Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek

Betekenis van chemische stof

Inhoudsopgave

Leestijd: 2 minuten
0
(0)

Chemische stoffen komen overal voor. Bedrijven die werken met chemische stoffen, of het nu gaat om verkoop of gebruik van, hebben zich te houden aan verschillende regels. Maar waarom is dat zo en wat zijn chemische stoffen precies?

De definitie van chemische stof

Een stof is in scheikunde een vorm van materie die een gelijke chemische samenstelling heeft. Ook wel een chemisch zuivere stof. Een chemische stof wordt gekenmerkt door specifieke eigenschappen, zoals dichtheid, geleidbaarheid en smeltpunt. Chemische stoffen zijn gevaarlijke stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mensen en dieren. Denk hierbij aan schoonmaakmiddelen, smeermiddelen en zelfs verf.

Stoffenlijsten

In verschillende (inter)nationale kaders zijn er afspraken gemaakt over productie, gebruik, emissies en monitoring van stoffen. Binnen veel kaders zijn er stoffenlijsten opgesteld, waarbij afspraken gemaakt zijn over de beheersing van risico’s. Iedere stoffenlijst heeft zijn eigen doel, verplichtingen en stoffen die daar dus onder vallen. Het gaat om de volgende stoffenlijsten:

 • ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen
 • OSPAR: Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie
 • Richtlijn Industriële Emissies
 • KRW: Prioritaire stoffen Kaderrichtlijn Water
 • E-PRTR: European Pollutant Release Transfer Register
 • REACH SVHC kandidaatslijst
 • REACH autorisatie: Bijlage XIV
 • REACH restricties: Bijlage XVII
 • Gefluoreerde Broeikasgassen
 • Verdrag van Stockholm
 • Verdrag van Rotterdam
 • Ozonlaagafbrekende stoffen
 • EURAL: Europese afvalstoffenlijst

Al deze lijsten zijn altijd terug te vinden op de website van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Werken met gevaarlijke stoffen

Onveilig werken met gevaarlijke chemische stoffen kan leiden tot ernstige schade. Daarom stimuleert de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven op meerdere manieren om goede maatregelen te nemen. Maar er zijn ook talloze bedrijven die hierbij helpen, zoals PIKA. Bedrijven zoals PIKA reiken bedrijven handvaten aan voor het nóg veiliger werken binnen het bedrijf. Het is belangrijk dat bedrijven constant bezig zijn met de veiligheid. Wanneer een inspecteur namelijk een controle komt uitvoeren en het bedrijf voldoet na meerdere waarschuwingen niet aan de regels, dan kan het bedrijf (tijdelijk) gesloten worden.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemmen telling: 0

Tot nu toe nog geen stemmen! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

Uitgelegd door:

Deel het bericht op: