Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek

Betekenis van een echtscheidingsconvenant 

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Een echtscheidingsconvenant is een echtscheidingsovereenkomst. Het is een officieel document dat gemaakt wordt bij een scheiding. Hierin staan alle gemaakte afspraken tussen de ex-partners over de scheiding. Er staan normaal geen afspraken in over de kinderen. Dit staat in een apart document: het ouderschapsplan.  Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?  In een echtscheidingsconvenant komen diverse zaken aan bod. Zo staat er onder ander beschreven, wat de omvang van de gedeelde bezittingen en schulden is. Daarbij wordt ook de verdeling van deze bezittingen en schulden beschreven.  Verder komen ook zaken aan bod als pensioenverevening. Pensioenverevening gaat over het verdelen van het ouderdomspensioen van beide ex-partners, dat in de periode van trouwen of geregistreerd partnerschap opgebouwd is. Natuurlijk staat in een echtscheidingsconvenant ook wat er gebeurt met de gemeenschappelijke woning. Verder zijn ook de afspraken over eventuele alimentatie, in dit document te vinden.  Opstellen echtscheidingsconvenant  Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Wel wordt het aangeraden, omdat er dan een officieel document is, waarin afspraken staan. Dit is handig voor als je naar een rechter wil, als jouw ex-partner afspraken niet nakomt.   Een echtscheidingsconvenant mag je zelf opstellen, maar je kunt ook bijvoorbeeld daarvoor een mediator inschakelen. Sommige mensen besluiten zelfs, na een echtscheiding, om zelf mediator worden. Als je er zelf voor kiest om mediator worden zitten hier wel een paar risico’s aan verbonden. Het is namelijk nogal een precaire aangelegenheid, waarbij veel mis kan gaan. Het kan ook een optie zijn om het echtscheidingsconvenant op te laten stellen bij een notaris of advocaat. De uiteindelijke keuze hangt natuurlijk ook van de situatie af.  Mediation  Bij de informatie over het echtscheidingsconvenant, dat je op de website van de Rijksoverheid vindt, staat ook een link naar een artikel. Dit artikel gaat over de voordelen van mediation bij een scheiding. Dit is niet voor niets gedaan. Met mediation verloopt de meestal zeer nare situatie, vaak wat soepeler. Dat is voor alle partijen fijn. Zeker als er kinderen in het spel zijn.  Kinderen  Als er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn, dan moet je ook een ouderschapsplan maken. In dat ouderschapsplan staan dan bijvoorbeeld de afspraken, over de opvoeding en verzorging van de kinderen. In principe is het ouderschapsplan een los document. Maar het kan wel worden opgenomen in het ouderschapsconvenant. 

Betekenis van steigerrecht

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Wanneer je gaat verbouwen krijg je met heel veel termen te maken. Je zult vast woorden horen waarvan je niet eens wist dat ze bestaan. Steigerrecht ook wel bekend als ladderrecht is zo’n term waarvan eigenlijk niemand weet wat het betekend. Wat is steigerrecht? Het steigerrecht is het recht om een ladder of een steiger op het terrein van de buren te plaatsen als dit noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden. Het steigerrecht is een bepaling uit het burenrecht. Het steigerrecht geldt niet alleen voor steigers en ladders, maar ook voor bouwliften en andere materialen. Het recht is van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden van het perceel. Niet alleen op woning, maar ook je tuin, loods of garage vallen hieronder. Het onroerend goed dus. Gebruik maken van het steigerrecht Wanneer je gebruik wil maken van het steigerrecht moet je aan vijf voorwaarden voldoen. Het gebruik van de grond moet tijdelijk zijn. Je bent je buren namelijk toch een soort van tot last. Ook moet je de hinder voor de buren zoveel mogelijk beperken. Wanneer je gebruik wilt maken van het ladderrecht moet je de aard en de omvang van de werkzaamheden, de dagen en het tijdstip waarop je de werkzaamheden wilt uitvoeren, de duur van de werkzaamheden, de noodzaak van het gebruik en de wijze waarop u gebruik wilt maken van het perceel van de ander opnemen in de vereiste kennisgeving. Als je buren ermee akkoord gaan, moeten ze schadeloos worden gesteld. Regel je zaken Leg schriftelijk vast dat je buren akkoord gaan. Leg ook vast wat voor werkzaamheden er verricht gaan worden en hoelang deze gaan duren. Als je dit hebt gedaan kun je je buren vragen de brief voor akkoord terug te sturen. Je hebt dan zwart-op-wit toestemming. Tijdens jouw verbouwing richt je misschien schade aan, aan het terrein van de buren. Geef in een brief of e-mail aan dat je bereidt bent om deze schade te betalen. Neem vooraf foto’s en filmopnames van hun terrein, zodat je niet op een later moment een discussie krijgt over de eventuele schade die jij toegebracht zou hebben. Bij een verbouwing komt veel puin kijken. Zorg ervoor dat er geen puin op het terrein van je buren blijft liggen dat dat het puin afvoeren regelmatig gebeurd. Tijdens een verbouwing is het handig op met een container puin afvoeren te regelen. Steigerrecht geweigerd Houd er rekening mee dat je buren op grond van evenwichtige redenen het ladderrecht mogen weigeren of uitstellen. De evenwichtige redenen verschillen per geval. De recht kan oordelen of de redenen evenwichtig zijn of niet. Ook kan hij de buurman verplichten dat jij van zijn stuk grond gebruik mag maken.

Betekenis van Safety Data Sheets

Leestijd: 2 minuten Een Safety Data Sheet oftewel een veiligheidsinformatieblad is een document waarin informatie staat over de risico’s van de gevaarlijke stof of medicament. Op dat document staat ook uitgeschreven hoe je op de meest veilige manier aan de slag gaat met deze producten. De term veiligheidsinformatiebladen wordt specifiek gebruikt voor het Europees systeem. Het Europees systeem is in sommige onderdelen verschillend van het Amerikaans systeem dat Material Safety Data Sheet of MSDS genoemd wordt en van de chemische informatiebladen van de International Chemical Safety Card oftewel de ICSC. Als jij een producent, importeur of verdeler bent van gevaarlijke stoffen of medicamenten dan moet je in het bezit zijn van de veiligheidsinformatiebladen die je dan levert aan de uiteindelijke gebruikers van die stof. Software Om het voor de producent, importeur of verdeler van de gevaarlijke stof of medicament te vergemakkelijken is er een special Safety Data Sheet Software uitgebracht. Via deze software is het gemakkelijk om de documenten te bekijken, ontvangen en door te sturen. Doordat de documenten in een systeem staan is het dus niet mogelijk om deze kwijt te geraken. Inhoud van de Safety Data Sheet Als je de Europese richtlijnen opvolgt dan bestaat een veiligheidsinformatieblad uit zestien rubrieken. De opbouw van de Amerikaanse Material Data Sheet verschilt met die van de Europese. Toch is de informatie die in beide documenten aangekaart moet worden gelijkaardig. Enkele voorbeelden van de belangrijke zestien rubrieken waar je veiligheidsinformatieblad aan moet voldoen zijn: identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming, samenstelling en informatie over de bestanddelen en eerste-hulp-maatregelen, etc. Belangrijk om te weten Je moet op de hoogte zijn van welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn. Voor de gezondheid van de werknemers, de veiligheid en het milieu is het belangrijk om te weten welke risico’s eraan verbonden zijn. Ten slotte moet je attent zijn van de maatregelen die je zal moeten treffen voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en milieu op het werk. Vond je deze blog interessant? Lees dan ook onze blog over cryptografie.

Betekenis van vrijwaringsbewijs

Vervoer & Reizen

Leestijd: < 1 minuut Een vrijwaringsbewijs is een officieel document dat bewijst dat je niet langer de eigenaar van het voertuig bent. Hiermee kun je onder verplichtingen uit, zoals de verplichting tot een APK keuring of het betalen van boetes, bijvoorbeeld. Bewaar dit stuk papier goed. Waar is het vrijwaringsbewijs voor? Als je je auto verkocht hebt, moet je (een kopie van) het vrijgavebewijs krijgen om je autoverzekering op te zeggen. Je toont aan dat je niet langer de eigenaar van het kenteken bent en dus niet meer verantwoordelijk bent voor het betalen van motorrijtuigenbelasting, verzekering of APK na het verkrijgen van een vrijgavebewijs. Hoe kom ik aan een vrijwaringsbewijs? Op het moment dat je de auto aan een erkende handelaar, bijv. een auto inkoper in Breda of een sloperij in Rotterdam verkoopt, krijg je meteen het vrijgavebewijs voor gratis uitreiking. Je moet dan de complete registratiekaart en een legitimatiebewijs laten zien. De koper van een particuliere verkoop via bijvoorbeeld een marktplaats moet naar het postkantoor gaan. De koper kan de auto op dit punt registreren.

Betekenis van een beëdigde vertaling

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een vertaling die officieel ondertekend en afgestempeld is door een beëdigd vertaler en vergezeld is met een verklaring van de vertaler die getuigt van de waarheidsgetrouwheid van de vertaling. De eisen die aan officiële vertalingen worden gesteld, hangen af van het rechtssysteem van het land waar de documenten moeten worden ingediend. In Nederland maken taaldienstverleners onderscheid tussen twee soorten officiële vertalingen: beëdigde en gecertificeerde vertalingen. Het zijn beide officiële vertalingen. Wie zijn beëdigde vertalers? Beëdigde vertalers hebben de bekwaamheid om verschillende soorten documenten te legaliseren die volgens de wetten van het specifieke land waarin ze moeten worden voorgelegd gewaarmerkt en gevalideerd moeten worden. Op deze manier worden beëdigde vertalers internationaal erkend als de vakmensen op titel om deze documenten voor te leggen aan overheidsdiensten, instanties of organisaties. Beëdigde vertalingen vereisen veel kennis van taalkunde, terminologie en wetgeving. Deze vertalingen volgen een specifieke ethische code en precieze regels. Ze gebruiken en volgen een kwaliteitshandvest voor de paginaopmaak van de vertaalde tekst. Erkend als “deskundige vertalers-tolken” worden de vertalers die beëdigde vertalingen verzorgen ook gerechtelijke deskundigen, en ze werken ofwel met vertaalbureaus, ofwel als zelfstandige vertalers. Heb je een vertaling nodig voor een belangrijk document? Weet je niet zeker of je een juridische vertaling, beëdigde vertalingen of gecertificeerde vertalingen moet aanvragen? Lees verder om te ontdekken hoe je ze van elkaar kunt onderscheiden. Als je belangrijke documenten moet laten vertalen, is het eerste wat je moet doen een professioneel vertaalbureau inschakelen om je te helpen. Maar voor je aan het project begint, moet je begrijpen welk soort vertaling je zoekt. In veel landen is een beëdigde vertaling wettelijk verplicht. Als je twijfelt of een beëdigde vertaling nodig is, kun je altijd het beste contact opnemen met een professionele taaldienstverlener voor meer informatie. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen een beëdigde en een beëdigde vertaling. Een gecertificeerde vertaling krijgt ook een stempel en handtekening, maar niet van een beëdigd vertaler. In plaats daarvan stempelt en ondertekent de taaldienstverlener die voor de vertaling verantwoordelijk is je document. Bovendien leveren vertalers bij de vertaling een certificaat af waarin ze verklaren een onafhankelijke, professionele organisatie te zijn en waarin ze de waarheidsgetrouwe weergave van de brondocumenten in de doeltaal erkennen. Het originele brondocument of een kopie ervan, de vertaling en het certificaat worden allemaal samen bijgevoegd.

De betekenis van bodemprocedure

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Een bodemprocedure is een rechtelijke procedure waarin een meningsverschil tussen twee partijen wordt beslist. Een rechter geeft in het geval van een bodemprocedure een definitief oordeel. Dit oordeel heeft het gezag tussen de twee partijen. Een bodemprocedure Het grotendeel van alle rechtszaken zijn bodemprocedures, zo een bodemprocedure wordt gezien als de standaard. Een bodemprocedure kan worden ingeleid met een dagvaarding of een verzoekschrift. De meeste burgerlijke zaken worden ingeleid met een dagvaarding, dit is een officiële schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Zo een dagvaarding is het eerste processtuk in een burgerlijke procedure of strafproces waar vermeldt staat waar de zaak om gaat en welke gronden er overtreden zijn. Verzoekprocedures gaan over het algemeen over zaken met betrekking tot personen- en familierecht zoals bijvoorbeeld erfrecht. Deze wordt in tegenstelling tot een dagvaarding eerst bij de rechtbank ingediend. Tijdens een bodemprocedure kunnen er getuigenverhoren plaatsvinden, deskundige worden ingeschakeld en kan een rechter een plaats of woning bezoeken. Bij grote geschillen, ook wel meningsverschillen worden tussenvonnissen gegeven, er wordt dan al een oordeel of instructie gegeven. Na een uitspraak kan er nog in hoger beroep worden gegaan, dan wordt er nog eens naar de zaak gekeken door een hogere rechter. Een kort geding Een kort geding is een procedure waarbij een zaak met spoed behandeld wordt. Het wordt dus, in tegenstelling tot een bodemprocedure, niet tot de bodem uitgezocht. Tijdens een kort geding is er alleen een schriftelijke dagvaarding waarbij op een zitting verweer wordt geleverd. Na dit verweer wordt er een voorlopige uitspraak gedaan, deze is geldig totdat er in een bodemprocedure een uitspraak wordt gedaan. Een kort geding wordt gehouden als het gaat om een veroordeling tot doen, geven of nalaten. Een advocaat Een advocaat is een rechtsgeleerde die in zo een bodemprocedure of kortgeding belangenbehartiger is voor één partij. Om hulp te krijgen van zo een advocaat zou je een advocaten kantoor in Eindhoven kunnen inschakelen. Zo’n advocaten kantoor in Eindhoven is een bureau waar je advocaten kunt inschakelen voor juridische dienstverlening. Een advocaat kan door zijn juridische kennis goed adviseren, bemiddelen onderhandelen in verschillende processen. Op die manier is dat kans groter dat de juridische belangen worden behartigd.

Betekenis van tweede woning financieren

Leestijd: 2 minuten Misschien denk je er over na om een tweede thuis te kopen zodat je deze kunt verhuren voor een extra zakcentje. Dit kan natuurlijk allemaal, wel is het belangrijk dat je een verhuurhypotheek aanschaft. Een verhuurhypotheek is een geldlening voor de aankoop van een woning om te verhuren. Je hebt 2 verschillende soorten verhuurhypotheken, particulier en professioneel. Als je wilt weten welke je nodig hebt is het van belang dat je het belangrijkste verschil weet. Het particulier verhuren is namelijk niet bedoeld om er je werk van te maken, maar dit is bedoeld om een extra zakcentje te verdienen. Er zijn verschillende sites waar je een verhuurhypotheek vergelijken kan. Zo kun je bekijken welke het beste bij je past.   Verhuurhypotheek berekenen Er zijn online ontzettend veel tools te vinden zodat je de  verhuurhypotheek berekenen kan. Het heeft allemaal te maken met de waarde van je pand, de financiering en de rentevast periode. Aan de hand hier van kun je weer de verhuurhypotheken vergelijken om te kijken welke het beste binnen je budget past. Bij een verhuurhypotheek krijg je ook te maken met rente. De verhuurhypotheek rente is vanaf 2,5% per jaar bij rentevast periode van 5 jaar. Hier moet je natuurlijk rekening mee houden bij het lenen van je bedrag.   De regels van een huis verhuren Als je een huis verhuren wilt komen er best wat regeltjes bij kijken waar je rekening mee moet houden. Het is allereerste ontzettend belangrijk dat je niet meer huur gaat vragen dan is toegestaan. Je moet daarbij ook rekening houden met de kosten van gas, water, licht en elektriciteit. Bij de rijkoverheid kun je een uitgebreide uitleg vinden. Je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat je huurcontract aan de wettelijke eisen voldoet. Het is niet verplicht om dit schriftelijk te doen maar dit is natuurlijk wel het handigst om toekomstige conflicten te voorkomen. Het is ook belangrijker dat jij als verhuurder zorgt voor het vastgoedbeheer. Jij als verhuurder bent ook degene die zorgt voor de grote en kleine reparaties. Ook is een inschrijving bij de BRP verplicht als verhuurder en huurder. Het is belangrijk voor de gemeente dat dit ook wordt gedaan. Daarnaast ben jij als verhuurder verplicht om de privacy van je huurder de respecteren. Je mag je “eigen “ huis niet meer gebruiken, tenzij je hier toestemming voor hebt. Mocht je ook een conflict hebben met je huurder is het belangrijk dat je deze zo snel mogelijk oplost. Dit zijn de belangrijkste huis verhuren regels.

Betekenis van Internationaal Privaatrecht

Juridisch

Leestijd: < 1 minuut Wat is Internationaal Privaatrecht? Elke staat heeft zijn eigen burgerlijk recht en zijn eigen rechterlijke macht. In een wereld met ongeveer 195 staten doet dit in internationale zaken vragen rijzen. Welk van deze wetten is van toepassing op een bepaalde internationale rechtsbetrekking, zoals een internationale koopovereenkomst of een internationaal huwelijk? Welke rechtbank is bevoegd om uitspraak te doen in een bepaald internationaal geschil? Wat is de waarde van een rechterlijke beslissing in het buitenland? Dit zijn vragen van internationaal privaatrecht (IPR). Internationaal Privaat en Publiek Recht Traditioneel worden internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht beschouwd als twee afzonderlijke soorten recht; het eerste regelt de internationale betrekkingen tussen staten en het tweede die tussen particulieren. Op grond van hun werkterrein worden de twee soorten, internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht, vaak geacht op mondiaal niveau een rol te spelen bij de ontwikkeling van de internationale gemeenschap. Het internationaal publiekrecht, of de “rule of nations”, wordt historisch gedefinieerd als het rechtsstelsel dat diplomatieke zaken regelt. Dit stelsel is dus alleen van toepassing op regeringen, en algemene buitenlandse organisaties. De nadruk ligt op de totstandbrenging van een rechtsorde op brede schaal en een basisminimum. Internationaal privaatrecht, of wetsconflict daarentegen, is een kader dat de verschillende wetten van verschillende landen combineert. Het behandelt de kwestie van de toepasselijkheid van internationale of nationale wetten voor de nationale rechtbanken.  

Betekenis van echtscheiding

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Tegenwoordig hoor je steeds meer om je heen dat er echtscheidingen zijn. Wellicht ook in je eigen omgeving. Maar wat betekent dit precies? En waar komt het vandaan? Daarom gaan we in dit artikel niet alleen in op de betekenis van de term echtscheiding, maar zullen we ook aan de hand van voorbeelden deze term verder toelichten. Wat betekent een echtscheiding? Een echtscheiding is in het familierecht de beëindiging van een burgerlijk huwelijk. Oftewel een scheiding verwijst naar een relatieontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenwoonrelatie. De geschiedenis van een echtscheiding Het begrip echtscheiding is ontstaan 1792 door de Franse Tweede kamer. Ook wel genoemd Assemblée Nationale. Deze wet werd op 20 september van dat jaar vastgesteld. Hierbij was ook geen rechter voor nodig en kon een ambtenaar destijds de echtscheiding gewoon registreren. Het begrip echtscheiding is pas een aantal jaren later in Nederland geïntroduceerd. In 1794 werd Maastricht en haar omliggende gebieden veroverd door de Franse Republiek. Op 1 oktober 1795 werd dit gebied geannexeerd door Frankrijk en werd ook pas besloten dat op 12 juli 1796 de wet op de echtscheiding van toepassing werd verklaard. Het eerste echtpaar die hier vervolgens gebruik van maakte waren Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts. Hun scheidingsakte werd op 15 september 1796 ondertekend door een Maastrichtse Ambtenaar, die daarmee de eerste echtscheiding van Nederland is. In Nederland werd pas in 1971 definitief de wetswijziging doorgevoerd door de destijdse minister van Justitie Carel Polak. Het verzoek om een echtscheiding Er kan op elk moment na de huwelijkssluiting een echtscheiding worden aangevraagd. Men kan bij wijze van spreken op dezelfde dag van de huwelijkssluiting een echtscheiding aanvragen. Het stel zal in een procedure terecht komen die vervolgens begint met een verzoekschrift aan de rechter. In dit verzoek kan een gehuwde vragen om één of meerdere nevenvoorzieningen. Uiteindelijk zal de rechter hierover beslissen. Enkele nevenvoorzieningen zijn: De boedelverdeling Het recht om in de echtelijke woning te verblijven De alimentatie voor de voormalige huwelijkspartner of de kinderen Het gezag over en de verdeling van de zorg over de minderjarige kinderen Andere zaken die met de scheiding samenhangen De wettelijke vereisten Je kunt echter pas een echtscheiding aangaan als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet meer mogelijk is om nog bij elkaar te blijven. Men kan een scheiding in gang zetten door als de partners elk een eigen advocaat of mediator te kiezen. Een scheiding is dan ook vaak een juridische strijd. Het kan ook zijn dat er in overleg met elkaar wordt gescheiden. Dan wordt er door een mediator een vaststellingsovereenkomst opgemaakt waarmee een advocaat vervolgens naar de rechter kan gaan om uiteindelijk het huwelijk te laten ontbinden.

Betekenis van opzeggen

Juridisch

Leestijd: < 1 minuut Wat betekent opzeggen? Opzeggen of stopzetten heeft betrekking op het stoppen van een dienst waar je je eerder voor hebt aangemeld. Dat kan gaan om het uitschrijven uit een nieuwsbrief, het opzeggen van je internetabonnement of je lidmaatschap bij een sportvereniging. Waarom zou je een of meerdere diensten willen opzeggen? Als je ergens niet meer gebruik wilt maken, moet je je daarvoor uitschrijven. Dat doe je door de dienst op te zeggen. Hier volgen een paar redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen een dienst op te zeggen: Je wilt geennieuws updates meer ontvangen uit een mailing; Je wilt geen bezoekje meer brengen aan een bepaalde sportschool; Je verhuisd en kan geen gebruik meer maken van een lokale dienst; Je wilt besparen op je maandelijkse kosten door te snijden in abonnement. Hoe zeg je een dienst op? De manier waarop je een dienst moet opzeggen verschilt per dienst. Zo willen bepaalde organisaties graag dat je schriftelijk opzegt, terwijl anderen weer de voorkeur geven aan online opzeggen. Het is belangrijk dat je opzegt op de manier die vermeld staat in de algemene voorwaarden van het bedrijf waar je een dienst bij afnam, want anders loop je het risico dat je nog steeds vast zit aan een betaalverplichting en/of andere verplichtingen die bij het afsluiten van de verbintenis zijn aangegaan. Soms kan het erg lastig zijn of veel tijd kosten om abonnementen op te zeggen. Dan is het goed om te weten dat je steeds meer abonnementen gemakkelijk online via een site kunt opzeggen. Een goed voorbeeld van zo’n website is Xpendy. Zij sturen een bericht naar de diensten waar jij je van wilt uitschrijven of bij wilt opzeggen en daarna is alles voor jou afgewikkeld. Wel zo handig!