Betekenis van honorarium

Honorarium is een financieel begrip en komt uit het Latijn en betekent letterlijk ereloon of eregeschenk.

In het Romeinse Keizerrijk was het honorarium een waardevol geschenk dat een nieuwbenoemd raadslid moest betalen aan de belastingdienst. Maar later werd dit gebruikt als aanduiding voor de vergoeding die iemand gaf aan een dienstverlener, zoals accountants, advocaten, architecten, artsen, auteurs en notarissen of schilders.

Verschillende definities van honorarium

Verder op het internet zijn allemaal andere definities te vinden voor het begrip honorarium, verschillend maar toch ook gelijk aan bovenstaande. Hier volgen een paar van de andere definities.
Een honorarium kunnen ook vergoedingen van diensten zijn van een specialist of een deskundige op basis van arbeidstijd. Het in rekening gebrachte bedrag bedraagt dus niet alleen het salaris. Ook huisvesting, administratie, ondersteuning of dergelijken worden in rekening gebracht. Een honorarium is dus iets anders dan salaris.

Anderen noemen het honorarium als loon dat iemand krijgt voor werk dat niet in dienstverband is verricht. Bijvoorbeeld het honorarium dat een journalist krijgt.

Een honorarium komt dus vaak voor bij vrije beroepen, zoals de opsomming in de tweede alinea. Bij die beroepen is het moeilijk om precies een duidelijke prijs in beeld te brengen en daarom komen er vaak extra kosten bij. Dit alles noemen wij dus het honorarium.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *