Betekenis van Track Record

De uitdrukking track record heeft meerdere betekenissen. Onder andere gaat het letterlijk over het record van een baan (schaatsen, racen). We gaan er echter voor de Betekenis Van vanuit dat het hier gaat over een track record van een persoon of een organisatie. Een track record, of vrij vertaald “Staat van dienst”, is een opsomming van alles wat een bedrijf of persoon heeft gedaan in het verleden. De hoogte- en de dieptepunten. Des te gedetailleerder een track record wordt bijgehouden, des te meer inzicht in het verleden van een bedrijf men heeft. Hier kan soms een  voorspelling voor de toekomst op gebaseerd worden.

Eén van de makkelijkste manieren om een track record aan te vullen met informatie is door je urenregistratie bij te houden. Veel mensen zijn bekend met Excel urenregistratie door het bij te houden in een Excel bestand. Een alternatieve oplossing is een time tracker. Zo’n systeem is er speciaal voor ontworpen om je uren makkelijk bij te houden. Tevens wordt het als een fijner product ervaren omdat het op meerdere apparaten en al reizend toegankelijk is.

Een track record is verder extra belangrijk voor grote bedrijven. Onder andere de beurswaarde en de waarde bij overname worden grotendeels hierop gebaseerd.