Betekenis van quo vadis

Wat betekent quo vadis?

Deze term is een term die alleen de gelovigen onder ons zullen kennen, het is namelijk een begrip wat in een van de geschriften naar voren komt. In de analyse van de Bijbel staat het als volgt beschreven: Volgens de overlevering trachtte de apostel Petrus tijdens de christenvervolgingen door keizer Nero de stad Rome te ontvluchten. Buiten de stad kwam hij Jezus tegen, die de vraag “Quo vadis, Domine?” beantwoordde met “Eo Romam iterum crucifigi” wat “Ik ga naar Rome, om opnieuw gekruisigd te worden” betekent. Het betekent eigenlijk ‘waar ga je heen’. Je kunt het dus gebruiken als grapje tegen iemand, echter moet diegene dan wel de betekenis kennen. De term wordt eigenlijk niet in Nederland gebruikt, het is dan ook echt een verloren tekst. Wel kun je het weer vaak terugvinden in de religieuze geschriften zoals het Nieuwe testament en het Oude testament, hier heeft het dezelfde betekenis.

Betekenis van spiegelen

Je hoort te term spiegelen in veel sectoren terug komen. Supermarkt medewerkers zullen het wel herkennen. Daar betekent spiegelen het netjes neerzetten van de artikelen in de schappen. Je weet wel, etiket naar voren gedraaid en alles symmetrisch in het vakje. Je zet alles bewust zo ver mogelijk naar voren. Dit geeft het effect dat alle schappen volledig zijn gevuld, een spiegel-effect. Een taak die je als vakkenvuller wel of juist niet leuk vind.

Spiegelen in de supermarkt is niet alleen voor het oog, er wordt meer gedaan. Zo wordt er tijdens het spiegelen van de producten ook gelet op de houdbaarheidsdatum van de artikelen. Na een drukke dag in de supermarkt kan het nog wel eens zijn dat producten met verschillende houdbaarheidsdatums door elkaar raken. Aan de spiegelaar de taak om de producten die als eerste over de datum zouden gaan vooraan te zetten. Dit zodat er zo min mogelijk artikelen verspilt worden.

Spiegelen tijdens het auto rijden

Voor de mensen die autorijles hebben gehad, jullie kennen een ander soort spiegelen. Om te kunnen slagen voor je rijbewijs moet je namelijk goed gebruik kunnen maken van de spiegel van de auto. Alles wat met deze techniek te maken heeft noem je spiegelen. Nu snappen mensen vaak niet dat veel leerlingen moeite hebben met spiegelen, maar toch is het zo.

Tijdens je rijles wordt er door je instructeur veel op gehamerd. Zo veel mogelijk in je spiegel kijken is goed, zo weet je immers wat er voor en achter je gebeurd. Er word dan ook vaak een routine geleerd aan de leerling. Eerst vooruit kijken, dan in je zijspiegel en dan over je schouders. Een typisch gevalletje van oefening baart kunst.

Heb jij nog geen rijbewijs, maar ga je binnenkort wel aan de slag bij een autorijschool Eindhoven of omgeving? Dan weet je nu alvast dat spiegelen en belangrijk onderdeel is van je leerproces. Hoe eerder je het onder de knie hebt, hoe beter. De instructeur van je autorijschool in Eindhoven zal je precies vertellen hoe je dit het beste kunt doen.

Betekenis van quid pro quo

Wat betekent quid pro quo?

De uitdrukking Quid pro quo is een begrip wat nog best wel vaak wordt gebruikt in de Nederlandse taal. Mensen weten alleen niet dat ze hem begrijpen, ze weten niet precies wat het betekent. Quid pro quo is een Latijnse uitdrukking en betekent letterlijk “het ene voor het andere”. Deze uitdrukking kan op als volgt vertaald worden: “voor wat, hoort wat”. Dit ken je waarschijnlijk weer wel. Het houdt gewoon in dat je niet iets voor niets doet. Als iemand jou om een gunst vraagt dan wil je hier wel iets voor terug, je hebt nu eenmaal niet de tijd om zomaar iedereen te helpen. Het is een uitdrukking die je veel ziet in de Latijnse teksten van vroeger, het staat dan ook nog wel eens in kerken of in heilige geschriften. Misschien heb je het wel eens gezien, nu weet je in ieder geval wat het is

Betekenis van qua patet orbis

Wat betekent qua patet orbis?

De bovenstaande uitdrukking is waarschijnlijk niet zo bekend bij je, dit is dan ook niet zo raar, want het is Latijn. Mensen die niet in het leger zitten zullen deze uitdrukking niet kennen. De uitdrukking wordt namelijk gebruikt voor de mensen in het Korps Mariniers. Hier wordt het gebruikt als een lijfspreuk, deze spreuk houdt in: ‘ zo wijd de wereld strekt’. Hier bedoelen ze eigenlijk mee dat het Korps echt een hechte groep militairen is die elkaar altijd zal ondersteunen. Over heel de wereld zijn deze leden te vinden, overal waar je zal komen als lid van het Korps zal je respectvol gehandeld worden. Daarnaast worden alle militairen in het Korps eigenlijk een soort familie, je moet het zien alsof heel het Korps een grote familie is die altijd weer voor elkaar zal strijden en zal beschermen. De term vindt je ook terug in het wapen van het Korps, hier staat het geschreven in het schild van het logo.

Betekenis van backup

Wat is een backup?

Letterlijk betekent het Engelse woord backup ‘terugvallen op’. Oftewel iets waar je op kunt rekenen als je huidige systeem, software of bijvoorbeeld een lid van je sportteam die uitvalt en gewisseld kan worden.

Backup in de ICT

Wanneer we het in de ICT hebben over een backup dan bedoelen we een reservekopie van jouw software of een stuk hardware die je kunt inschakelen als je primaire systeem (tijdelijk) niet meer werkt.

In de informatietechnologie is een back-up of gegevensback-up een kopie van computergegevens die elders zijn genomen en opgeslagen, zodat deze kunnen worden gebruikt om het origineel te herstellen na een gebeurtenis met gegevensverlies. Bijvoorbeeld als je iPhone in het water is gevallen en je toch nog je kostbare foto’s wilt terughalen of een webserver jouw webshop host en een hardware probleem ondervind. Met een back-up van de gegevens en/of een back-up systeem kan je snel weer als vanouds gebruik maken van alle data.

Online backup vs. harddisk backup

Steeds vaker kiezen mensen voor een online backup dienst. Niet zo gek als je nagaat dat je bij het backuppen op een enkele hardeschijf kans loopt dat de backup kwijtraakt, kapotgaat of onvolledig is. Lange tijd was het kopiëren van jouw gegevens naar een externe harde schijf de minst tijdrovende en meest kosteneffectieve manier om een ​​back-up van gegevens te maken. Maar het opslaglandschap is de afgelopen jaren drastisch veranderd met de introductie van cloudopslagservices.

Het uploaden van je gegevens naar de dedicated servers van een bedrijf is vaak goedkoper en veiliger dan het bewaren van een fysieke hardeschijf. Bovendien worden veel cloudopslagplatforms geleverd met naadloze back-up- en synchronisatiesystemen die ervoor kunnen zorgen dat je nooit zonder kopieën van jouw meest recente bestanden zit.

Betekenis van pro forma

Wat betekent pro forma?
Weer een Latijns woord die in de Nederlandse taal wordt gebruikt. Pro forma betekent letterlijk voorlopig.

Vaak wordt pro forma gebruikt om een een pro forma zitting aan te duiden. Dat is een term waar iedereen met een beetje juridische kennis wel bekend mee is. Het is een zitting waarop een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Een pro-formazitting is nodig als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest, maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat de zitting binnen een redelijke termijn plaats moet vinden, dit is nu eenmaal een van de rechtsbeginselen in ons land. De reden voor de zitting is dus om er voor te zorgen dat deze termijn niet wordt overschreden. Een pro forma zitting komt meestal niet voor, normaal gesproken wordt er al wel gewoon inhoudelijk ingegaan op een bepaalde zaak. Vaak is het zo dat de pro forma zittingen voorkomen bij de grotere zaken, dit gehele proces duurt dan ook langer.

Betekenis van CCVX

Waar staat de afkorting CCVX voor?

CCVX duidt de vier commissies aan die tezamen voor alle Nederlandse universiteiten de voortentamens opstellen en toetsen. Zij doen onderzoek naar de kennis van de deelnemers, zoals dat wettelijk is voorgeschreven in de artikelen 7.24 t/m 7.29 van de Wet op het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs toegang willen tot de universiteit. Over het algemeen gaat het dan om toetsen die een student vooraf succesvol moet afleggen om toegang te krijgen tot een academische studie. Bijvoorbeeld om te bewijzen dat hij of zij voldoende statistisch onderlegd is of voldoende basiskennis heeft over een vakgebied. Doorgaans gaat het om de toetsing op een betavak die op de universiteit (en sommige HBO opleidingen) vereist is.

De toetsing van de CCVX worden door alle opleidingen van alle universiteiten erkend.

CCVX: Vier centrale commissies

Eerder gaven we al aan dat de CCVX bestaat uit vier commissies, dat zijn de volgende:

• de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB)
• de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN)
• de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS)
• de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW)

Belangrijke weetjes voor de voortentamens

Bij studies met een decentrale selectie (loting / numerus fixus) kan het een eis zijn dat je het voortentamen (CCVX) al succesvol voltooid hebt voordat je je mag inschrijven voor de selectieprocedure. Denk aan een studie Geneeskunde, Tandheelkunde of Fysiotherapie, die erg populair zijn, maar een beperkt aantal studenten toelaten.

In het geval je de eerste keer niet slaagt voor de voorselectie of pas later in het jaar wilt instromen bij een studie is het goed om te weten dat er jaarlijks drie momenten zijn om een van de voortentamens af te leggen.

Voor een goede kans van slagen is het aan te raden goed te leren en oefenen voor jouw CCVX voortentamen. Dat kan met behulp van een CCVX cursus of door hulp te vragen van iemand die zelf al de test heeft doorlopen.

Betekenis van adembescherming

Het inademen van vuile lucht doet meestal geen pijn. Pas bij sterk vervuilde lucht, hoest je en is er een benauwd of branderig gevoel. Toch kan vervuilde lucht voor gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situaties zorgen. Waardoor adembescherming minstens zo belangrijk is als andere beschermende middelen. Zo voorkom je dat iemand stofdeeltjes of schadelijke stoffen inademt. Bij adembescherming is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

  1. Normering adembescherming

Voor adembescherming zijn er allerlei normen in gebruik. De belangrijkste normeringen om rekening mee te houden wanneer het om adembescherming gaat:

EN-normering adembescherming

Beschrijving normering adembescherming

EN 149

Filterend fijnstofmasker tegen deeltjes. Eenmalig te gebruiken.

EN 405

Filterend halfgelaatsmasker met ventielen tegen gassen of gassen en deeltjes. Eenmalig te gebruiken.

EN 140

Halfgelaatsmasker is herbruikbaar en voor gebruik met filters.

EN 136

Volgelaatsmasker is herbruikbaar en voor gebruik met filters.

EN 12941

Motorunit met helm of kap tegen deeltjes, gassen en dampen.

EN 12942

Motorunit met vol- of halfgelaatsmasker tegen deeltjes, gassen en dampen.

EN 270

Ademluchttoestel voor perslucht met kappen.

EN 139

Ademtoestel met perslucht voor vol- of halfgelaatsmasker.

EN 137

Ademluchttoestel met perslucht voor vol- of halfgelaatsmasker (flessenlucht).

EN 12021

Norm waaraan compressorlucht moet voldoen als ademlucht.

Europese Normen kort je af als EN. Deze normering wordt altijd in de eigen taal gepubliceerd. In Nederland is dit NEN-EN 100, waarbij NEN staat voor het nationale normalisatie-instituut. De Duitse identieke versie van deze norm is DIN-EN 100 en publiceert het Duitse normalisatie-instituut. In België is dit NBN EN 100. Zo heeft ieder land uit de Europese Unie een eigen variant.

  1. Soort adembescherming kiezen

Grofweg zijn er twee verschillende soorten adembescherming. Bij afhankelijke adembescherming, ben je afhankelijk van de lucht om je heen. Bij onafhankelijke adembescherming komt de lucht ergens anders vandaan. Denk aan een zuurstoffles of een compressor. In dat geval adem je standaard frisse lucht in en ben je niet afhankelijk van de omgeving.

Voorbeelden van adembescherming:

  • Afhankelijke adembescherming: combinatiefilters, stoffilters, gas-dampfilters of aanblaassystemen.
  • Onafhankelijke adembescherming: zuurstofcilinderset of perslucht.

In verschillende situaties past een specifieke oplossing het best. Zo zijn halfgelaatsmaskers bruikbaar voor de bescherming tegen stof en damp. Bij halfgelaatsmaskers is het belangrijk dat de filters vaak gewisseld worden. Volgelaatsmaskers zijn hetzelfde als halfgelaatsmaskers, in dit geval beschermt een masker het gehele gezicht tegen inslag, chemische invloeden of stof op de huid.

  1. Filter bij adembescherming

Bij adembescherming is de filterkeuze een belangrijk onderdeel. Om tot een geschikte filter te komen is het noodzakelijk om te analyseren welke schadelijke stoffen men op de werkplek gebruikt. Op basis daarvan kies je een geschikte filter of doet een specialist dit.

  1. Adembescherming en onderhoud

Onderhoud is bij adembescherming een vereiste om veilig te werken. Dit is in speciale regelgeving verankerd. Door middel van een jaarlijkse controle is het voor een specialist mogelijk te controleren, onderhoud te plegen en reparaties door te voeren. Veel organisaties doen dit op locatie of maken het mogelijk om materiaal op te sturen en vervolgens nader te bestuderen.

De betekenis van eiwit shakes

Eiwit shakes zijn eiwitten in poedervorm die gemengd worden water. Eiwit is een voedingsstof die een mens elke dag nodig heeft. Door gebruik te maken van Eiwit shakes kunnen mensen hun lichaam een boost geven voor, tijdens en na het sporten. Wanneer iemand zo’n twee keer per week sport op een gemiddeld niveau dan is het niet nodig om gebruik te maken van eiwit shakes. De eiwitten die iemand binnenkrijgt uit de dagelijkse voeding voldoen dan aan de eiwitbehoefte van het lichaam. In deze situatie zal een overschot aan eiwitten door eiwit shakes negatief uitpakken voor het lichaam. Het lichaam dient haar voedingsstoffen altijd in een goede verhouding binnen te krijgen. Eiwit shakes zijn verkrijgbaar bij diverse winkels en ook online zoals bij Albert Dervishaj.

Het innametijdstip

Het tijdstip van inname voor de eiwitshakes verschilt per shake. Belangrijk om te vermelden is dat er diverse onderzoeken zijn gedaan naar de beste tijdstippen om eiwit shakes te nuttigen. Omdat de methodes van de onderzoeken verschillen is het niet mogelijk om deze met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking is wel nodig om een goed beeld te krijgen van het meest ideale tijdstip. Voor het eiwit caseïne geldt dat hier wel goed onderzoek naar gedaan is. Deze onderzoeken zijn wel met elkaar te vergelijken. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat caseïne heel erg langzaam wordt opgenomen. Deze langzame opname van dit eiwit is ideaal voor tijdens de slaap. Dit betekent dus dat caseïne het beste vlak voor het slapen kan worden ingenomen. Een product waar veel caseïne inzit is magere kwark. Naast magere kwark kan iemand ook kiezen voor caseïne als supplement.

Waarom kiest iemand voor eiwit als supplement?

Wanneer een persoon ervoor kiest om veel spiermassa te creëren door het sporten dan is het aan te raden om eiwitten als supplement te gebruiken. Belangrijk om te weten is dat een goede basis als startpunt geldt. Wanneer iemand ongezond eet dan is het gebruik van eiwit shakes af te raden. Een gezond en gevarieerd dieet zorgt vaak al voor een flinke verbetering. Wanneer dit dan wordt gecombineerd met eiwit shakes dan leidt dit uiteindelijk tot meer spiermassa.

Eiwit shakes en afvallen

Aardig wat mensen denken dat men kan afvallen met eiwit shakes. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat men niet kan afvallen door het gebruik van eiwit shakes. De shakes kunnen wel gebruikt worden als tussendoortje. Het aantal calorieën dat in eiwit shakes zit is namelijk van de mate laag dat het onderdeel zou kunnen zijn van een goed dieet.

Betekenis van forex trading

Ben je een beetje bekend met beleggen, dan weet je vast wel dat de meeste beurzen dicht zijn op bepaalde tijdstippen. Zo gebeurd er op zondag vaak niets op de aandelen markt. Forex trading daarentegen maakt het mogelijk om op elk gewenst moment een transactie te doen, iets aan te kopen of iets te liquideren. Ook is het bij forex trading zo dat je profiteert van lage transactiekosten. Niet vreemd dus dat forex trading steeds populairder aan het worden is onder beleggers en investeerders.

Het begin van forex

Je zou het misschien niet verwachten, maar forex heeft een behoorlijke geschiedenis. Je kaarten vandaag de belangrijkste punten uit de historie aan. Het kwam voor het eerst voor zo’n 3000 jaar geleden in China en Zuidoost-Azië. Dit was in de vorm van muntstukken. Net zoals de meeste muntstukken uit die tijd bestonden deze vooral uit ijzer en lood.

Goud

Jaren later was er sprake van de gouden revolutie. Hier kon je als land aan mee doen. Stemde je hiermee in, dan werd de waarde van de nationale valuta gekoppeld aan die van het goud. Echter liept de situatie behoorlijk uit de hand in het begin van de 20e eeuw, met de Eerste Wereldoorlog als verantwoordelijke. Op dat moment was er maar een elite valuta in de wereld: de Amerikaanse dollar.

Dit is in de loop van de jaren eigenlijk niet meer veranderd op het gebied van internationale handel. Destijds had dit wel een negatieve impact op het bestaande systeem. Deze kon niet tot stand gehouden worden door het geldtekort dat alle overheden hadden. Heropbouw had de prioriteit en daar was behoorlijk wat kapitaal voor nodig.

Bretton Woods aan de basis

Bretton Woods is een heus begrip in de wereld van forex. Zij stonde aan het begin van de International Monetary Fund. Dit is kort samen te vatten als een samenwerkingsakkoord tussen 44 landen. Zij kwamen tot het besluit één wisselkoers te gebruiken voor alle bestaande munten. Toch werden kleine fluctuaties (tot ongeveer 1%) toegestaan én toegepast. Een opzegging van het akkoord in 1971 was het gevolg.

De euro

Toen de wereldleiders in 1958 in Italië een verdrag tekenende werd besloten om de economische activiteiten in buurlanden te gaan verbeteren. Het idee was om een gezamenlijke unie op te zetten die hand in hand met elkaar werkte. Vandaag te dag is deze unie bekend onder de naam Europese Unie.

De voordelen van forex op een rijtje

Toegankelijkheid is de sleutel van het succes van forex. Het is dusdanig toegankelijker en gebruiksvriendelijker dan de meeste financiële producten als CFD’s. het feit dat forex anytime, 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar is zorgt voor extreme populariteit in de financiële sector. Ook kun je hier al van start gaan met bedragen die vrij laag zijn, waar dit op de ‘normale’ markt lang niet altijd mogelijk is.

Wat zijn pips?

Pips zijn maatstaven die aangeven wat de winstgevendheid van een belegging of investering in. Hoewel dit vaak kan in een soort valuta, is dit bij internationale beleggingen niet mogelijk. Dit komt omdat er dan sprake is van 2 verschillende soorten valuta die met elkaar verrekend worden. Pip, oftewel percentage in point, komen vaak voor bij forex trading. Het is handig aangezien je kleine veranderingen in een koers van een bepaalde valuta kunt laten zien. Deze Pips worden dus niet voor niets zo gewaardeerd.