Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Search

Betekenis van PMD-afval

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten De afkorting PMD in de term ‘PMD-afval’ staat voor ‘Plastic, Metaal en Drinkpakken’. Deze term wordt gebruikt voor afval dat voornamelijk bestaat uit plastic flessen, blikjes en drinkpakken. PMD-afval wordt gescheiden van ander huisafval omdat het nog gerecycled kan worden. Voor mensen die geen gebruik maken van gemeenschappelijke containers, maar waarbij het afval thuis wordt opgehaald zijn doorzichtige plastic zakken beschikbaar gesteld waarin het PMD afval kan worden gestopt. Het is belangrijk om het PMD-afval correct te scheiden, omdat dit het recycleproces vereenvoudigt en helpt om het milieu te beschermen. Waarom PMD-afval scheiden? PMD-afval kan op verschillende manieren worden gerecycled of hergebruikt. Plastic flessen kunnen worden omgesmolten naar andere producten, zoals textielvezels of plastic meubels. Metaal, bijvoorbeeld uit blikjes, kan hergebruikt worden voor de productie van andere metalen producten en bijvoorbeeld verwerkt worden in auto’s of elektronica. Bij het recyclen van drinkpakken gaat het vooral om het papier dat overblijft, waar vervolgens weer nieuw papier of karton van gemaakt kan worden. Door PMD-afval te scheiden draag je bij aan het verbeteren van het milieu. Door afval te scheiden zorg je er namelijk voor dat er minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Daarnaast vermindert hierdoor ook het afvalvolume. Ook draagt het bij aan het beperken van de klimaatverandering, omdat er door het recyclen bespaard wordt op energie en de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. Welk afval is PMD-afval? Het is echter wel van groot belang dat het afval op de juiste manier gescheiden wordt. Afval dat in de plastic PMD zakken mag is: Plastic tassen/zakken Yoghurt-, vla- en ijsbekers Groente-, fruit- en vleesbakjes Lege flessen (drank, voedsel en verzorgingsmiddelen) Plasticfolie en blisterverpakkingen Potjes voor medicijnen Plantenpotten Netjes van sinaasappels of bijvoorbeeld uien Lege metalen verpakkingen Aluminiumfolie Aluminiumschaaltjes Conservenblikken Frisdrankblikjes Afdekfolies Stalen siroopflessen Lege drinkpakken van frisdrank, vruchtensap, water en wijn Kartonnen drinkpakjes Melk-, yoghurt- en vlakpakken Staat jouw afval niet in dit rijtje? Dan hoort het waarschijnlijk thuis bij het restafval. Voor groot plastic afval dat niet in de zak mag of bij het restafval hoort kan een speciale container gehuurd worden. Containers zijn vaak per gemeente beschikbaar. Woon je bijvoorbeeld in Waddinxveen? Dan kun je op het internet zoeken op ‘container huren in Waddinxveen’ om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Betekenis van industriële revolutie 

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten De industriële revolutie gaat over de periode waarin de mensheid overging van veelal handmatig naar vooral machinaal vervaardigde producten. Daarbij ging dit samen met grootschalige sociale en organisatorische veranderingen.   Start van de industriële revolutie  De industriële revolutie begon in Engeland rond 1750. Begin 1800 vervolgde deze revolutie in de overige landen van Europa. In deze tijd groeiden ambachtelijke, kleinschalige werkplaatsen uit tot grote fabrieken. Samen vormen ze de industriële revolutie. Door de revolutie konden mensen meer kopen, de prijs van diverse producten werd door de overgang naar machinale vervaardiging een stuk lager. De ontwikkeling verspreide zich vervolgens over de hele wereld.  Verdere gevolgen van de industriële revolutie  Door het gebruik van machines waren de arbeiders afhankelijk geworden. Ze verloren hun zelfstandigheid. De werktijden en het werktempo werd bepaald door de werkgever en de machine. Het zorgde ook voor een andere arbeidsethos. Daarnaast was wonen en werken nu ook ineens helemaal gescheiden. Verder had de revolutie ook invloed op de manier waarop administratie werd georganiseerd.   Weerstand  Het was niet zo dat iedereen blij was met de invoering van machines. Machines die het werk sneller deden dan een mens dat kon doen. Dit zorgde ook voor thuiswerkers,zoals wevers, die werkeloos waren geworden. Er waren verschillende boycotacties en opstanden door met name werkeloos geworden mensen, die niet konden concurreren met de fabrieken. Er was ook een groep die zich de Luddieten noemden. Zij sloegen in fabrieken zogenaamde ‘spinning Jenny’s’ kapot. Dit waren handspinmolens voor het spinnen van wollen en katoenen inslaggarens. Ze werden nog wel met de hand aangedreven, maar de handspinmolen kon maar liefst 16 draden tegelijk spinnen, omdat het 8 spoelen had. Verdere modellen konden zelfs 130 dragen aan.   De onrust werd zeer hard de kop in gedrukt, sommige actievoerders moesten het met de galg bekopen.  Einde industriële revolutie  Hoewel 1860 wordt aangehouden als zijnde het einde van de industriële revolutie, zie je nog steeds dat de mens steeds meer uit het productieproces wordt gehaald. Industriële automatisering stopt eigenlijk niet echt. Inmiddels zijn er steeds meer geavanceerde technieken die ook nog eens gecombineerd worden, waardoor steeds minder menselijke inspanning nodig is. Ook in de huishoudingen is er sprake van automatisering, een dweilrobot, een robotstofzuiger, het is er allemaal. Daarbij is het niet zo dat mensen gemiddeld echt minder werken, wel wordt er meer geproduceerd. 

Betekenis van expat

Leestijd: 3 minuten Wat is een expat? Expat is een verkorting van het Engelse expatriate. Dat is iemand die voor zijn of haar werk tijdelijk in een ander land woont. Vanwege de kortstondige duur dat zijn in ons land verblijven integreren ze vaak niet. De meeste expats leren dan ook geen Nederlands en praten vaak Engels en hun eigen taal. Expats huren vaak voor een korte periode van een half jaar tot enkele jaren een woning. Verhuren aan expats is dan ook een vak apart. En daarvoor kan je het beste zaken doen met een makelaar die er in is gespecialiseerd. Expat of immigrant? Wat is het verschil tussen expats en immigranten? Het is gemakkelijk om gewoon de woordenboekdefinities van de twee te vergelijken, maar de manier waarop mensen de twee termen gebruiken is indicatief voor de manier waarop immigratie en de mensen die het ondernemen worden waargenomen. Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom sommige mensen die in een ander land gaan werken expats worden genoemd en anderen immigranten? De labels kunnen geen verschillende doelen achter de verhuizing weerspiegelen, omdat beide groepen hun vorige woonplaats verlaten om elders betere omstandigheden te zoeken. Bovendien zijn er vaak onderliggende redenen waarom sommige mensen een onderscheid maken tussen de twee (spoiler alert: in veel gevallen is het xenofobie). Wat is nu precies het verschil tussen expats en immigranten? Wat staat er in een definitie? Eén plek om te beginnen is met de standaard woordenboekdefinities van expats en immigranten: Expatriate: iemand die buiten zijn geboorteland woont. Immigrant: iemand die permanent in een ander land komt wonen. Meteen al zien we een probleem: beide woorden zijn van toepassing op iedereen die buiten zijn “geboorteland” woont. Deze definities worden nog ingewikkelder als je probeert te ontwarren wat iemands geboorteland eigenlijk is. Is het het land waar iemand geboren is? Heeft het te maken met staatsburgerschap? Of is het waar iemand is opgegroeid? Wat als iemand als kind veel verhuisd is? Het idee dat iemand drie landen van herkomst heeft is een beetje vergezocht, maar het is net zo misplaatst als aannemen dat het land op de omslag van iemands paspoort het land is waarmee hij zich het meest identificeert. Het woord “permanent” wijst op een verschil. Het stelt immigranten voor als mensen die voorgoed verhuisd zijn (al dan niet opzettelijk). Anderzijds zijn expats slechts op een tijdelijke opdracht voordat ze hun koffers weer pakken voor het volgende land. Veel immigranten verlaten hun land niet omdat ze uitgesloten hebben dat ze ernaar terugkeren, maar omdat de enige manier om ernaar terug te keren is dat ze elders tijd moeten doorbrengen om de middelen daartoe te creëren. Aan de andere kant, als expats meetellen als tijdelijke bewoners, doet dat vragen rijzen over expatfamilies die tientallen jaren in hetzelfde land zijn gebleven als permanente bewoners. Hoe permanent is permanent eigenlijk? Integreren in een ander land Misschien ligt het verschil tussen expats en immigranten in de integratie in de gastgemeenschap. Dit is echter niet de beste onderscheidende factor; noch expats noch immigranten worden geprezen door de conservatieve lokale bevolking. Xenofoben die hun land willen terugnemen, willen sowieso niet dat buitenstaanders integreren; zij hebben liever dat hun land homogeen blijft. De lokale bevolking neemt het expats kwalijk dat ze in geïsoleerde gebieden wonen of immigranten met een laag inkomen omdat ze in gebieden met andere minderheden wonen. Vijandigheid tegenover niet-lokalen draagt er niet toe bij dat een immigrant zich wil aanpassen. Het komt neer op eenvoudige stereotypen: een Pool die als timmerman in Nederland werkt is geen expat, maar zijn broer die als financieel analist in Hongkong werkt wel. Zou een verschillende (of misschien eerbiedwaardige) gaststatus in een land het verschil kunnen zijn tussen expats en immigranten? Expat heeft een positievere connotatie dan immigrant. Als we ons voorstellen hoe een groep expats eruitziet, gaat het om hoge kantoren, luxueuze huizen en capriolen na het werk in chique bars. De denkbeeldige expat werkt waarschijnlijk als financier of ingenieur. Zelfs als de plaatselijke bevolking een hekel heeft aan expats, is er meestal een beetje begrip voor hen omdat een regering openlijk stimulansen biedt om een bedrijfstak te ontwikkelen. De connotaties van “immigrant” zijn negatiever. Denk aan de huishoudelijke hulp, de taxichauffeur, de conciërge, de handarbeider. Ongeacht het land hebben deze immigranten een aantal dingen gemeen: ze verdienen waarschijnlijk een laag inkomen in een ondermaatse werkomgeving. Ze zijn waarschijnlijk verhuisd voor ondergeschikt werk waar het minimumloon relatief hoger is. Het ergste is dat ze vaak het doelwit zijn van discriminatie. Wat de labels ook zijn, je bent een vreemdeling. Je vertegenwoordigt een natie binnen de natie van iemand anders, een vreemd lichaam in het oog van iemand anders.

Betekenis van alarmeringen

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Je hoort allemaal buiten weleens de sirenes van een ambulance, politiewagen of brandweer klinken en vervolgens een voertuig met hoge snelheid passeren. De gemiddelde mens is dan vaak nieuwsgierig waar deze hulpdienst naartoe gaat en om wat voor soort melding de hulpdienst is uitgerukt. Helaas kun je dit vaak niet volgen en is het vaak gissen waar de hulpdienst naartoe gaat. Hieronder meer informatie over de betekenis van alarmeringen. Wat zijn alarmeringen? Een alarmering is een mondelinge of schriftelijke mededeling aan derden over een calamiteit. Gebeurt er een calamiteit? Dan wordt er door omstanders contact opgenomen met hulpdiensten. Deze hulpdiensten verzenden vervolgens een alarmering. Hoe kan ik het laatste 112 nieuws volgen? Op diverse sites met alarmeringen kun je filteren op meldingen in de buurt/regio, zoals 112 Almere en trending meldingen op dat moment. Zo schetst deze website voor 112 nieuws een eenvoudig overzicht met de meldingen die op dat moment gedaan zijn richting hulpdiensten en meer informatie per melding over de woonplaats of het aantal meldingen die gemiddeld gedaan worden in desbetreffende plaats. Ook zijn er dikwijls (foto)verslagen van ongelukken, branden of andere incidenten te vinden. Dit is dus een perfecte website voor de nieuwsgierige medemens onder ons die graag alles te weten wilt komen over het nieuws en de meest actuele gebeurtenissen die plaatsvinden in zijn of haar woonplaats of regio. Ook is het verstandig om te zoeken naar een uitleg over situaties wanneer je het alarmnummer moet bellen en wat er vervolgens gebeurt als er een melding binnenkomt bij de 112 meldkamer. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de SOS knop die onder andere op IPhones zit. Deze kun je standaard instellen met meer informatie over jezelf zoals je bloedgroep, de contactpersoon in geval van nood en eventuele medicijnen die je gebruikt. Voor hulpverleners kan het enorm waardevol zijn om de informatie over de getroffen persoon direct bij de hand te hebben om onmiddellijk de juiste zorg te kunnen bieden. Hiermee kan in sommige kritische situaties kostbare tijd worden gewonnen. Als je nieuwsgierig bent over het werk wat hulpdiensten verrichten bij jou in de regio dan zijn er genoeg mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de alarmeringen. We mogen er met zijn allen best eens meer waardering voor opbrengen dat ze mensen dagelijks hun werk (in soms de meest lastige omstandigheden) zo goed mogelijk proberen uit te voeren.

Betekenis van milieupark

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Op een dagelijkse basis produceert iedereen afval. Wat je met al dat afval mag doen is afhankelijk per gemeente. Waar een gemeente zoals Utrecht veel ondergrondse containers heeft geplaatst voor restafval, is een gemeente zoals Tilburg meer bezig met het stimuleren thuis scheiden in aparte afvalcontainers. Deze afvalcontainers worden in deze gemeente elke week of om de twee weken opgehaald. In de containers is er ruimte voor groen, rest, papier, en plastic. Ook heb je in vrijwel elke gemeente een milieupark. Wat is een milieupark precies? Het milieupark is een plek om je afval naar toe te brengen. Je kunt denken aan puin van de verbouwing, maar ook aan verwerkbaar groen (bladeren), snoeiafval (takken), papier, en plastic. Chemische restproducten zoals batterijen nodig voor elektrisch rijden of oude elektronica kunnen ook naar een milieupark worden gebracht. Sommige van deze spullen breng je gratis naar een milieupark, ander soort afval zoals puin daar betaal je voor. Hoe een milieupark met deze kosten omgaat, is afhankelijk van de plek waar je woont. De één heeft een knipsysteem waarmee je een aantal keren naar het milieupark mag per jaar of waarmee je een bepaalde hoeveelheid mag lossen. De andere gemeente weegt je auto op het moment dat je binnenrijd bij een milieupark en wanneer je naar buiten gaat. Op deze manier kunnen zij de hoeveelheid afval bepalen die je hebt gelost. De kosten voor het lossen van het afval wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid die zij meten. Container huren Tilburg Woon je in Tilburg, wil je niet naar een milieupark gaan, maar heb je wel veel afval van één soort? Zoek dan op container huren Tilburg om een container te huren. Als je container huren Tilburg gebruikt kost dit wel iets meer, maar daar krijg je ook iets voor terug. Het huren van een grote afval container is handig wanneer je bezig bent met een verbouwing of grote schoonmaak. De huisraad die je niet meer nodig hebt, kun je dan in de container deponeren. Kringloop Afval dat herbruikbaar is zijn huidige vorm zoals stoelen en kastjes, kunnen ook naar de kringloop gebracht worden. Met regelmaat is er, in gemeenten zoals Tilburg, een container voor de kringloop aanwezig op het milieupark zelf. Bij de container vind je vaak een medewerker die je kan vertellen welke spullen worden aangenomen.

Betekenis van SZW

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten SZW is een afkorting voor de ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Dit is een samenvoeging van de arbeidsinspectie, de werk en inkomen inspectie, sociale opsporingsdienst en de sociale inlichtingen inspectie. Voor de branche schoonmaken is de SZW extra aandachtig, omdat dit een sector is met veel arbeidsrisico’s. Het gebruik van schoonmaakartikelen worden bij een inspectie dan ook zorgvuldig onderzocht. Taak De inspectie houdt de werkgevers en werknemers in de gaten om te weten of ze zich houden aan de wet, regels en afspraken op het gebied van de arbeid. Daarnaast kijken ze naar eventuele uitbuiting, fraude en criminaliteit die zich binnen het werk en op het gebied van inkomen kan plaatsvinden. Deze eventuele risico’s en ontwikkelingen hierin worden dan uiteindelijk vermeld aan de belanghebbende partijen. Bij deze taken horen bijvoorbeeld het opsporen van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en fraude. Andere belangrijke risico’s/ overtredingen zijn onderbetaling, uitkeringsfraude, gevaarlijke stoffen, te lange werktijden en psychologische arbeidsbelasting. Bevoegdheden Voor deze taken hebben de inspecteurs natuurlijk wel bevoegdheden. Om de inspecties en bepaalde onderzoeken uit te voeren hebben ze toegang tot alle plaatsen. Dit houdt in alle plekken waar gewerkt kan en wordt. Indien het om een onderzoek gaat die thuis plaats vindt mogen ze ook in de woningen komen. Daarbij mogen de inspecteurs vragen stellen over het onderzoek of de inspectie aan iedereen op de werkplaats. Ook mogen ze de mensen ondervragen als zijnde getuige. Alle documenten en registraties mogen worden ingezien en gekopieerd of meegenomen worden. Dit geldt ook voor voorwerpen en monsters. Eventuele verpakkingen mogen opengemaakt worden en er mogen foto’s  worden genomen. Tot slot kan een inspecteur medewerking eisen van een werkgever. Dit helpt de inspecteurs voor eventuele identiteiten van werknemers vast te kunnen stellen. Samenwerken De SZW werkt voor inspecties in de schoonmaakbranche vaak samen. Ze werken met de belastingdienst, UWV, IND en brancheorganisatie. Op deze manier controleren ze vaak hotels, horecagelegenheden, vervoermiddelen en gebouwen op schoonmaak. Naast de werknemers zijn natuurlijk ook de werkgevers verantwoordelijk. Ze moeten zorgen voor een veilig, schoon, eerlijk en gezonde omgeving. Controleren Het controleren van je eigen onderneming voorkomt opmerkingen van de inspectie SZW. Ook krijg je zo inzicht in wat het doet en wat beter kan in het bedrijf. Het is ook beter om de veiligheid zo te kunnen garanderen voor je werknemers. Ook behoudt je zo langer goed personeel.  Een nieuwe baan vinden of overstappen erg lastig. Het ESF stelt geld ter beschikking voor mensen die een betere of nieuwe baan zoeken.

Betekenis van toeslagen

Leestijd: 2 minuten In Nederland zijn er verschillende toeslagen waar je als burger recht op kunt hebben. Veel mensen krijgen iedere maand wel diverse toeslagen binnen. Er zijn veel soorten toeslagen waaronder zorgtoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag. Alleen weten velen niet precies wat nu een toeslag is. In dit artikel leggen we uit wat een toeslag nu precies is. Wat is een toeslag? Een toeslag is een bedrag wat je van de overheid krijgt voor een bepaalde uitgavepost. Dit kan bijvoorbeeld huurtoeslag zijn. Mensen die een relatief laag inkomen hebben, hebben vaak recht op huurtoeslag. Zij krijgen dan een vast bedrijf in de maand om deze mensen tegemoet te komen met het betalen van de overheid. De overheid doet dit om mensen zo toch te stimuleren om op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Een andere toeslag is de zorgtoeslag. Ook deze toeslag is voor personen met een relatief laag inkomen. Zorg is in Nederland vanzelfsprekend, alleen moet iedereen wel zelf een basis verzekering hebben. Mensen die hier dus niet genoeg financiële middelen voor hebben kunnen op die manier toch nog gebruik maken van de zorg in ons land. Als laatste kijken we naar de kinderbijslag. Dit is een toeslag die voor iedereen geldt met kinderen. Het opvoeden van kinderen is namelijk ontzettend duur en zij hebben veel uitgaven nodig, denk maar aan onderwijs, hobby’s en kleding. De overheid komt ook hier weer de mensen tegemoet door kinderbijslag te geven tot zij het levensjaar van de 18 hebben bereikt. Een toeslag kan via internet aangevraagd worden via de site van de Belastingdienst en van de overheid. Hier staan de verschillende vereisten op een rijtje en door een automatische berekening kun je zien of jij in aanmerking komt voor een toeslag. Wanneer je vergeten bent toeslag aan te vragen kun je deze misgelopen maanden nog steeds terugkrijgen krachtens de terugwerkende werking. Zo ben je dus in feite niks misgelopen. Bron: https://www.toeslagenaanvragen.net/

Betekenis van ESTA

Leestijd: 2 minuten Ieder jaar reizen er aardig wat mensen de wereld over. Een groot deel van deze mensen gaat naar Amerika toe. Het is alleen wel zo dat je voor Amerika over een geschikt visum moet bezitten. Zonder de visum kom je het land dan ook niet in. Om een visum aan te vragen moet je een aanvraag doen via de ESTA. Maar wat is de ESTA nu precies? Lees verder om daar achter te komen. Visum en ESTA Zoals dus al gezegd heb je een visum nodig om naar Amerika af te reizen. De beste manier om een visum aan te vragen is door gebruik te maken van de ESTA. Dit staat voor Electronic System for Travel Authorization. Dit is een elektronisch systeem, met dit systeem wordt jouw reisvergunning gecontroleerd door Homeland Security. Het systeem is er gekomen na de aanslagen van 11 september. Omdat ze dit niet nog een keer willen is de beveiliging omtrent het reizen flink aangescherpt. De ESTA is ontstaan door een wetswijziging die de reizen van immigranten en toeristen beperkt. Het hoofddoel van de ESTA is als volgt: de gegevens van alle ESTA registraties vergelijken voor het vertrek met de rechtshandhavingslijsten. Zo voorkomen ze dus dat er ongewenste figuren het land binnen komen. Het gebruik van de ESTA is heel erg makkelijk. Je moet je paspoort en je creditcard bij de hand houden. Op de site van de ESTA kun je een aanvraag doen. Hiervoor worden enkele administratiekosten in rekening gebracht en het totaal komt uit op om en nabij de 14 euro. Wanneer je dit hebt aangevraagd is jouw ESTA 2 jaar lang geldig. Na deze periode zul je dus opnieuw een ESTA aan moeten vragen. Enkele landen uit risico gebieden zijn uitgesloten voor de ESTA, dit zijn onder andere Iran, Irak en Syrië. Deze landen zullen contact moeten opnemen met de ambassade als zij kans willen maken op een geldig visum. Bron: https://www.visumaanvragen.org/visum-amerika-aanvragen/

Betekenis van ESF

Politiek & Samenleving

Leestijd: < 1 minuut Wat is de betekenis van ESF? ESF is een afkorting voor Europees Sociaal Fonds, wat een van de Europese structuurfondsen is van de EU. Het fonds is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen. Wat doet het ESF? Voor de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een budget van 84 miljard euro. Nederland zal hiervan in deze periode 507 miljoen euro ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is in 2001 het Agentschap SZW opgericht. Ook in Vlaanderen kunt u aanspraak maken op een subsidie van het ESF. Het Europees Sociaal Fonds investeert samen met Vlaanderen in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen voor Vlaamse bedrijven. Subsidie aanvragen uit het ESF Het beste kunt u dan kiezen voor een gespecialiseerd bureau dat ervaring heeft met het indienen en afhandelen van jouw ESF subsidie dossiers voor opleidingen en loopbaanbeleid. Vaak werken deze specialisten op basis van no-cure, no-pay basis waardoor je ze alleen hoeft te betalen bij een succesvolle aanvraag. Bron: https://venturecampus.com/onze-subsidie-diensten/esf-subsidies/

Betekenis van carnaval

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten Wat is de betekenis van carnaval? Carnaval (‘Vastenavond’ of ‘vasteloavend’ (Limburgs) – avond voor de Vastperiode) is van oorsprong een Rooms-Katholiek volksfeest, dat waarschijnlijk heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen. Hierna volgt het Paasfeest. Historische oorsprong De oorsprong van het woord carnaval vind men in het Italiaanse carne levare (kerklatijn: carnem levare), wat betekent het ‘opheffen/wegnemen van het vlees’. Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Geleidelijk aan heeft men hier aan toegevoegd dat men zichzelf tijdens carnaval helemaal mogen laten gaan – drinken, eten en feesten naar hartenlust – waarna ze weer in het gareel moeten lopen. Het vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning op de christelijke kernwaarden. Alhoewel tegenwoordig weinig mensen nog vasten is het carnavalsfeest populair gebleven. Karakteristiek verschillend per regio Waar in het midden en noorden van het land bijna nergens carnaval wordt gevierd, viert men in de zuidelijke provincies het feest als of er geen morgen zal aanbreken. Per dorp, regio en provincie kan het feest andere uitingsvormen kennen. Zo zingt men bij het Noord-Brabantse carnaval vooral Nederlandstalige muziek, waar het in Limburg om muziek in dialect gaat. Daarnaast schminken de Limburgers zich meer en lopen ze in Brabant juist weer in sommige plaatsen in een boerenkiel (overall). Verkleden voor carnaval Voor carnaval dos je jezelf uit, bij voorkeur in een outfit waar men je normaal nooit in zou zien lopen. Een bankier loopt als zwerver en het braafste jongentje uit de klas waant zich een desperado. Enkel je verbeelding biedt de grens hoe je er uit komt te zien. Bron: http://www.partyshop.nl/