Betekenis van Hosted VoIP

Wat is de betekenis van Hosted VoIP?

Het woord VoIP is een afkorting van de woorden Voice over Internet Protocol. VoIP is ook bekend als Hosted VoIP of cloud bellen. VoIP is een techniek die het mogelijk maakt om telefoongesprekken te voeren over een IP-netwerk. Met Hosted VoIP (ook wel ‘Managed VoIP’ genoemd) van Tritel krijgt u rechtstreeks toegang tot ons IP-netwerk. Via een IP-verbinding maakt u gebruik van de virtuele telefooncentrale in ons beveiligde datacenter. Uw bedrijf krijgt daarmee voor een relatief laag investeringsbedrag de beschikking over een volwaardige en complete spraakdienst met alle functionaliteiten van een geavanceerde telefooncentrale.

Bron: http://www.tritel.nl/

Betekenis van het eigen risico

We hebben allemaal wel gehoord van de bevriezing van het eigen risico in de zorg door Kabinet Rutte III. Het kabinet streefde naar een verhoging van het eigen risico naar 400 euro per persoon volgend jaar, maar dit bedrag is door het parlement tegengehouden en blijft voorlopig staan op een (nog steeds hoog) bedrag van 385 euro per persoon. Maar wat houdt het eigen risico eigenlijk in? Of sterker nog, wat is de betekenis van het eigen risico?

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat voor eigen rekening is als je schade boekt. Iedereen die 18 jaar of ouder is wordt verplicht om bij een basisverzekering het eigen risico te betalen. Dit eigen risico betaal je niet samen met je premie, maar er juist naast. Het eigen risico in de zorg betekent dat je de eerste €385,- van je ziektekosten moet betalen. Je kan er niet voor kiezen om bij de eerste ziektekosten deze kosten te laten betalen door de overheid, maar deze moeten direct van jouw bankrekening komen. Bijvoorbeeld als een operatie nodig is of als je in het ziekenhuis terecht kom, dan moeten de eerste €385,- van de ziektekosten uit jouw eigen portemonnee komen. De overheid heeft deze verplichte eigen risico bepaald om mensen er bewust van te maken dat je gezondheid je eigen verantwoordelijkheid is en niet alles door de overheid wordt betaald. Pas als je je eigen risico hebt betaald, dan betaalt de overheid de rest van jouw ziektekosten tot een bepaald bedrag.

Aanvullende zorgverzekering

Met een aanvullende zorgverzekering kun je bepaalde kosten dekken. Op vrijwel alles uit de zorg dat verzekerd wordt, kun je ook een aanvullende verzekering kiezen. Meestal dekt de verzekering tot een bepaald bedrag de kosten, hiervoor moet je wel een gegeven premie betalen aan de verzekering. In deze aanvullende zorgverzekeringen zitten onder andere contactlenzen en brilglazen, medicijnen, verschillende soorten therapieën en tandartskosten inbegrepen. Als je dus niet voor onverwachte kosten wilt komen te staan, is zo’n verzekering ideaal.

Het vergelijken van zorgverzekeringen

Het mag namelijk duidelijk zijn dat niet alle zorgverzekeringen hetzelfde zijn. De ene vraagt om een hogere premie dan de andere of maakt gebruik van een ander systeem. Je wilt immers niet teveel betalen voor je eigen ziektekosten aangezien je naast je zorgverzekering eerst je eigen risico moet betalen. Via het internet zijn er allerlei websites die de zorgverzekeringen over heel Nederland met elkaar vergelijkt. Met deze vergelijking weet je precies welke verzekering het beste voor jou is. Ieder persoon heeft namelijk een andere zorg nodig en daarbij horen verschillende bedragen. Het kan dus nooit kwaad om eens op het internet te speuren naar zulke websites.

Betekenis van digitale handtekening

Wat is de betekenis van een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een handtekening die je digitaal kan zetten en versturen, waardoor er geen papieren documenten ingescand, uitgeprint en verzonden hoeven te worden. Het is een methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie door middel van bijvoorbeeld technieken van de asymmetrische cryptografie, op een wijze vergelijkbaar met het ondertekenen van papieren documenten aan de hand van een geschreven handtekening, echter gaat het veel efficiënter en sneller.

Online contracten, offertes en incasso’s bevestigen

Met een digitale handtekening kan je als bedrijf gemakkelijk processen automatiseren waar voorheen veel tijd en kosten bij gemoeid waren. Met speciale software kan je documenten voorzien van je eigen logo, huisstijl en bedrijfsspecifieke informatie, daarna stuur je het naar de klant op en die kan het vanaf zijn computer, tablet of telefoon eenvoudig accorderen (bevestigen). Daarna gaat het document via het internet terug naar je bedrijf en hupsakee alles is geregeld.

Dit werkt uitstekend voor incasso’s, automatische betalingen, contracten en offertes.

Bron: https://www.stiply.nl/

Betekenis van Blue Monday

Ieder jaar is er weer een zogeheten Blue Monday. Dit zou bekend staan als de meest depressieve dag van het jaar, de meeste mensen zijn op die dag het ongelukkigst. Maar wat houd de dag nou precies in en hoe wordt deze dag bepaald?

De dag, Blue Monday, zou de meest depressieve dag van het jaar zijn. De bedenker van deze dag is Cliff Arnal. Hij heeft een formule bedacht om de vrolijkheid en het geluk van mensen te meten aan de hand van de dag. De formule is het volgende (W + (D-d) x Tq)/M x Na). De letters staan voor het volgende:

W = weer
D = schulden
d = salaris
T = tijd verstreken na kerst
Q= geslaagde goede voornemens
M = motivatieniveau
N = behoefte om actie te ondernemen

Aan de hand van deze formule claimt Cliff dat hij de meest deprimerende dag van het jaar kan bepalen. Dit valt meestal op een maandag, vandaar ook de naam Blue Monday. Deze dag vindt vrijwel altijd plaats in de winter, wanneer het koud is en mensen weinig actie willen ondernemen. De goede voornemens zijn vaak niet behaald en dit zorgt voor nog meer ongeluk. De dagen zijn donker en er hangt een koude wind. Aan de hand hiervan voelen mensen zich dus ongelukkig en depressief. Veel mensen zijn het hier wel mee eens en ze voelden zich begrepen op deze dag, vandaar dat het nu zo’n bekend begrip is.

Deze dag heeft natuurlijk helemaal niets te maken met een echte depressie, deze is namelijk veel ernstiger en vaak aangeboren. Wel is het zo dat mensen vaker een depressie krijgen tijdens de winter, dit komt ook weer door het grauwe weer. Deze vorm van depressie wordt vaak een winterdepressie genoemd. De zon schijnt minder en dit zorgt voor een minder goede balans tussen de vitamines in het lichaam. Je kunt je hierdoor ongelukkig gaan voelen.

Psychologen en wetenschappers zijn het echter niet eens met Cliff, zij zijn van mening dat hij de formule puur uit zijn duim gezogen heeft om geld te verdienen. Volgens verschillende onderzoeken is de meest ongelukkige dag van het jaar namelijk Valentijnsdag. Mensen zonder partner worden er aan herinnerd dat ze eenzaam zijn en veel mensen zitten sip thuis, maar ook deze theorie is niet heel erg onderbouwd. Het kan dus ook niet echt bepaald worden, niemand weet precies welke dag de meest verdrietige dag van het jaar is.

Betekenis van ora et labora

Ora et labora is een Latijnse uitdrukking en betekent letterlijk bid en werk. Als iemand deze uitdrukking gebruikt, wordt ermee bedoeld dat beide dingen belangrijk zijn, bidden en werken. Aan de ene kant is bidden de manier om jezelf van God afhankelijk te maken en aan de andere kant is werken belangrijk zodat God jou als mens gebruikt om zijn plannen te verwezenlijken.

Christelijk gezegde

Dit is overduidelijk een Christelijk gezegde dat vooral wordt geassocieerd met de Regula Benedicti. Dit is een kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia uit de zesde eeuw. Deze Regula Benedicti was in de Middeleeuwen een van de beroemdste en meest invloedrijkste leefregels voor monniken. De enige taken die een monnik volgens Benedictus had, werden samengevat in het motto ora et labora. Het werk was in het geval van de monniken eenvoudig handwerk. Benedictus zag bidden en werken als één geheel, hij geloofde erin dat het van belang was om beide dingen te combineren. Met deze uitspraak wilde hij een balans creëren tussen bidden en werken voor de monniken. Al hebben ook andere religieuze groeperingen in de Middeleeuwen deze leefregel overgenomen.

De uitspraak ora et labora was voor zijn tijd, de zesde eeuw, heel erg revolutionair. Dit komt omdat de denkwijze in de Middeleeuwen heel anders was dan nu. In de zesde eeuw werd werk over het algemeen alleen maar gedaan door slaven, lijfeigenen en onderhorigen. Deze groepen vielen onder de laagste maatschappelijke stand. Monniken vielen echter vaak onder hogere klassen, dus was het progressief dat juist deze groep mensen gingen werken.

Betekenis van PTSS

PTSS is een Nederlandse afkorting en staat voor posttraumatische stressstoornis. Soms kom je ook de Engelse term PTSD tegen, dit betekend post traumatic stress disorder. PTSS is een psychische aandoening die valt onder de categorie van angststoornissen.

PTSS

PTSS is niet een aangeboren aandoening, maar ontstaat in het leven als gevolg van een ernstig stress veroorzakende situatie, waarbij sprake kan zijn geweest van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of fysieke bedreiging. PTSS staat vooral bekend als aandoening bij soldaten of burgers die in oorlogsgebied zijn geweest. Deze mensen hebben moeten vechten voor hun leven en hebben vaak ernstige dingen gezien. Maar dit is zeker niet de enige vorm van PTSS, het komt ook vaak voor bij mensen die te maken hebben gehad met bijvoorbeeld verkrachting, een ongeluk of natuurramp hebben meegemaakt, slachtoffer zijn geworden van geweld en bedreigingen of misschien als kind zijn mishandeld.

Mensen die last hebben van PTSS kunnen moeite hebben met het dagelijkse leven. Hoe ernstig de PTSS is, verschilt per persoon. De meest gangbare symptomen zijn het hebben van nachtmerries en flashbacks (herbeleven van de situatie), vermijden van herinneringen, ernstige prikkelbaarheid, slaapstoornissen, spanning, irritatie en hevige schrikreacties. PTSS kan ook omslaan in depressie. Men spreekt pas echt van PTSS als deze symptomen langer dan een maand aanhouden. Is deze periode korter, dan hebben we het over een acute stress stoornis.

Er zijn gelukkig wel veel manieren om PTSS te verlichten of soms zelfs te genezen. Denk aan cognitieve gedragstherapie, medicatie zoals antidepressiva of het nemen van een hulphond.

Bronnen: https://aanrijdinggehad.nl/wat-voor-soort-letselschade-heb-ik/ptss/ & http://www.ggzweb.nl/wat-is-ptss/

Betekenis van glans

Glans is een eigenschap dat een voorwerp kan hebben. Glans ontstaat als het oppervlak van het voorwerp zo glad is, dat het reliëf kleiner is dan de golflengte van zichtbaar licht. Het is dus een optische waarneming die licht weerkaatst op een spiegelachtige manier. Het is een van de meest gebruikte woorden om het uiterlijk van een materiaal te beschrijven.

Andere betekenis van glans

Glans kan ook worden opgemeten. Dit doet men door de reflectie te meten van een lichtstraal die op het materiaal valt. Dit is alleen mogelijk als de hoek van inval gelijk is als de hoek van weerkaatsing. Je kan niet de glans meten op een punt wat niet hetzelfde is als het punt waar het licht invalt, de reflectie van het materiaal is namelijk niet op elk punt gelijk. De glans hangt sterk af van de hoek waarna je naar het voorwerp kijkt. Zo zie je bijvoorbeeld nauwelijks glans als je loodrecht naar een voorwerp kijkt, maar als je er vervolgens vanuit een schuine hoekt naar kijkt, kan je wel glans zien.

Als er licht op een voorwerp of materiaal valt, kunnen er vier dingen gebeuren. Het licht kan worden geabsorbeerd (hierdoor komt voornamelijk de kleur tot uiting), het licht wordt door het materiaal heen geleid (we spreken dan over doorlatendheid of doorzichtigheid), het licht kan worden opgebroken en als laatste kan het worden gereflecteerd. Dit laatste zorgt voor een glans effect.

Betekenis van tba

Tba is een afkorting die meerdere dingen kan betekenen in de wetenschappelijke en zakelijk wereld, zo staat het in de biologie bijvoorbeeld voor thyroxinebindend albumine en als we het over recht hebben kan het wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling betekenen. Maar in de volksmond betekent tba simpelweg: to be announced.

Engelse afkorting

Tba is een Engelse term. Het wordt nog niet zo heel vaak gebruikt in het vocabulaire van de gemiddelde Nederlander, maar begint wel zijn opmars te krijgen. De term tba staat dus voor to be announced, dit is Engels voor wordt aangekondigd. Het wordt vooral gebruikt in de wereld van de media. Vaak zijn er al geruchten en misschien trailers uitgekomen voor een bepaalde film, game of CD. Je weet dat de film volgend jaar in de bioscoop zal komen, maar de datum is nog onbekend. Dan zie je vaak de titel van de film met daaronder tba. Ook zie je de term vaak bij muziekfestivals. Een datum en locatie is al uitgezocht, maar er zijn nog geen artiesten bekend gemaakt. Ook dan kom je de term tba tegen.

Naast tba heb je ook nog de term tbd en tbc. Bij tba staan de details vaak al vast, maar kan het nog niet aangekondigd worden. Tbd staat voor to be determined, dan is nog niet bepaald of het project doorgaat. Als laatste is er nog tbc, dat staat voor to be confirmed. De geruchten zijn er en wellicht zijn er al details uitgekomen, maar het een en ander kan nog veranderd worden.

Betekenis van null

Null is een term die je vooral zult tegenkomen in de wereld van informatica. Dit woord wordt gebruikt in verscheidene programmeertalen en databases. Met het woord null wil met aanduiden dat het hier gaat om een onbekende of ontbrekende waarde. Iets heeft geen waarde, null staat gelijk aan niks, nul. Dit woord is afkomstig van het Latijnse nullus, wat verschillende vertalingen heeft zoals niet één, arm, zwak; null is gewoon helemaal niks.

Kans van nul of absolute leegte

Zo zou je dus kunnen zeggen dat de kans van slagen van een project null is. Het project is compleet hopeloos. Maar de term wordt eigenlijk vooral gebruikt in de computerwereld. Zo heeft een leeg veld in een computerprogramma data nodig. Als je geen waarde invoert op deze plek, zou je denken dat dit dus een leeg veld is. Maar zo werkt het niet, we zeggen dan dat het veld een null waarde heeft. Zo zou een veld bijvoorbeeld het telefoonnummer van je vader kunnen bevatten, maar omdat je het nummer niet weet, vul je niks in. Dan zeggen we niet dat het veld leeg is, maar dat het null waarde bevat.

Behalve leegte kan je met null ook data aanduiden dat onbepaald of onbekend is. Er is dan, in programmeertaal, een variabele gedeclareerd, maar de waarde is onbepaald. Andere woorden die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn nil, undef en nothing of void. Je spreekt van dit fenomeen als er wordt verwezen naar geheugenruimte waarvan de inhoud onbekend is, zoals bij het telefoonnummer, of wanneer de variabele niet doorverwijst naar een geheugenruimte.

Betekenis van icm

Icm is een afkorting dat staat voor in combinatie met. Opvallend is dat icm vaak zonder punten wordt geschreven, het is dan ook een afkorting die (nog) niet erkend wordt door Van Dale. Dit is in tegenstelling tot afkortingen zoals i.v.m. (in verband met) of i.t.t. (in tegenstelling tot). Let wel op dat je deze afkorting dus niet gebruikt in een officieel document zoals een verslag van een project of een studieopdracht. De kans is groot dat je hierop wordt afgerekend, al helemaal als je icm gebruikt in plaats van i.c.m. Je kan het beter helemaal niet gebruiken.

In combinatie met of in verband met

Eigenlijk geldt dit ook voor wel erkende afkortingen zoals i.v.m. Om verwarring en miscommunicatie te vermijden is het beter om in de zakelijke wereld met zo min mogelijk afkortingen te werken en dit alleen te gebruiken op informele internetfora en chatgroepen.

Ook al wordt deze afkorting nog niet officieel erkend als goed Nederlands, het wordt wel door heel veel mensen gebruikt. Vooral tijdens het chatten via bijvoorbeeld Whatsapp maar vooral op internet- of dissucssiefora. Een forum is een online discussieruimte waar iedereen lid van kan worden. Er kunnen berichten worden geplaatst, vaak langer dan op social media gebruikelijk is, en leden kunnen met elkaar overleggen. Alle data wordt gearchiveerd en discussies kunnen jarenlang doorlopen.

Om het discussiëren en overleggen sneller en makkelijker te maken, gebruikt men veel afkortingen. De meest bekende hiervan zijn een PB (persoonlijk bericht), OT (off topic), en TS (topic starter).