Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek

De betekenis van liquiditeit

Inhoudsopgave

Leestijd: 4 minuten
0
(0)

Liquiditeit is een belangrijk concept binnen financieel management voor bedrijven. Het geeft aan hoe gemakkelijk een bedrijf zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen met de beschikbare liquide middelen. In deze blog bespreken we uitgebreid wat liquiditeit inhoudt, hoe je het berekent, hoe je een begroting maakt, wat als een goede liquiditeit wordt beschouwd.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is een belangrijk begrip in de financiële wereld. Het gaat over hoe goed een bedrijf kan voldoen aan zijn korte-termijn financiële verplichtingen, zoals het betalen van rekeningen en lonen. Een bedrijf met goede liquiditeit heeft genoeg geld of gemakkelijk te verkopen spullen om deze verplichtingen te kunnen nakomen zonder in de problemen te komen.

Het berekenen van liquiditeit helpt je te begrijpen hoe goed je bedrijf er financieel voor staat. Het laat zien of je genoeg geld hebt om je rekeningen te betalen, en het kan je ook helpen te beslissen of het verstandig is om grote investeringen te doen.

Er zijn twee soorten liquiditeit: dynamisch en statisch. Dynamische liquiditeit kijkt naar hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat gedurende een bepaalde periode, meestal in de toekomst. Dit kun je doen door een liquiditeitsbegroting te maken, waarin je inschat hoeveel geld je zult ontvangen en uitgeven. Statische liquiditeit kijkt naar of je bedrijf zijn verplichtingen kan nakomen met de vlottende activa, zoals geld en onbetaalde facturen.

Hoe bereken je de liquiditeit?

Om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen, worden verschillende ratio’s gebruikt, waaronder de current ratio, de quick ratio en het nettowinstkapitaal.

De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

De quick ratio, ook bekend als de acid test ratio, houdt rekening met de voorraden. Het wordt berekend door de vlottende activa exclusief voorraden te delen door het kort vreemd vermogen.

Het nettowinstkapitaal geeft aan hoeveel liquide middelen het bedrijf heeft nadat alle verplichtingen zijn voldaan. Dit wordt berekend door de vlottende activa te verminderen met het kort vreemd vermogen.

Om deze ratio’s te berekenen, heb je gegevens nodig uit de winst- en verliesrekening en de balans van het bedrijf. Het is belangrijk om deze gegevens op orde te hebben voordat je de liquiditeit berekent. Over het algemeen wordt een current ratio van minimaal 1,5 beschouwd als financieel gezond. Een quick ratio hoger dan 1 wordt als veilig beschouwd omdat het betekent dat je niet afhankelijk bent van voorraden om aan je betalingsverplichtingen te voldoen.

De quick ratio laat zien in hoeverre je op dit moment aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, zonder rekening te houden met voorraden die eerst verkocht moeten worden. De andere ratio’s geven inzicht in hoe je op langere termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Vlottende activa zijn activa die binnen een jaar te gelde kunnen worden gemaakt, terwijl kort vreemd vermogen verwijst naar leningen of andere verplichtingen die binnen een jaar moeten worden afbetaald.

Hoe maak je een begroting?

Om een begroting te maken, is het belangrijk om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hiermee krijg je inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Je moet hierbij rekening houden met drie soorten geldstromen: uit bedrijfsactiviteiten, uit investeringen en uit financiering. Door deze geldstromen zorgvuldig te plannen, kun je als bedrijf voorbereid zijn op mogelijke liquiditeitsproblemen en op tijd de juiste maatregelen nemen. Het opstellen van een begroting helpt om een duidelijk financieel overzicht te krijgen en om beter grip te krijgen op de financiële situatie van het bedrijf.

Wat is een goede liquiditeit?

Over het algemeen wordt een current ratio van minstens 1,5 als gezond gezien. Als de ratio hoger is dan 2, betekent dit dat de liquiditeitspositie van het bedrijf uitstekend is. Voor de quick ratio wordt een waarde van 1 of hoger als voldoende beschouwd. Bij het nettowinstkapitaal moet de uitkomst gewoon positief zijn. Deze ratio’s helpen bij het beoordelen van hoe goed een bedrijf in staat is om aan zijn kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Het is belangrijk om regelmatig de liquiditeit te controleren om te zorgen dat het bedrijf financieel gezond blijft en klaar is om eventuele financiële uitdagingen aan te gaan.

Hoe kun je dit verbeteren?

Bedrijven kunnen verschillende strategieën gebruiken om hun liquiditeitspositie te versterken. Een methode is het verlengen van betalingstermijnen, waardoor ze langer geld in kas houden. Ook een strakker debiteurenbeheer is belangrijk, waarbij ze facturen sneller versturen en betalingen opvolgen. Factoring is een optie waarbij toekomstige kasstromen direct in geld worden omgezet door bijvoorbeeld debiteurenportefeuilles te verkopen.

Een andere effectieve manier om liquiditeit te verbeteren, is door de loonadministratie uit te besteden. Dit bespaart niet alleen tijd en middelen, maar zorgt er ook voor dat de betaling van salarissen efficiënter verloopt, waardoor het bedrijf meer controle heeft over zijn cashflow. Door deze strategieën te implementeren, kunnen bedrijven hun financiële positie versterken en zich beter voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Liquiditeit is een essentieel aspect van financieel management voor bedrijven, en het begrijpen en effectief beheren ervan is van cruciaal belang voor het waarborgen van financiële stabiliteit en groei. Door de juiste ratio’s te berekenen, een gedegen liquiditeitsbegroting te maken en strategieën te gebruiken om de liquiditeit te verbeteren, kunnen bedrijven hun financiële positie versterken en zich voorbereiden op toekomstige uitdagingen en kansen. Het uitbesteden van de loonadministratie kan een waardevolle aanvulling zijn op deze strategieën, waardoor bedrijven kosten kunnen besparen, efficiëntie kunnen verbeteren en zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemmen telling: 0

Tot nu toe nog geen stemmen! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Uitgelegd door:

Deel het bericht op: