Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek

De betekenis van klein chemisch afval

Leestijd: 2 minuten Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval van spaarlampen van spaarlampen tot aan batterijen. Het is belangrijk dat klein chemisch afval altijd op de juiste manier wordt ingeleverd. Lees in deze blog alles over klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval Hieronder zie je een aantal voorbeelden van klein chemisch afval: Batterijen Chloor, spiritus, en petroleum Spaarlampen Lampenolie Bestrijdingsmiddelen Spuitbussen aceton en cosmetica Medicijnen Verf Zoutzuur Accu’s Koelvloeistof   Hoe moet je klein chemisch afval inleveren? Het inleveren van chemisch afval gebeurd anders als bij puinafval. Een groot deel van de schadelijke stoffen in klein chemisch afval wordt hergebruikt. Het is daarom erg belangrijk dat je dit soort afval gescheiden inlevert. Zo kan het op de juiste manier verwerkt worden. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling op een speciale manier verbrand of gestort. Dit is zodat het geen schade toebrengt aan het milieu.   Als klein chemisch afval bij het restafval terechtkomt, kan het verschillende problemen geven. Sommige stoffen vervuilen de lucht, bodem of het grondwater. Ook kan het gevaarlijk zijn voor de vuilnis ophalers. Klein chemisch afval kun je inleveren bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van je gemeente. Batterijen, spaarlampen en tl-buizen kun je inleveren bij speciale inzamelbakken bij winkels en bouwmarkten. Medicijnen kun je inleveren bij de apotheek waar je ze gehaald hebt. Wat gebeurt er met kca? Uit een deel van het kca worden grondstoffen gehaald die recycled kunnen worden. Kca dat niet gerecycled kan worden, gaat naar speciale verbrandingsovens. Op zeer hoge temperatuur worden de schadelijke stoffen vernietigd. De reinigingsinstallaties zuiveren de afvalgassen. Vet en olie worden onder andere verwerkt tot biobrandstoffen. Ook worden tl-lampen en spaarlampen opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe lampen.   Wegbrengen van KCA-producten Bij grote hoeveelheden klein chemisch afval kun je het beste een container huren. Bedrijven die containers verhuren kun je elke stad wel vinden. Vergelijk bijvoorbeeld bedrijven met prijzen en recensies. Heb je een grote hoeveelheid aan KCA-producten? Dan kun je het klein chemisch afval ook inleveren bij een afval brengstation. Wil je juist af van je puinafval en wil je een puinafval container huren? Dat kan hier! In de gemeente wordt eens in de zoveel tijd klein chemisch afval milieuboxen rondgebracht. Deze boxen mag je niet zomaar aan straat zetten. Als je je milieubox wil laten ophalen door de gemeente, dien je online een afspraak te maken.

Betekenis van puinafval

Werk Zakelijk

Leestijd: 2 minuten Wat is de betekenis van puinafval? In de moderne samenleving wordt er steeds meer aandacht besteed aan het beheer en de recycling van afvalstoffen en puinafval vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Maar wat wordt er precies bedoeld met de term “puin”? In dit artikel duiken we dieper in op de betekenis van puinafval en waarom scheiding hiervan zo belangrijk is. Betekenis van puinafval Puinafval is een afvalsoort dat vooral ontstaat bij renovaties, sloopwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden. Het zijn vaak steenachtige en betonachtige materialen, zoals tegels en bakstenen. Schoon puin bevat geen verontreinigde grond of (gevaarlijke) afvalstoffen, zoals asbest. Let wel op dat puinafval niet hetzelfde is als bouw- en sloopafval. Bij puin gaat het echt om gesteente. Voordelen van een puinafval container huren Puinafval moet dus gescheiden worden van ander afval. Voor puinafval heb je echter speciale puincontainers. Huur bijvoorbeeld een Perry Puin bij Containerbuddy. Het hebben van een puinafvalcontainer op locatie maakt het gemakkelijk om puin op een plek weg te gooien, zodat het niet overal rondslingert. Bovendien wordt een puinafval container opgehaald door het containerverhuurbedrijf, waardoor je niet zelf op en neer naar het milieupark hoeft te rijden. Containers zijn bovendien beschikbaar in verschillende maten, waardoor je kunt kiezen voor de juiste grootte voor jouw specifieke behoeften. Dit biedt flexibiliteit en optimaliseert de kosten. Wat valt onder schoon puin? Steenachtig materiaal is natuurlijk een breed begrip, dus we geven hier kort een concrete lijst met wat je in een puinafval container mag gooien: Steen Bestratingsstenen Vloertegels Muurtegels Dakpannen Beton Grindtegels Metselwerk Gewapend beton Puin van bestrating met maximaal tien procent zand Metselspecie Uitgehard restbeton Wat mag niet in een puinafval container gedaan worden? Er zijn ook afvalstromen, die absoluut niet in een puincontainer gevonden mogen worden. Denk hierbij aan materialen als: Gips Gevaarlijk afval Verontreinigde grond Bouw- en sloopafval Meer dan tien procent zand of grond Stucwerk Asfalt Gasbeton Zo gaat de verwerking van puin in zijn werk Nadat jij jouw puinafval in de speciale puincontainers verwerkt hebt, wordt de container door het afvalbedrijf opgehaald. De container en dus je schoon puin komt eerst terecht bij een afvalhub, waar het wordt verzameld. Hierna gaat het naar een speciaal verwerkingsbedrijf. Hier zal het puin zo veel mogelijk verwerkt worden tot producten of halffabricaten. Puin wordt nieuwe bouwstof Nadat het puin is gebroken in puingranulaat wordt dit gebruikt als bouwstof bij funderingen of bij de aanleg van wegen. In de betonindustrie wordt ook vaak grind vervangen door het puingranulaat. Zo hoeft er namelijk minder gemijnd te worden naar grind en dit draagt weer bij aan een circulaire economie.

Betekenis van PMD-afval

Politiek & Samenleving

Leestijd: 2 minuten De afkorting PMD in de term ‘PMD-afval’ staat voor ‘Plastic, Metaal en Drinkpakken’. Deze term wordt gebruikt voor afval dat voornamelijk bestaat uit plastic flessen, blikjes en drinkpakken. PMD-afval wordt gescheiden van ander huisafval omdat het nog gerecycled kan worden. Voor mensen die geen gebruik maken van gemeenschappelijke containers, maar waarbij het afval thuis wordt opgehaald zijn doorzichtige plastic zakken beschikbaar gesteld waarin het PMD afval kan worden gestopt. Het is belangrijk om het PMD-afval correct te scheiden, omdat dit het recycleproces vereenvoudigt en helpt om het milieu te beschermen. Waarom PMD-afval scheiden? PMD-afval kan op verschillende manieren worden gerecycled of hergebruikt. Plastic flessen kunnen worden omgesmolten naar andere producten, zoals textielvezels of plastic meubels. Metaal, bijvoorbeeld uit blikjes, kan hergebruikt worden voor de productie van andere metalen producten en bijvoorbeeld verwerkt worden in auto’s of elektronica. Bij het recyclen van drinkpakken gaat het vooral om het papier dat overblijft, waar vervolgens weer nieuw papier of karton van gemaakt kan worden. Door PMD-afval te scheiden draag je bij aan het verbeteren van het milieu. Door afval te scheiden zorg je er namelijk voor dat er minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Daarnaast vermindert hierdoor ook het afvalvolume. Ook draagt het bij aan het beperken van de klimaatverandering, omdat er door het recyclen bespaard wordt op energie en de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. Welk afval is PMD-afval? Het is echter wel van groot belang dat het afval op de juiste manier gescheiden wordt. Afval dat in de plastic PMD zakken mag is: Plastic tassen/zakken Yoghurt-, vla- en ijsbekers Groente-, fruit- en vleesbakjes Lege flessen (drank, voedsel en verzorgingsmiddelen) Plasticfolie en blisterverpakkingen Potjes voor medicijnen Plantenpotten Netjes van sinaasappels of bijvoorbeeld uien Lege metalen verpakkingen Aluminiumfolie Aluminiumschaaltjes Conservenblikken Frisdrankblikjes Afdekfolies Stalen siroopflessen Lege drinkpakken van frisdrank, vruchtensap, water en wijn Kartonnen drinkpakjes Melk-, yoghurt- en vlakpakken Staat jouw afval niet in dit rijtje? Dan hoort het waarschijnlijk thuis bij het restafval. Voor groot plastic afval dat niet in de zak mag of bij het restafval hoort kan een speciale container gehuurd worden. Containers zijn vaak per gemeente beschikbaar. Woon je bijvoorbeeld in Waddinxveen? Dan kun je op het internet zoeken op ‘container huren in Waddinxveen’ om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden.