Betekenis van mutatis mutandis

Mutatis mutandis is een Latijnse term en betekent letterlijk nadat veranderd is wat veranderd moet worden. Ondanks deze letterlijke vertaling is de term op deze manier nog steeds een beetje vaag. Letterlijk betekent het eigenlijk dat iemand een tekst niet helemaal herhaalt, maar aan zijn lezer of luisteraar zegt dat deze persoon ‘het moet veranderen op de punten waarop het veranderd moet worden’.

Veranderd wat er veranderd moet worden

Een voorbeeld zal het iets duidelijker maken. Stel er is een stuk tekst dat een beroep beschrijft, bijvoorbeeld dat van een bouwvakker. In deze beschrijving staan woorden in de mannelijke vorm zoals hij, zijn en hem. Als je de beschrijving vrouwelijk zou maken, dus voor een bouwvakster, dan hoeven enkel de mannelijke voornaamwoorden van de beschrijving veranderd te worden. De rest van de tekst kan gelijk blijven.

Gezien de Latijnse origine van de term, komt het niet alleen in de Nederlandse taal voor. In het Engels maar ook in andere Europese talen zou je deze term kunnen gebruiken. Deze uitdrukking komt vooral voor als men het heeft over een bewerking van een juridische tekst of officiële statuten (zo vind je de term vooral terug in de volgende wetenschappen: recht, economie, wiskunde, taal en filosofie) en in de spreektaal gebruikt men steeds vaker alternatieven voor deze Latijnse woorden.

Ook wel interessant is dat mutatis mutandis helemaal geen term is uit het klassieke Latijn, maar dat het oorspronkelijk van het middeleeuwse Latijn afstamt. Het eerste geregistreerde gebruik van deze term dateert uit Britse bronnen uit het jaar 1272.

Betekenis van urbi et orbi

Urbi et orbi is een van de bekendste Latijnse uitspraak die men kent. Vertaalt in het Nederlands betekent het voor de stad en voor de wereld. Origineel gezien werd de uitdrukking vroeger gebruikt als een pauselijke handeling niet alleen voor de stad (urbs) Rome, maar ook voor de rest van de katholieke wereld (orbis) bedoeld was. Urbi et orbi is dan ook een traditionele zegen die de paus met Kerstmis, Pasen en sommige andere bijzondere gelegenheden (zoals direct nadat er een nieuwe paus is gekozen) uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome, altijd om 12 uur in de middag. Het gaat hier om een apostolische zegen.

Urbi et orbi misvatting

De misvatting is dat het niet zo is dat de paus alleen de uitspraak urbi et orbi spreekt. Urbi et orbi is de naam van de zegen die de paus uitspreekt. De daadwerkelijke zegen bestaat uit vier Latijnse zinnen, maar daartussen telkens het woord amen.

Een leuk detail is dat met Pasen de paus tijdens de gelegenheid van urbi et orbi, al enige jaren in het Nederlands zijn waardering uit voor de versiering van het plein van de Sint-Pieter door Nederlandse bloemisten.

De term urbi et orbi vindt zijn origine in de tijd van het oude Romeinse Rijk. De zegen was toen bedoeld voor de stad Rome, maar eigenlijk ook voor alle andere gelovigen van de Romeinse katholieke kerk. Vandaar dat ‘de (katholieke) wereld’ ook is opgenomen in de zegen.

Betekenis van fissa

Fissa is straattaal en betekent feestje. Synoniemen voor fissa zijn onder andere feessie, fuif, en fiësta. Fissa is dus een woord dat valt onder de straattaal, een Nederlandse taal wat een menging is die door sommige experts als een daadwerkelijke taalvariant wordt gezien.

Straattaal

Straattaal maakte vooral een opmars aan het eind van de vorige eeuw, voornamelijk in de grote steden in de Randstad. Hier wonen veel autochtone en allochtone jongeren intensief samen. Het feit dat veel allochtone jongeren het ABN (algemeen beschaafd Nederlands) niet optimaal konden beheersen, speelde een grote factor in het ontstaan van straattaal. Door het samenleven met veel autochtone jongeren nam deze groep de straattaal ook over.

Verschillende regio’s in Nederland kennen ieder weer een eigen soort straattaal. Het woord fissa zal je dus niet in elk gebied in Nederland tegenkomen. Wellicht gebruiken ze op een andere plek een van de eerdergenoemde synoniemen. De Nederlandse straattaal is eigenlijk een combinatie van voornamelijk Nederlands, gecombineerd met Engels, Berbers, Surinaams, Marokkaans en is daarnaast sterk beïnvloedt door wat op dat moment populair is in films, op televisie en online. Het is een onderdeel geworden van de sociale identiteit van bepaalde groepen in Nederland. Dus door het woord fissa te gebruiken willen sommige jongeren laten zien bij welke subcultuur ze (willen) horen.

Aan de andere kant is het dus ook wel slim om fissa zelf niet te gebruiken als je niet tot een van deze subculturen behoort. Je zou hiermee mensen kunnen beledigen.

Bron: http://stateofdreaming.nl/

Betekenis van webdesign

Wat betekent webdesign?

Kortgezegd is webdesign het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien.

Wat behelst moderne webdesign?

Tegenwoordig moet een website zowel desktop als mobiel- en tabletvriendelijk vormgegeven zijn. Dat betekent dat de website afhankelijk van de grootte van het beeldscherm van het apparaat dat de website bezoekt mooi en volledig weergegeven wordt. Dat kan soms een uitdaging zijn wanneer er veel content aangeboden wordt. Op een smartphone ziet een webwinkel er bijvoorbeeld anders uit dan op een groot 23 inch beeldscherm van de pc.

Belangrijk is het dat een website vlot laadt, een veilige en begrijpbare gebruikersomgeving bieden. Enkel dan komen bezoekers terug en neemt de website geleidelijk in populariteit toe. Wil je er voor zorgen dat je website veel bezoekers trekt, dan kan je niet om online marketing heen. Daarbij moet je denken aan SEO (zoekmachine optimalisatie), SEA (adverteren in zoekmachines) en andere marketingmethodes zoals e-mail marketing.

De meeste websites worden in WordPress opgezet. Dat is een CMS, wat staat voor content management systeem, dat gratis in gebruik is en voorzien is van vele mogelijkheden. Daarbij moet je denken aan design thema’s, plugins (voor diverse functionaliteiten) en widgets (content boxen die versleepbaar zijn).

Gerelateerde woorden

  • Webdesignbureau
  • Webdesigner
  • Webdesigners
  • Website
  • Webwinkel

Bron: https://www.pixelindustries.com/nl/services/webdesign-en-UX/

Betekenis van jetsers

Wat is de betekenis van jetsers? Daar kom je nu achter.

Jetsers is stoere taal

Jetsers is straattaal en wordt gebruikt als synoniem voor de term grote borsten. Het is een woord dat veel door jongeren en jongvolwassenen wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door bouwvakkers of op andere plekken waar men zich openlijk uit over de waardering van het vrouwelijk schoon. Jetsers is niet het enige woord uit de seksuele volkstaal die een groot stel borsten aanduidt, andere veel voorkomende termen zijn: airbags, tieten, melkbussen en bumpers. Het anatomisch correcte woord voor jetsers is gewoon borsten. Een secundair geslachtskenmerk van de vrouw met als functie het verzorgen van borstvoeding en het is een aantrekkelijk lichaamsdeel voor bepaalde bevolkingsgroepen. Echter vinden mensen het woord borsten vaak niet zo spannend klinken. Het is “stoerder” om een synoniem te gebruiken wat lomper klinkt en wat vaak ook gebruikt wordt voor normale gebruiksvoorwerpen, zoals melkbussen.

Zoals gezegd komt de term jetsers vooral voor bij mensen die straattaal spreken, volgens sommigen komt het woord vooral voor in de zogenaamde paupertaal.

Pauper? Wat betekent dat?

Pauper betekent officieel gezien een arm persoon. Met goedkope kleren, een oude trainingsbroek en versleten schoenen. Echter wordt pauper vaker gebruikt om een stereotype persoon aan te duiden. Mensen die zich pauper gedragen hebben vaak een mislukte stijl van doen en laten en dragen kleding dat of nep of merkloos is. Pauper wordt dus gebruikt om een persoon te omschrijven als die iemand denkt dat hij heel wat is, maar door andere groepen uit de samenleving een beetje als stumper wordt gezien.

Betekenis van lead time

Het woord lead time is Engels voor doorlooptijd. De lead time is de wachttijd, leveringstijd of doorlooptijd tussen het begin en de uitvoering van een proces. We spreken vooral van lead time in de bedrijfswereld. De lead time van bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling van een nieuwe auto en de daadwerkelijke levering van de fabriek aan de klant kan ongeveer 4 weken of 4 maand duren.

De doorlooptijd kan makkelijk berekend worden. Namelijk het tijdstip waarop de klant het product ontvangt minus het tijdstip waarop de klant de order geplaatst heeft. Een meer zakelijke manier om de doorlooptijd te berekenen is door middel van Little’s Law. De doorlooptijd is dan het onderhandenwerk (OHW) gedeeld door de output per tijdseenheid (Th). De lead time is dus gebaseerd op het werk van onderhanden is en hoeveel producten en er gemiddeld kunnen worden afgeleverd binnen een bepaalde tijd.

In de bedrijfs- en fabriekswereld is men op het moment druk bezig met de zogenaamde “lead time reduction”. Welke maatregelen kunnen er worden genomen om de lead time van een proces te verkorten om zo geld en tijd te besparen. De methode van doorlooptijdverkorting is bedoeld om zeer gefocust verbeteringen aan te brengen binnen een organisatie en om verspillingen te elimineren. Het gaat hier niet alleen om materiële goederen, maar ook bij diensten spreken we van lead time en lead time reduction. Dus vanaf het moment dat je de schilder belt om je kozijnen te schilderen tot het moment dat hij klaar is en weer wegrijdt.

Betekenis van nihil

Nihil is eigenlijk een ander woord voor niets. Dat er niks is. Er is geen materie, maar alleen absolute leegheid.

Kans is klein

Het woord nihil wordt vooral vaak gebruikt in de context: ‘De kans dat dat gebeurt, is nihil’. Daarmee bedoelen we vaak dat er theoretisch gezien een kleine kans is dat de gebeurtenis verloopt zoals je verwacht, maar die kans is zo verwaarloosbaar klein dat we er geen rekening mee houden. Eigenlijk is de betekenis van nihil in de volksmond dus net iets anders dan wat het echt betekent. Zo kan je ook zeggen: ‘Zijn bijdrage aan het project was nihil’. Hierbij zeg je weer dat zijn bijdrage zo ongelofelijk klein is, dat je er maar beter vanuit kan gaan dat hij niks heeft gedaan. Maar als je nihil echt goed wilt gebruiken, moet je er bij die zin vanuit gaan dat die persoon dus echt helemaal niks heeft gedaan. Immers betekent nihil dat er helemaal niks is. Er is geen materie, er is geen kans van slagen, er is geen bijdrage gedaan.

Kan er wel niets zijn?

Echter kan die uitspraak ook weer voor discussie zorgen. Kan er namelijk wel niets zijn? Als je het hebt over een lege ruimte, is deze nooit écht leeg. Net zoals het heelal, er zit niets tussen de planeten, of toch wel? Zo zijn bijvoorbeeld overal atomen te vinden. Maar de ruimte tussen deze atomen, zit daar niets? Filosofen en metafysici zijn druk bezig met de vraag of het absolute niks bestaat. De wetenschap kan daar nog geen uitspraak over doen.

Betekenis van idk

Idk is een afkorting van het Engelse zinnetje “I don’t know”. Dit betekent “ik weet het niet”. Het is een informele afkorting die vooral wordt gebruikt door jongeren. Het komt voornamelijk voor in applicaties waar je mee kunt chatten, zoals Whatsapp en Facebook Messenger. Idk is namelijk kort en makkelijk te typen dus kan snel als antwoord worden gebruikt.

Een voorbeeldzin:
“He Mark, weet jij wat het huiswerk voor morgen is?”
“Idk, ik was niet bij de les vandaag.”

Een afkorting zoals m.b.t. (met betrekking tot) kan in het bedrijfsleven ook gebruikt worden en is in de Nederlandse taal een geaccepteerde en officiële afkorting. Idk daarentegen is een vorm van chattaal, of in het Engels, sms-language.

IDK is een woord uit de chattaal

Chattaal is een taal die voornamelijk gebruikt wordt door kinderen, tieners en jongvolwassenen. De informele taal kenmerkt zich door naast het gebruik van veel afkortingen, ook gebruik te maken van emoticons (emoji’s) en spreektaal. Deze manier van online communiceren begon zijn opmars te krijgen in de tijd van MSN. MSN Messenger is de voormalige naam van Windows Live Messenger. Het werd dan in Nederland ook wel msn-taal genoemd.

Engelse afkortingen

Het is vooral opvallend dat veel van deze afkortingen afkomstig zijn vanuit de Engelse taal. Naast idk, zijn andere veelgebruikte afkortingen onder andere: idc (I don’t care), ily (I love you), bff (best friend forever), brb (be right back), yolo (you only live once) en gtg (got to go). Het fenomeen dat steeds meer Engelse woorden in de Nederlandse taal voorkomen, wordt ook wel Amerikanisering genoemd.

Betekenis van denigrerend

Denigrerend is een relatief negatief woord. Met het woord denigrerend beschrijf je iemands gedrag. Het staat namelijk voor neerbuigend en minachtend. Als iemand zich denigrerend gedraagt, vindt deze persoon dat hij boven de rest staat, hij is het belangrijkst en vindt andere mensen onbelangrijk en wellicht zelfs waardeloos. Deze persoon is vaak arrogant en asociaal bezig.

Denigrerend: Geen respect voor een ander

Iemand die zich denigrerend gedraagt heeft eigenlijk geen respect voor een ander. Qua gedrag kan je aan de volgende punten herkennen of iemand bezig is met denigrerend gedrag: vaak vindt zo’n persoon zichzelf heel belangrijk, heeft hij geen respect voor zijn medemens, negeert hij anderen die het niet waard zijn om tegen te praten, ontkent hij dat fouten en problemen bij hem liggen en uiteindelijk kan het zelfs veranderen in pestgedrag.

Denigrerend gedrag kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren binnen een bedrijf. Het komt regelmatig voor dat iemand een collega heeft die andere mensen als minderwaardig behandelt. Dit is vaak een stoorzender binnen een organisatie. Als iemand niet bereid is om goed onderling samen te werken en elkaar te respecteren als mens, is dit heel lastig. Maar ook op grotere schaal komt het voor. Denk bijvoorbeeld aan de kloof tussen rijk en arm. Zo zijn sommige rijke zakenlui denigrerend tegenover bijvoorbeeld een vuilnisman. Deze is waarschijnlijk laagopgeleid en doet vies werk, iets wat de zakenlui nooit zullen doen, oftewel in hun ogen is deze vuilnisman minder waard.

Betekenis van congestie

Bij congestie is er sprake van een ophoping of verstopping van een netwerk. Letterlijk betekent het dichtslibben. Dit kan betrekking hebben op meerdere soorten netwerken. We spreken het vaakst van congestie bij een internetnetwerk, verkeersnetwerk en bij de bloedsomloop in je lichaam.

Congestie op het internet

Het internet is een communicatienetwerk. Allerlei computers, mobieltjes en andere machines zijn met elkaar verbonden via kabels of het internet. Als je naar een website gaat dan bevind je je op de server van dat netwerk. Als te veel mensen tegelijk naar deze website willen, wordt de server overbelast, deze kan niet zo veel personen tegelijk aan. Deze ophopen wordt dan een congestie genoemd.

Congestie als verkeersterm

Maar ook in het verkeer komt het vaak voor. Dan spreken we van een verkeerscongestie. Dit heeft niet alleen betrekking op auto’s, waarbij een verkeerscongestie simpelweg een file is, maar het komt ook voor op het spoorwegennet en het luchtruim. Eigenlijk kan op alle plekken waar meerdere transportvoertuigen gebruik maken van dezelfde wegennetwerk een verkeerscongestie ontstaan. Als er bijvoorbeeld een ongeluk op de snelweg gebeurt, moeten alle auto’s daarachter wachten of kunnen ze nog maar 1 rijstrook gebruiken waardoor er dus ophoping ontstaat.

Comngestie als medische term

Ook in de medische wereld kan er sprake zijn van congestie, dit komt dan vaak voor in de bloedsomloop (wanneer bloed zich ophoopt in een orgaan). Het wordt dan ook wel de ophoping van vloeistof genoemd. Maar ook op andere plekken in het lichaam kan vloeistofcongestie voorkomen, bijvoorbeeld een nasale congestie, oftewel een verstopte neus.