Betekenis van…

Simpele uitleg over complexe woorden

Betekenis van Cito-toets in groep 8

Deze term wordt uitgelegd door:

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Inhoudsopgave

0
(0)

De Cito-toets in groep 8 is een van de belangrijkste toetsen die leerlingen op de basisschool maken.

De Cito-toets dient om te bevestigen dat het schooladvies dat de leerlingen eerder hebben gekregen passend is bij hun niveau.
Met andere woorden: op de Cito-toets zou nog kunnen blijken dat leerlingen een hoger niveau vervolgonderwijs kunnen genieten dan ze in eerste instantie zouden hebben gekregen.

Wat doet de Cito-toets?

De Cito-toets toetst de vaardigheden die leerlingen eind groep 8 moeten beheersen. Er wordt vooral gekeken op het niveau van rekenen en taal, maar ook studievaardigheden en spelling komen ruimschoots aan bod.
De Cito-toets stelt meerkeuzevragen welke de leerlingen moeten beantwoorden op een speciaal formulier. Hier staat een tijd voor. In de meeste gevallen zo’n 45 minuten per toets.

Voor rekenen mogen leerlingen regelmatig kladpapier gebruiken, maar ook dienen opgaven uit het hoofd uitgerekend te worden.

Tijdsbestek

De Cito-toets wordt afgenomen over drie ochtenden in april. Per ochtend krijgen de leerlingen zo’n 4 tot 5 losse toetsen voorgeschoteld.
Nadat de Cito-toets afgenomen is, wordt deze door de leerkracht naar het Cito-bureau gestuurd, alwaar de toetsen machinaal nagekeken worden. Eind mei is er dan een definitieve score. Dit score is berekend op basis van een percentiel, waarbij alle antwoorden door heel Nederland als uitgangspunt gelden.

Percentiel

De Cito-toets meet een percentiel tussen 500 en 550, waarbij het onderscheid gemaakt wordt tussen praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het percentiel verschilt van jaar tot jaar en wordt gebaseerd op alle ingeleverde Cito-toetsen. Er komt op die manier een doorsnee van een leerling in Nederland uit. Het percentiel kan belangrijk zijn met het oog op het schooladvies.

Het schooladvies wordt door de meeste scholen in januari gegeven, maar is dus niet definitief. Wanneer op de Cito-toets in april blijkt dat leerlingen meer aankunnen dan het advies dat in januari werd gegeven, dient het advies heroverwogen te worden.

Heroverweging alleen naar boven

Zo’n heroverweging kan alleen naar boven worden bijgesteld. Een leerling die een advies havo kreeg en in april een vmbo-score haalt, kan niet heroverwogen worden naar een vmbo-advies. Andersom – dus een leerling met vmbo-advies die een havo-score haalt – kan dat wel.

Het hangt dan af van de zienswijze van school en de wens van ouders of een advies inderdaad wordt aangepast, want tegen de tijd dat de Cito-score bekend wordt gemaakt hebben de meeste kinderen al een school en zijn ze al ingeschreven.

Cito-toets nog zinvol

In 2015 werd besloten de Cito-toets te verplaatsen van februari naar april. Toen was de vraag in hoeverre de toets nog zinvol was. In de afgelopen jaren is gebleken dat de Cito-toets zeker zinvol is, daar 1 op de 10 gevallen een overweging betreft.

Het is de Cito-toets die een verkeerde interpretatie van het leerlingvolgsysteem (en dus een lager advies) aan het licht brengt en de enige manier om wel het juiste niveau te bereiken.
In het geval dat er onenigheid volgt tussen ouders en school, blijft het advies van de basisschool bindend voor de plaatsing op het voortgezet onderwijs. Dat is wettelijk vastgelegd.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemmen telling: 0

Tot nu toe nog geen stemmen! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laten we deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?