Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden

Betekenis van competentie

Deze term wordt uitgelegd door:

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Inhoudsopgave

0
(0)

Wat is competentie?

competentie – een combinatie van kennis, vaardigheden, attitudes en/of persoonlijke eigenschappen die tot uiting komt in het gedrag van een persoon en die hem in staat stelt specifieke doelstellingen in een werkgerelateerde omgeving te verwezenlijken

Competentie bestaat in uit drie elementen

Kennis: informatie en ervaring

Vaardigheden: hoogontwikkelde fysieke en/of mentale vaardigheden en coördinatie die nodig zijn om een specifieke taak uit te voeren

Attitudes/persoonlijke kenmerken: de waarden van een persoon zoals die hem als individu definiëren en hoe hij zich verhoudt tot en omgaat met zijn omgeving

Met behulp van doelgerichte, ontwikkelsgerichte coaching of een gedisciplineerde, eigen aanpak kan je werken aan je eigen competenties en beter worden in je werk of hobby.

Competenties – 10 voorbeelden

Misschien vind je de bovenstaande definitie een beetje vaag, theoretisch of abstract. Laten we de term “competentie” dan verder illustreren aan de hand van een paar voorbeelden. Hier zijn er tien om mee te beginnen:

Aanpassingsvermogen: een vermogen om effectief te handelen, zelfs in het licht van veranderende werkomstandigheden, taken en verantwoordelijkheden

Communicatief vermogen: het vermogen om zich volledig uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, om ideeën duidelijk en beknopt te formuleren, en om deze aan anderen over te brengen en te presenteren.

Betrokkenheid: een staat van zijn waarbij een individu zich verbonden voelt met de taak die hij uitvoert of een beroep dat hij uitoefent, en daarbij een positief effect heeft op anderen in zijn omgeving.

Collegialiteit: het vermogen om rekening te houden met de behoeften en belangen van andere mensen in de werkomgeving van een individu.
Verzamelvermogen: het vermogen om de steun van mensen te verwerven voor het bereiken van een doelstelling of het teweegbrengen van verandering, en om potentiële weerstand tegen nieuwe plannen of hervormingen om te zetten in een positieve kracht voor verandering.

Leervermogen: het vermogen om nieuwe ideeën snel en gemakkelijk op te nemen, te analyseren en te verwerken, en om deze onmiddellijk in een werksetting toe te passen.

Netwerkvaardigheden: het vermogen om werkrelaties, coalities en partnerschappen tot stand te brengen, te onderhouden en te verstevigen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Leiderschap: het vermogen om een groep mensen te verenigen en te leiden, en om duurzame partnerschappen tot stand te brengen en te onderhouden.

Veerkracht: het vermogen om effectief te presteren, zelfs onder druk en/of bij tegenslagen en tegenwerking.

Zelfreflectie: het vermogen om de eigen sterke en zwakke punten, overtuigingen, kwaliteiten, ambities en interesses te zien.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemmen telling: 0

Tot nu toe nog geen stemmen! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?