Betekenis van recreatiewoningverzekering

Wat is een recreatiewoningverzekering?

Een recreatiewoningverzekering is een verzekering waarmee je de inboedel en de gehele woning beschermd tegen schade veroorzaakt door brand, weersomstandigheden of inbraak.

Wat beslaat de recreatiewoningverzekering?

De recreatiewoningverzekering dekt vrijwel alle schade die je kunt bedenken. Hieronder valt onder andere schade aan het vakantiehuis door inbraak, brand, waterlekkage of diefstal. Natuurlijk varieert de hoogte van de verzekeringspremie aan de hand van de regio en wat je verzekert wilt hebben. Een kleine woning in een veilige buurt die je slechts voor een aantal zaken wilt verzekeren zal een lagere premie kennen dan een recreatiewoning in de Randstad die je voor elke mogelijke schade maximaal wilt verzekeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *