Betekenis van PTSS

PTSS is een Nederlandse afkorting en staat voor posttraumatische stressstoornis. Soms kom je ook de Engelse term PTSD tegen, dit betekend post traumatic stress disorder. PTSS is een psychische aandoening die valt onder de categorie van angststoornissen.

PTSS

PTSS is niet een aangeboren aandoening, maar ontstaat in het leven als gevolg van een ernstig stress veroorzakende situatie, waarbij sprake kan zijn geweest van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of fysieke bedreiging. PTSS staat vooral bekend als aandoening bij soldaten of burgers die in oorlogsgebied zijn geweest. Deze mensen hebben moeten vechten voor hun leven en hebben vaak ernstige dingen gezien. Maar dit is zeker niet de enige vorm van PTSS, het komt ook vaak voor bij mensen die te maken hebben gehad met bijvoorbeeld verkrachting, een ongeluk of natuurramp hebben meegemaakt, slachtoffer zijn geworden van geweld en bedreigingen of misschien als kind zijn mishandeld.

Mensen die last hebben van PTSS kunnen moeite hebben met het dagelijkse leven. Hoe ernstig de PTSS is, verschilt per persoon. De meest gangbare symptomen zijn het hebben van nachtmerries en flashbacks (herbeleven van de situatie), vermijden van herinneringen, ernstige prikkelbaarheid, slaapstoornissen, spanning, irritatie en hevige schrikreacties. PTSS kan ook omslaan in depressie. Men spreekt pas echt van PTSS als deze symptomen langer dan een maand aanhouden. Is deze periode korter, dan hebben we het over een acute stress stoornis.

Er zijn gelukkig wel veel manieren om PTSS te verlichten of soms zelfs te genezen. Denk aan cognitieve gedragstherapie, medicatie zoals antidepressiva of het nemen van een hulphond.

Bronnen: https://aanrijdinggehad.nl/wat-voor-soort-letselschade-heb-ik/ptss/ & http://www.ggzweb.nl/wat-is-ptss/

Betekenis van glans

Glans is een eigenschap dat een voorwerp kan hebben. Glans ontstaat als het oppervlak van het voorwerp zo glad is, dat het reliëf kleiner is dan de golflengte van zichtbaar licht. Het is dus een optische waarneming die licht weerkaatst op een spiegelachtige manier. Het is een van de meest gebruikte woorden om het uiterlijk van een materiaal te beschrijven.

Andere betekenis van glans

Glans kan ook worden opgemeten. Dit doet men door de reflectie te meten van een lichtstraal die op het materiaal valt. Dit is alleen mogelijk als de hoek van inval gelijk is als de hoek van weerkaatsing. Je kan niet de glans meten op een punt wat niet hetzelfde is als het punt waar het licht invalt, de reflectie van het materiaal is namelijk niet op elk punt gelijk. De glans hangt sterk af van de hoek waarna je naar het voorwerp kijkt. Zo zie je bijvoorbeeld nauwelijks glans als je loodrecht naar een voorwerp kijkt, maar als je er vervolgens vanuit een schuine hoekt naar kijkt, kan je wel glans zien.

Als er licht op een voorwerp of materiaal valt, kunnen er vier dingen gebeuren. Het licht kan worden geabsorbeerd (hierdoor komt voornamelijk de kleur tot uiting), het licht wordt door het materiaal heen geleid (we spreken dan over doorlatendheid of doorzichtigheid), het licht kan worden opgebroken en als laatste kan het worden gereflecteerd. Dit laatste zorgt voor een glans effect.

Betekenis van tba

Tba is een afkorting die meerdere dingen kan betekenen in de wetenschappelijke en zakelijk wereld, zo staat het in de biologie bijvoorbeeld voor thyroxinebindend albumine en als we het over recht hebben kan het wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling betekenen. Maar in de volksmond betekent tba simpelweg: to be announced.

Engelse afkorting

Tba is een Engelse term. Het wordt nog niet zo heel vaak gebruikt in het vocabulaire van de gemiddelde Nederlander, maar begint wel zijn opmars te krijgen. De term tba staat dus voor to be announced, dit is Engels voor wordt aangekondigd. Het wordt vooral gebruikt in de wereld van de media. Vaak zijn er al geruchten en misschien trailers uitgekomen voor een bepaalde film, game of CD. Je weet dat de film volgend jaar in de bioscoop zal komen, maar de datum is nog onbekend. Dan zie je vaak de titel van de film met daaronder tba. Ook zie je de term vaak bij muziekfestivals. Een datum en locatie is al uitgezocht, maar er zijn nog geen artiesten bekend gemaakt. Ook dan kom je de term tba tegen.

Naast tba heb je ook nog de term tbd en tbc. Bij tba staan de details vaak al vast, maar kan het nog niet aangekondigd worden. Tbd staat voor to be determined, dan is nog niet bepaald of het project doorgaat. Als laatste is er nog tbc, dat staat voor to be confirmed. De geruchten zijn er en wellicht zijn er al details uitgekomen, maar het een en ander kan nog veranderd worden.

Betekenis van null

Null is een term die je vooral zult tegenkomen in de wereld van informatica. Dit woord wordt gebruikt in verscheidene programmeertalen en databases. Met het woord null wil met aanduiden dat het hier gaat om een onbekende of ontbrekende waarde. Iets heeft geen waarde, null staat gelijk aan niks, nul. Dit woord is afkomstig van het Latijnse nullus, wat verschillende vertalingen heeft zoals niet één, arm, zwak; null is gewoon helemaal niks.

Kans van nul of absolute leegte

Zo zou je dus kunnen zeggen dat de kans van slagen van een project null is. Het project is compleet hopeloos. Maar de term wordt eigenlijk vooral gebruikt in de computerwereld. Zo heeft een leeg veld in een computerprogramma data nodig. Als je geen waarde invoert op deze plek, zou je denken dat dit dus een leeg veld is. Maar zo werkt het niet, we zeggen dan dat het veld een null waarde heeft. Zo zou een veld bijvoorbeeld het telefoonnummer van je vader kunnen bevatten, maar omdat je het nummer niet weet, vul je niks in. Dan zeggen we niet dat het veld leeg is, maar dat het null waarde bevat.

Behalve leegte kan je met null ook data aanduiden dat onbepaald of onbekend is. Er is dan, in programmeertaal, een variabele gedeclareerd, maar de waarde is onbepaald. Andere woorden die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn nil, undef en nothing of void. Je spreekt van dit fenomeen als er wordt verwezen naar geheugenruimte waarvan de inhoud onbekend is, zoals bij het telefoonnummer, of wanneer de variabele niet doorverwijst naar een geheugenruimte.

Betekenis van icm

Icm is een afkorting dat staat voor in combinatie met. Opvallend is dat icm vaak zonder punten wordt geschreven, het is dan ook een afkorting die (nog) niet erkend wordt door Van Dale. Dit is in tegenstelling tot afkortingen zoals i.v.m. (in verband met) of i.t.t. (in tegenstelling tot). Let wel op dat je deze afkorting dus niet gebruikt in een officieel document zoals een verslag van een project of een studieopdracht. De kans is groot dat je hierop wordt afgerekend, al helemaal als je icm gebruikt in plaats van i.c.m. Je kan het beter helemaal niet gebruiken.

In combinatie met of in verband met

Eigenlijk geldt dit ook voor wel erkende afkortingen zoals i.v.m. Om verwarring en miscommunicatie te vermijden is het beter om in de zakelijke wereld met zo min mogelijk afkortingen te werken en dit alleen te gebruiken op informele internetfora en chatgroepen.

Ook al wordt deze afkorting nog niet officieel erkend als goed Nederlands, het wordt wel door heel veel mensen gebruikt. Vooral tijdens het chatten via bijvoorbeeld Whatsapp maar vooral op internet- of dissucssiefora. Een forum is een online discussieruimte waar iedereen lid van kan worden. Er kunnen berichten worden geplaatst, vaak langer dan op social media gebruikelijk is, en leden kunnen met elkaar overleggen. Alle data wordt gearchiveerd en discussies kunnen jarenlang doorlopen.

Om het discussiëren en overleggen sneller en makkelijker te maken, gebruikt men veel afkortingen. De meest bekende hiervan zijn een PB (persoonlijk bericht), OT (off topic), en TS (topic starter).

Betekenis van mutatis mutandis

Mutatis mutandis is een Latijnse term en betekent letterlijk nadat veranderd is wat veranderd moet worden. Ondanks deze letterlijke vertaling is de term op deze manier nog steeds een beetje vaag. Letterlijk betekent het eigenlijk dat iemand een tekst niet helemaal herhaalt, maar aan zijn lezer of luisteraar zegt dat deze persoon ‘het moet veranderen op de punten waarop het veranderd moet worden’.

Veranderd wat er veranderd moet worden

Een voorbeeld zal het iets duidelijker maken. Stel er is een stuk tekst dat een beroep beschrijft, bijvoorbeeld dat van een bouwvakker. In deze beschrijving staan woorden in de mannelijke vorm zoals hij, zijn en hem. Als je de beschrijving vrouwelijk zou maken, dus voor een bouwvakster, dan hoeven enkel de mannelijke voornaamwoorden van de beschrijving veranderd te worden. De rest van de tekst kan gelijk blijven.

Gezien de Latijnse origine van de term, komt het niet alleen in de Nederlandse taal voor. In het Engels maar ook in andere Europese talen zou je deze term kunnen gebruiken. Deze uitdrukking komt vooral voor als men het heeft over een bewerking van een juridische tekst of officiële statuten (zo vind je de term vooral terug in de volgende wetenschappen: recht, economie, wiskunde, taal en filosofie) en in de spreektaal gebruikt men steeds vaker alternatieven voor deze Latijnse woorden.

Ook wel interessant is dat mutatis mutandis helemaal geen term is uit het klassieke Latijn, maar dat het oorspronkelijk van het middeleeuwse Latijn afstamt. Het eerste geregistreerde gebruik van deze term dateert uit Britse bronnen uit het jaar 1272.

Betekenis van urbi et orbi

Urbi et orbi is een van de bekendste Latijnse uitspraak die men kent. Vertaalt in het Nederlands betekent het voor de stad en voor de wereld. Origineel gezien werd de uitdrukking vroeger gebruikt als een pauselijke handeling niet alleen voor de stad (urbs) Rome, maar ook voor de rest van de katholieke wereld (orbis) bedoeld was. Urbi et orbi is dan ook een traditionele zegen die de paus met Kerstmis, Pasen en sommige andere bijzondere gelegenheden (zoals direct nadat er een nieuwe paus is gekozen) uitspreekt vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Rome, altijd om 12 uur in de middag. Het gaat hier om een apostolische zegen.

Urbi et orbi misvatting

De misvatting is dat het niet zo is dat de paus alleen de uitspraak urbi et orbi spreekt. Urbi et orbi is de naam van de zegen die de paus uitspreekt. De daadwerkelijke zegen bestaat uit vier Latijnse zinnen, maar daartussen telkens het woord amen.

Een leuk detail is dat met Pasen de paus tijdens de gelegenheid van urbi et orbi, al enige jaren in het Nederlands zijn waardering uit voor de versiering van het plein van de Sint-Pieter door Nederlandse bloemisten.

De term urbi et orbi vindt zijn origine in de tijd van het oude Romeinse Rijk. De zegen was toen bedoeld voor de stad Rome, maar eigenlijk ook voor alle andere gelovigen van de Romeinse katholieke kerk. Vandaar dat ‘de (katholieke) wereld’ ook is opgenomen in de zegen.

Betekenis van fissa

Fissa is straattaal en betekent feestje. Synoniemen voor fissa zijn onder andere feessie, fuif, en fiësta. Fissa is dus een woord dat valt onder de straattaal, een Nederlandse taal wat een menging is die door sommige experts als een daadwerkelijke taalvariant wordt gezien.

Straattaal

Straattaal maakte vooral een opmars aan het eind van de vorige eeuw, voornamelijk in de grote steden in de Randstad. Hier wonen veel autochtone en allochtone jongeren intensief samen. Het feit dat veel allochtone jongeren het ABN (algemeen beschaafd Nederlands) niet optimaal konden beheersen, speelde een grote factor in het ontstaan van straattaal. Door het samenleven met veel autochtone jongeren nam deze groep de straattaal ook over.

Verschillende regio’s in Nederland kennen ieder weer een eigen soort straattaal. Het woord fissa zal je dus niet in elk gebied in Nederland tegenkomen. Wellicht gebruiken ze op een andere plek een van de eerdergenoemde synoniemen. De Nederlandse straattaal is eigenlijk een combinatie van voornamelijk Nederlands, gecombineerd met Engels, Berbers, Surinaams, Marokkaans en is daarnaast sterk beïnvloedt door wat op dat moment populair is in films, op televisie en online. Het is een onderdeel geworden van de sociale identiteit van bepaalde groepen in Nederland. Dus door het woord fissa te gebruiken willen sommige jongeren laten zien bij welke subcultuur ze (willen) horen.

Aan de andere kant is het dus ook wel slim om fissa zelf niet te gebruiken als je niet tot een van deze subculturen behoort. Je zou hiermee mensen kunnen beledigen.

Bron: http://stateofdreaming.nl/

Betekenis van webdesign

Wat betekent webdesign?

Kortgezegd is webdesign het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien.

Wat behelst moderne webdesign?

Tegenwoordig moet een website zowel desktop als mobiel- en tabletvriendelijk vormgegeven zijn. Dat betekent dat de website afhankelijk van de grootte van het beeldscherm van het apparaat dat de website bezoekt mooi en volledig weergegeven wordt. Dat kan soms een uitdaging zijn wanneer er veel content aangeboden wordt. Op een smartphone ziet een webwinkel er bijvoorbeeld anders uit dan op een groot 23 inch beeldscherm van de pc.

Belangrijk is het dat een website vlot laadt, een veilige en begrijpbare gebruikersomgeving bieden. Enkel dan komen bezoekers terug en neemt de website geleidelijk in populariteit toe. Wil je er voor zorgen dat je website veel bezoekers trekt, dan kan je niet om online marketing heen. Daarbij moet je denken aan SEO (zoekmachine optimalisatie), SEA (adverteren in zoekmachines) en andere marketingmethodes zoals e-mail marketing.

De meeste websites worden in WordPress opgezet. Dat is een CMS, wat staat voor content management systeem, dat gratis in gebruik is en voorzien is van vele mogelijkheden. Daarbij moet je denken aan design thema’s, plugins (voor diverse functionaliteiten) en widgets (content boxen die versleepbaar zijn).

Gerelateerde woorden

  • Webdesignbureau
  • Webdesigner
  • Webdesigners
  • Website
  • Webwinkel

Bron: https://www.pixelindustries.com/nl/services/webdesign-en-UX/

Betekenis van jetsers

Wat is de betekenis van jetsers? Daar kom je nu achter.

Jetsers is stoere taal

Jetsers is straattaal en wordt gebruikt als synoniem voor de term grote borsten. Het is een woord dat veel door jongeren en jongvolwassenen wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door bouwvakkers of op andere plekken waar men zich openlijk uit over de waardering van het vrouwelijk schoon. Jetsers is niet het enige woord uit de seksuele volkstaal die een groot stel borsten aanduidt, andere veel voorkomende termen zijn: airbags, tieten, melkbussen en bumpers. Het anatomisch correcte woord voor jetsers is gewoon borsten. Een secundair geslachtskenmerk van de vrouw met als functie het verzorgen van borstvoeding en het is een aantrekkelijk lichaamsdeel voor bepaalde bevolkingsgroepen. Echter vinden mensen het woord borsten vaak niet zo spannend klinken. Het is “stoerder” om een synoniem te gebruiken wat lomper klinkt en wat vaak ook gebruikt wordt voor normale gebruiksvoorwerpen, zoals melkbussen.

Zoals gezegd komt de term jetsers vooral voor bij mensen die straattaal spreken, volgens sommigen komt het woord vooral voor in de zogenaamde paupertaal.

Pauper? Wat betekent dat?

Pauper betekent officieel gezien een arm persoon. Met goedkope kleren, een oude trainingsbroek en versleten schoenen. Echter wordt pauper vaker gebruikt om een stereotype persoon aan te duiden. Mensen die zich pauper gedragen hebben vaak een mislukte stijl van doen en laten en dragen kleding dat of nep of merkloos is. Pauper wordt dus gebruikt om een persoon te omschrijven als die iemand denkt dat hij heel wat is, maar door andere groepen uit de samenleving een beetje als stumper wordt gezien.