Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden
Zoek

Betekenis van beslaglegging

Juridisch

Leestijd: 2 minuten Een beslaglegging is een zeer ingrijpende maatregelen om geld te vorderen. Er is veel schaamte vaak. Niet de juiste beslissingen nemen zoals een financial lease afsluiten terwijl sowieso een auto te duur is, kan al snel voor problemen zorgen. Zo kan een deurwaarder mogelijk beslag leggen op je salaris, je spullen of bankrekening. Dit duurt dan net zo lang tot de openstaande rekening, de gerechtelijke kosten en de kosten voor de incassoprocedure betaald zijn.  Soorten beslaglegging  Het loonbeslag (derdenbeslag) komt het meest voor van alle soorten beslaglegging. Verder is een beslaglegging mogelijk op de huurtoeslag, zorgtoeslag, bodembeslag, conservatoir beslag en het executoriaal beslag.  De belastingdienst kan beslag leggen op wat men noemt ‘bodemzaken’. Dit zijn goederen die geen eigendom zijn van diegene die belasting verschuldigd is, maar wel op de bodem daarvan staan. Hiermee wordt concreet bedoelt dat er bodembeslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld kassa’s van een ander in de winkel van de belastingplichtige. Het moet daarbij wel gaan om goederen die bedoelt voor duurzaam gebruik zijn in de winkel zelf.  Conservatoir beslag betekent een beslaglegging op het vermogen van een schuldenaar. Dit is ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering. Het lastige is dat dit gedaan wordt voordat de rechter uitgesproken heeft of de vordering wel terecht is.  Executoriaal beslag is dat een beslag dat volgt vanuit een gerechtelijke uitspraak.  Beslag op spullen  Neemt een gerechtsduurwaarden spullen mee? Dan mogen bepaalde spullen niet worden meegenomen die nodig zijn voor het leven zoals:  Bed  Stoelen  Tafel  Koelkast  Verder mogen ook de schoolspullen van de kinderen niet in beslag worden genomen. Als er betaald is komt het beslag te vervallen. Wordt er niet betaald? Dan betekend de deurwaarder, met sommatie tot betaling. Gaat diegene dan nog niet betalen? Dan kan de deurwaarder de spullen waarop beslag is gelegd, veilen indien mogelijk.  Bankbeslag  Minimaal 4 weken duurt een bankbeslag, dat is namelijk de wettelijk vaststelde duur. Na 4 weken wordt het geld waarover de beslaglegging is gelegd naar een deurwaarderskantoor gestuurd door de bank.  Conservatoir beslag  Een beslaglegging mag normaal niet zonder rechterlijke uitspraak, aldus een strafrechtadvocaat. Dat is begrijpelijk, aangezien het een zeer ingrijpende gebeurtenis is. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo mogen overheidsinstanties dit wel vooraf doen. Denk daarbij aan overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld DUO, de Belastingdienst en de gemeente.