologie, scheikunde, natuurkunde en astronomie. Paleontologen verrichten zowel veldwerk als laboratoriumwerk (het vergaren, prepareren, analyseren en determineren van fossiele resten).

Archeoloog

Zojuist hebben we beschreven wat een paleontoloog doet, maar wat is een archeoloog dan? Die heeft toch ook met de geschiedenis te maken?

Wie aan archeologie doet noemen we een archeoloog. Hij houdt zich in reguliere zin bezig met de studie van menselijk handelen in het verleden, de materiële resten die dit heeft achtergelaten (aardewerk, vuursteen, e.d.), de landschappelijke omgeving (vegetatie, klimaat, bodem, geografie) en de sociale en immateriële belevingswereld (culturen, uitwisseling, migraties). Waar een paleontoloog dus meer kijkt naar de evolutie van organismen en planten en geologische veranderingen, kijkt een archeoloog meer naar de verandering die de mens heeft doorgemaakt.

Wil je meer weten over de geschiedenis van jouw organisatie? Dan kan je een geschiedenis project laten uitvoeren door geschiedenis onderzoeksbureau zoals History Now.

Betekenis van loterij

Een loterij is een kansspel waarbij het toeval bepaalt of een speler een prijs wint. Deelnemers aan een loterij kopen vooraf een lot waaraan een bepaalde cijfer en/of lettercombinatie is verbonden. Uit de opbrengst van de lotenverkoop worden prijzen uitgekeerd. De hoogste prijs is vaak de jackpot. Voor Nederlandse loterijen varieert de jackpot per loterij van € 2,5 miljoen tot € 90 miljoen.
De loterijen in Nederland zijn gereguleerd door de overheid. Alleen loterijen met een vergunning mogen deze aanbieden. Dat zijn onder andere de volgende loterijen:

Staatsloterij

De Staatsloterij is de oudste loterij van Nederland en zelfs een van de oudste loterijen ter wereld. De loterij werd in 1726 opgericht door de staat en is nog altijd een grote speler. Sinds 2016 is de Staatsloterij onderdeel van de Nederlandse Loterij. De Staatsloterij houdt 16 trekkingen per jaar. Elke maand op de 10e publiceert de Staatsloterij de uitslag. Daarnaast vinden er 4 bijzondere trekkingen plaats: Oudejaarstrekking, Koningsdagtrekking, 1 juli trekking en 1 oktober trekking.

Postcode Loterij

De Postcode Loterij is in 1989 opgericht om geld te werven voor goede doelen. Heden ten dage doet de Postcode Loterij dit nog steeds. Deelnemers maken bij deze loterij dus niet alleen kans op prijzen maar steunen ook organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. De helft van de inleg gaat rechtstreeks naar goede doelen. Bij de Postcode Loterij speel mee met je postcode. Je kunt winnen met alleen de cijfers uit je postcode, als je gehele postcode. In totaal organiseert de Postcode Loterij 15 trekkingen per jaar. Iedere maand op de 8e wordt de uitslag gepubliceerd. De bekendste trekking is de decembertrekking die op 1 januari te zien is op tv.

BankGiroLoterij

De BankGiroLoterij steunt organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Daarmee is de BankGiroLoterij de cultuurloterij van Nederland. Deelnemers ontvangen een VIP-kaart waarmee ze gratis naar verschillende musea kunnen gaan. De BankGiroLoterij maakt net als de Postcode Loterij en de VriendenLoterij onderdeel uit van de Goede Doelen Loterijen. De helft van de inleg gaat naar goede doelen. De BankGiroLoterij heeft 15 trekkingen per jaar. De meeste daarvan worden gepubliceerd op de 10e van de maand. Prijzen worden dagelijks bekend gemaakt.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij maakt ook deel uit van de Goede Doelen Loterijen en steunt verenigingen en clubs die zich bezig houden met de gezondheid en het welzijn van mensen. Deelnemers kiezen zelf welke maatschappelijke organisatie ze steunen. 50% van de inleg gaat naar goede doelen. In totaal houdt de VriendenLoterij 14 trekkingen per jaar. Daarvan worden 12 op de 9e van de maand gepubliceerd.

Lotto

Lotto maakt onderdeel uit van de Nederlandse Loterij. Voor € 2 per lot kun je iedere zaterdag meedoen met Lotto en maak je kans op de jackpot van minimaal € 2,5 miljoen. Zaterdags om 21:00 wordt de uitslag gepubliceerd. Je speelt mee met 6 zelfgekozen getallen tussen 1 en 45.

Eurojackpot

Eurojackpot is een Europees kansspel waar je ook in Nederland aan kunt deelnemen. In Nederland maakt deze loterij deel uit van de Nederlandse Loterij. De jackpot van Eurojackpot varieert van € 10 miljoen tot € 90 miljoen. Elke vrijdagavond wordt de trekking in Helsinki verricht. Je speelt mee voor € 2 per lot.

Betekenis van vertalen

Vertalen is een mentale activiteit waarbij de betekenis van een communicatieproces wordt weergegeven van de ene taal naar de andere. Kortweg, het is een handeling waarmee de inhoud van een tekst vanuit de brontaal wordt overgebracht naar de doeltaal. De te vertalen taal wordt de brontaal genoemd, terwijl de taal die moet worden bereikt de doeltaal wordt genoemd. Naast een hoge taalgevoeligheid moet de vertaler een goede kennis hebben van zowel de brontaal als de doeltaal, aangezien hij de intentie van de schrijver, de originele gedachten en meningen in de vertaalde versie zo precies en waarheidsgetrouw mogelijk moet overbrengen.

Cultuur is alles

Volgens vertaalbureau Directvertalen.nl is de betekenis van een te vertalen stuk echt afhankelijk van de context, die vaak omlijst wordt door de culturen van de betrokken talen. Daarnaast is een goede vertaling een compromis tussen het respecteren van de brontekst en deze begrijpelijk te maken in de doeltaal.

Bijvoorbeeld, in het Portugees is het woord “saudade” erg moeilijk te vertalen omdat het zeer specifiek is voor de Portugese cultuur. Het betekent dat je verlangt naar iets dat afwezig is en je een gevoel van diepe melancholie geeft. Maar hoe vertaal je een woord dat in andere talen vaak niet bestaat? En het zijn niet alleen woorden, maar ook hoe je een persoon toespreekt of hoe je culturele uitingen vertaalt. Als je de Engelse uitdrukkingen “van A tot Z” zou gebruiken, hoe kun je deze vertalen naar een taal zoals het Mandarijns die niet het Latijnse alfabet volgt?

Elke taal heeft beperkingen

Vertalen gaat over het vinden van een gelijkwaardige betekenis van een zin in een andere taal, maar vaker heb je niet exact dezelfde woorden. Er is geen woord zoals “inzicht” in het Spaans, of een woord om “oppervlakkig” in het Frans te zeggen. Elke taal heeft zijn eigen beperkingen die echt een goede vertaling in de weg kunnen staan.

Neem bijvoorbeeld het Frans, dat een taal is met een duidelijke geslachtsaanduiding. Je hebt mannelijke en vrouwelijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Engels is echter anders. In het Engels kun je zeggen “mijn vriend komt eraan”, zonder het geslacht van je vriend te onthullen, maar in het Frans is dat gewoon onmogelijk. Je zou het geslacht van je vriend moeten opgeven omdat het zelfstandig naamwoord mannelijk (“ami”) of vrouwelijk (“amie”) moet zijn. Hoe vertaal je dat? Hoe weet je of de “vriend” een hij of een zij is?

Op het samen te vatten, kan je zeggen dat vertalen erg complex is. Omdat het niet alleen om woorden gaat, maar ook over welke betekenis zich achter woorden schuilhoudt.

Betekenis van stootwillen

Stootwillen of fenders zijn een soort beschermingsboei en scheepsuitrusting die wordt gebruikt om te voorkomen dat plezierboten, sleepboten, schepen en andere vaartuigen tegen elkaar of tegen de dokken van een haven botsen. Met andere woorden, stootwillen kunnen eenvoudig worden aangeduid als een bumper voor kleine en grote boten.

Onmisbaar onderdeel

Scheepsfenders zijn een belangrijke uitrusting van boten omdat ze het verlies van de romp van een boot voorkomen als deze in aanvaring komt met een andere boot of het dok. Eigenlijk kun je het vergelijken met de bescherming die een bumper van een auto biedt, behalve dan dat een auto niet kan zinken en boten wel. De stootwillen die worden gebruikt bij schepen zijn voortdurend geëvolueerd en zijn nu zodanig ontworpen dat het preventieproces in het beschadigen van de romp vrijwel foutloos en onfeilbaar is. Een boot kost heel veel geld en het laatste wat je wilt, is jouw boot zien zinken door een navigatiefout.

Werking van stootwillen

In het verleden en vandaag worden fenders gebruikt langs de romp en aan de voorkant van een boot. Dit om te voorkomen dat de romp of de voorkant beschadigd raakt als er zich een botsing voordoet. Maar tegelijkertijd worden er ook fenders op permanente plaatsen gebruikt zoals pijlers, dokken, scheepswerven en andere reguliere aanmeer- en vertrekpunten van boten.

Deze permanente bevestiging van scheepsfenders helpt omdat, in het geval er druk verkeer op de scheepswerf, en er een ongeluk of een aanvaring is, zowel de schade aan de boten als aan de scheepswerf in grote mate wordt geminimaliseerd. Fender-systemen zijn ontwikkeld om alle voertuigen te beschermen tegen schade veroorzaakt bij ongelukken. Dit komt omdat ze de grootste impact van een botsing opvangen, waardoor mogelijke schade tot een minimum wordt beperkt. Als het gaat om scheepsfenders, is deze extra uitrusting van vaartuigen een van de beste technologische ontwikkelingen die zich in de moderne tijd hebben voorgedaan. Voornamelijk omdat ze boten beschermen tegen zinken.

Zelfs in de vroegere eeuwen werden deze beschermmiddelen gebruikt om schade aan de romp van een schip te voorkomen, maar het concept en idee is in de moderne tijd meer geëvolueerd. Door succesvolle innovaties is er een breed scala aan kleine en grote scheepsfenders beschikbaar die als een uitstekende beschermingsuitrusting voor plezierboten en zeeschepen fungeren. De grote verscheidenheid aan scheepsfenders zorgt ervoor dat er voldoende opties worden geboden om iemand in staat te stellen de best mogelijke bescherming te kiezen voor zijn of haar boot.

Betekenis van eetkamerstoel

Wat is een eetkamerstoel?

Een eetkamerstoel is meestal een eenvoudige, houten stoel die dienstdoet om te zitten tijdens het ontbijt en het avondeten. Soms vormt een set eetkamerstoelen een combinatie met een bijpassende eettafel, en soms worden ze er los van aangeschaft. Eettafelstoelen zijn er in alle denkbare materialen: hout, metaal, kunststof, riet enz. Indien de zitting van de stoel nogal hard is, wordt deze soms voorzien van een kussentje, ook ziet men soms een kussentje vastgeknoopt of op andere wijze bevestigd aan de rugleuning. Tegenwoordig zien we steeds vaker leren eetkamerstoelen terug in moderne inrichtingen.

Dit is belangrijk bij de keuze voor een eetkamerstoel

Wil je eetkamerstoelen met een armleuning? Dan is het belangrijk dat de armleuning onder de tafel past, het liefst nog met een ruimte van 2 centimeter tussen de armleuning en het tafelblad. Het is namelijk prettig als er een hand tussen de arm van de stoel en de onderkant van het blad past. Zo kun je makkelijk aan en van tafel schuiven. Daarnaast is het belangrijk dat het aantal vereiste stoelen past onder de tafel die je voorkeur heeft. Passen ze niet dan zou je er voor kunnen kiezen een grotere tafel aan te schaffen of smallere stoelen.

Betekenis van schoolfoto

Wat is een schoolfoto?

Een schoolfoto is een foto die jaarlijks gemaakt wordt door een fotograaf van iedere leerling op een school. Deze foto’s worden vaak gepubliceerd in een schoolgids. Waar bij een schoolfoto het gaat om een foto van één persoon, wordt er ook vaak een klassenfoto gemaakt. Dat is een foto van de gehele klas. Deze vind je ook vaak terug in een jaarboek.

Het gebeurt regelmatig dat de termen schoolfoto en klassenfoto door elkaar heen gebruikt worden, met de betekenis van een foto van je hele jaar. Feitelijk is een klassenfoto dan de juiste term.

Wil je een schoolfoto opzoeken? Dat kan tegenwoordig online en is mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die duizenden foto’s en informatie hebben gedeeld. Dus kijk snel of er een foto van jouw klas is te vinden en vind direct je oude klasgenoten terug.

Betekenis van erfrecht

Niemand denkt graag na over de dood, toch zou dat wel een keer moeten. Het is namelijk heel verstandig. Na de dood moet er namelijk heel veel geregeld worden. Wanneer je het een en ander al voorbereid hebt, kan dit voor de erfgenamen een grote last van de schouders zijn. Het kan ook rustgevend zijn voor jezelf, je hebt namelijk het een en ander bedacht of uitgestippeld, waardoor je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken.

Voor het overlijden

Voor het overlijden is er al heel veel te regelen. Het is gebruikelijk om verschillende dingen op te schrijven of samen met een notaris een testament te maken. Op deze manier voorkom namelijk dat de nabestaanden ruzie krijgen of discussiëren over bepaalde zaken. Het is helemaal aan jou wat jij op papier wilt zetten, je schrijft jouw wensen op. Voor het overlijden is het ook handig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Hierdoor komen de nabestaanden niet voor onverwachte kosten te staan. Het inschakelen van een erfrecht advocaat is ook handig, deze helpt je met verschillende zaken afhandelen. Mocht je al weten dat iemand in jouw nabije omgeving binnenkort komt te overlijden, bespreek verschillende zaken. Het is helemaal niet raar om over zulke zaken te praten.

Overlijden

Via de notaris wordt er een verklaring van erfrecht opgesteld. Hier staat in wie er overleden is, of er een testament aanwezig is en wat hier precies in staat. Na het overlijden moet je, als erfgenaam, heel veel regelen. Zijn er meerdere erfgenamen? Je moet de erfenis verdelen, doe dit ook met de taken. Je kunt ongevraagd of onwetend een erfgenaam worden, je wordt dan verantwoordelijk voor de overledene zijn bezittingen en schulden. Dit kost heel veel tijd, in een vrij lastige periode. Je moet je namelijk bezighouden met zaken die je helemaal niet gewend bent. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen of lidmaatschappen stopzetten. Mocht de overledene een huis hebben, moet deze verkocht worden. Er moet ook rekening gehouden worden met het geld dat je ontvangt, hier moet je erfbelasting over betalen. Mocht je hulp nodig hebben, er zijn genoeg instanties die je ondersteunen met het proces.

Na het overlijden

Na de crematie of begrafenis komt er een periode van rust. Jouw taak als erfgenaam zit erop. Nu komt het besef van het verlies en kan het rouwproces beginnen. Het is een periode vol met emoties, je bent namelijk heel erg druk geweest waardoor alle emoties nu naar buiten komen. Met mensen praten kan een handige oplossing zijn.

Betekenis van liefdesverdriet

Liefdesverdriet is nooit leuk, maar hoort nu eenmaal bij een normale verwerking van een misgelopen relatie of onbeantwoorde liefde. We leggen je precies uit wat liefdesverdriet is, hoe het werkt in onze hersenen en hoe je er zo snel mogelijk weer bovenop kunt zijn. Overigens gaan mannen anders om met liefdesverdriet dan vrouwen.

Wat is liefdesverdriet?

Je zou kunnen zeggen dat liefdesverdriet hevige emotionele pijn is. Hier heb je zeker ook een aantal gradaties in. Sommige ervaren een licht vervelend gevoel, terwijl anderen aan de medicijnen moeten om het drama aan te kunnen. Die voelen het liefdesverdriet ook echt in hun lichaam als fysieke pijn/ ongemak. Vaak uit zich dit in een vervelend aanwezig gevoel rondom de keel en het hart.

Liefdesverdriet kan daarnaast ook lang duren. Bij sommigen maar een paar dagen, bij anderen vele maanden. Ze zeggen weleens dat je ongeveer 2x zoveel verwerkingstijd nodig hebt als dat je relatie duurde. Gedurende deze periode worden vaak ook pogingen gedaan de ex terug te winnen.

Liefdesverdriet, hersenen en je gedrag

Wat er in je hersenen gebeurt bepaald natuurlijk je gedrag. Je zou kunnen zeggen dat onder invloed van liefdesverdriet je hersenen anders reageren dan normaal. Het is goed om een aantal van deze processen te kennen.

Liefdesverdriet en pijn

Zoals eerder gezegd kan je emotionele pijn en fysieke pijn hebben van liefdesverdriet. Onderzoekers hebben mensen met liefdesverdriet onder een hersenscanner gelegd en zagen dat de hersencentra die fysieke pijn regelen daarbij actief waren. Het is dus zeker zo dat je emotionele pijn kan ervaren als fysieke pijn.

Afkicken…

Onderzoekers vonden ook dat liefdesverdriet vergelijkbare symptomen geeft als het afkicken van een verslaving. De vergelijking gaat zelfs zover alsof je af moet kicken van cocaïne. Dit is vaak heel heftig, je functioneert hierdoor slechter en kunt je slecht concentreren. Dit heeft verregaande gevolgen voor je dagelijks leven en werk.

Dus ken je iemand met een gebroken hart? Wees niet te streng voor hem of haar deze periode.

Compulsieve gedachten

Een vervelende bijwerking van liefdesverdriet zijn de zogenaamde compulsieve gedachten die ineens kunnen opkomen. Dit zijn vaak gedachten over je ex, of de persoon die je heeft afgewezen. Je hebt moeite met de afwijzing, of je herinnert je dingen over jullie verleden die leuk waren en die je mist. Ook kan het zijn dat je je erg schuldig voelt over een fout die je hebt gemaakt of andere zaken waardoor je relatie is misgelopen. Je blijft hieraan denken en elke keer als je dit doet reactiveer je het hersengebied waar je ‘ex ligt opgeslagen’. Daardoor versterk je deze verbindingen en wordt het steeds makkelijker om hieraan te denken of herinnerd te worden. Dit is erg vervelend en destructief voor jezelf. Door dit te doen wordt herstel lastiger en kan het veel langer duren.

Als je vaak compulsieve gedachten hebt, dan moet je hier wat mee doen. De eerste stap is opmerken dat als zo’n gedachte bij je opkomt, je beseft dat dit een compulsieve gedachte is. Door de juiste ombuigtechnieken te gebruiken kan je liefdesverdriet snel en efficiënt verwerken.

Betekenis van een elektrische fiets

Het klinkt best hightech, een e-bike. Maar het is eigenlijk niets minder dan een upgrade van een normale fiets. Elektrische fietsen worden steeds populairder en de normale fiets lijkt er bijna ouderwets naast. Maar wat zijn nou de grote verschillen? Wat heeft die elektrische fiets wat jouw fiets van tientallen jaren oud niet heeft?

Waarom een elektrische fiets?

Laten we beginnen met een algemene omschrijving. Met een elektrische fiets ben jij een stuk sneller waar je moet zijn en dat zonder nog een zweetdruppel te kweken. Naast de snelheid is een elektrische fiets milieubewust, want je laat de auto thuis. Door de algemene ondersteuning is het uitstekend voor ouderen of mensen met fysieke klachten. Nu we de pluspunten hebben gehad, kunnen we over naar het volgende deel.

Wat is anders?

Om een snel overzicht te hebben van wat die elektrische fiets nou zo bijzonder maakt, hebben wij wat technische onderdelen op een rijtje gezet. Scheelt jou weer een zoektocht op het internet. Wie weet raak jij enthousiast van wat deze fiets jou te bieden heeft!

Een motor

Dit is toch wel het grootste ding waar de hele elektrische fiets voor staat, het hebben van een motor. Deze motor maakt trapondersteuning mogelijkheid waardoor jij makkelijker en sneller op bestemming komt. Je hoeft het niet eens te zien vanaf de buitenkant, het kan namelijk worden weggewerkt in het frame.

De accu

Net als de nieuwste elektrische auto’s die je overal en nergens ingeplugd zit in een oplaadpunt, heb je dat ook bij e-bikes. De kracht van de accu ligt aan hoeveel het is opgeladen en het bepaalt hoeveel kilometers ermee kan worden gefietst.

Een display

Dit is te vergelijken met de populaire smartwatch, maar dan op je fiets geplakt. Dit display laat namelijk gegevens zien zoals hoe snel je fietst, de hoeveelheid ondersteuning die je hebt ingesteld, hoe lang je accu het nog volhoudt en meer. Wat het display precies weergeeft ligt ook aan de soort elektrische fiets dat je bezit.

Rotatiesensor

Deze rotatiesensor houdt bij hoe veel en hoe hard jij op de trappers trapt. Dit is een handig snufje omdat die ervoor zorgt dat de motor je genoeg steun geeft. Dus als jij besluit om je recordtijd te verbreken op je elektrische fiets, hoef je je geen zorgen te maken dat je fiets je snelheid niet bij kan houden. Alles is geregeld.

Betekenis van verschillende casino bonussen

Eén van de belangrijkste redenen waarom zoveel mensen er vandaag de dag voor kiezen om hun kans te wagen in een online casino heeft betrekking tot het feit dat je op deze manier vaak aanspraak kan maken op tal van verschillende soorten bonussen. Met een beetje geluk kan je bijvoorbeeld een interessante welkomstbonus claimen en wat bovendien ook te denken van een no deposit bonus of een cashback bonus? Is het voor jou echter niet helemaal duidelijk wat een bepaalde bonus nu precies inhoudt en wil je daarom graag meer te weten komen over de verschillende casino bonussen die er bestaan? In dat geval is het zeker de moeite waard om even de informatie op deze pagina uitgebreid door te nemen.

De welkomstbonus, een cadeau voor nieuwe spelers

Het eerste type bonus waar je gebruik van kan maken in een online casino is de zogenaamde welkomstbonus. Dit type van bonus kan in verschillende vormen worden aangeboden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een welkomstbonus dienst doet als stortingsbonus, maar daarnaast kan ze ook het karakter hebben van een no deposit bonus. Bovendien komt het ook steeds vaker voor dat een welkomstbonus niet in één keer, maar wel in stukken wordt toegekend.

Bovenstaande betekent dat het bijvoorbeeld perfect mogelijk is dat je door middel van een welkomstbonus niet alleen een stortingsbonus ontvangt op je eerste, maar ook op je tweede en derde storting. Is dat het geval? Dan betekent dat natuurlijk extra veel potentieel voordeel. Anderzijds spreekt het voor zich dat dit ook betekent dat je het risico loopt om veel meer geld kwijt te raken wanneer je niet aan de vooropgestelde bonuseisen kan voldoen.

In eerste instantie lijkt de welkomstbonus natuurlijk een erg leuk geschenk voor nieuwe spelers. Toch zijn er ook heel wat spelers die de bonus weigeren. Waarom? Zeer eenvoudig, namelijk omdat het claimen van een dergelijke casino bonus in de praktijk ook altijd de nodige verplichtingen met zich meebrengt. Kan je niet aan deze verplichtingen voldoen? Dan zal het bedrag dat je zelf hebt gestort verloren gaan. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden.

No deposit bonus, een bonus zonder risico

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zo dat bijvoorbeeld een welkomstbonus over een verschillend karakter kan beschikken. Concreet betekent dit dat ze bijvoorbeeld kan worden aangeboden als stortingsbonus, maar ook als no deposit bonus. Deze laatste wordt eigenlijk algemeen gezien als de meest interessante bestempeld. Dit heeft alles te maken met het feit dat er eigenlijk geen concrete eisen aan de bonus verbonden zijn. Je hoeft dus zelf geen storting te doen. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat een no deposit bonus net als een andere casino bonus uiteraard bepaalde rondspeelvoorwaarden kent.

Op het ogenblik dat je beslist om een bepaalde casino bonus die wordt aangeboden te accepteren is het altijd van belang om goed naar de rondspeelvoorwaarden te kijken. Alleen wanneer je dat doet weet je namelijk precies hoeveel keer het bonusbedrag precies moet worden rondgespeeld voordat hetkan worden uitbetaald naar je bankrekening. Ook eventuele andere voorwaarden waar je rekening mee moet houden worden op deze manier direct kenbaar gemaakt. Ondanks het feit dat een no deposit bonus in de praktijk dus zeer interessant kan zijn, kan ze ook best lastig te verzilveren zijn.

Gratis spins bonus, extra winstkansen op een gokkast

Er wordt bijzonder vaak gedacht dat een casino bonus altijd een bepaald geldbedrag als het ware cadeau doet aan de speler. Dat is eigenlijk nooit het geval. Het is namelijk zo dat je het bonusbedrag dat je hebt ontvangen nooit meteen kan laten uitbetalen. Voordat dit mogelijk wordt dien je dit steeds rond te spelen. Een ander type van casino bonus waar je ook met de nodige regelmaat aanspraak op kan maken bij online casino is de gratis spins bonus.

Hierbij wordt er zoals de naam reeds laat vermoeden geen geldbedrag aangeboden aan de speler, maar krijg je een bepaalde hoeveelheid aan gratis spins. Let op, ook hiervoor geldt dat er altijd rekening moet worden gehouden met verschillende voorwaarden, namelijk:

– De gratis spins kunnen mogelijks alleen op een bepaalde gokkast worden ingezet;

– De winst die wordt behaald met gratis spins kan nog moeten worden rondgespeeld;

– Het is mogelijk dat de gratis spins slechts een beperkte tijd geldig zijn;

Een gratis spins bonus kan in de praktijk ook op verschillende manieren worden verkregen. Zo is het mogelijk dat het online casino je een aantal keer gratis draaien aanbiedt, maar daarnaast kan je ook gratis spins ontvangen tijdens het spelen van een bepaalde gokkast. De zogenaamde “scatter symbolen” in een gokkast kunnen jou op deze manier een extra voordeel opleveren. Vaak kunnen gratis spins verdiend worden in het bonusspel van een gokkast.

Cashback bonus, terugbetaling bij verloren weddenschappen

Een ander type bonus waar je in een online casino met de nodige regelmaat aanspraak op kan maken is de zogenaamde cashback bonus. Het betreft hier zoals de naam van de bonus reeds enigszins laat vermoeden een bonus die zorgt voor een terugbetaling na het plaatsen van bepaalde weddenschappen. Belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de cashback is natuurlijk wel dat de weddenschappen die je hebt geplaatst verloren zijn gegaan. Op het ogenblik dat je een winnende weddenschap hebt geplaatst is een dergelijke bonus dan ook uiteraard niet aan de orde. Betekent een cashback bonus dat je volledig risicoloos geld kan inzetten bij een online casino? Toch niet helemaal.

Er zit bij een cashback bonus nog een extra addertje onder het gras. Ondanks het feit dat het natuurlijk fantastisch is dat je op deze manier een verloren weddenschap gecompenseerd krijgt is het namelijk zo dat het geldbedrag welke als cashback wordt terugbetaald niet zomaar terug kan worden uitbetaald naar je bankrekening. In nagenoeg alle gevallen wordt het bedrag dan ook terug aan je account toegevoegd als bonusgeld. Dit betekent dat je ze eerst terug zal moeten rondspelen vooraleer ze kan worden uitbetaald naar je bankrekening. Dit is zeker een factor om als speler rekening mee te houden bij het claimen van een cashback bonus.