Betekenis van franchise

Een franchise is een manier van zaken doen waarbij jij als franchise ondernemer een overeenkomst sluit met de eigenaar van een handelsnaam.

Aansluiten bij een franchiseformule is daarom ook een bekende oplossing voor veel ondernemers.

Franchisenemer betekenis: wat is een franchisenemer?

De betekenis of definitie van het woord franchisenemer zal je misschien al kennen. Toch leggen we het hier nog even kort uit. We geven het woord franchisenemer de volgende definitie:

Een franchisenemer is een zelfstandig ondernemer die een franchisecontract afsluit met een franchisegever. De franchisenemer krijgt na het afsluiten van het contract het recht om de handelsnaam van de franchisegever te exploiteren voor een eigen vestging of filiaal.

Waarom franchisenemer worden?

Het starten van je eigen franchise filiaal is erg interessant. Het heeft veel voordelen ten opzichte van het zelf starten van een zelfstandige onderneming.

De belangrijkste en meest voorkomende voor- en nadelen voor franchisenemers hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Voordelen voor franchisenemers

Als franchisenemer profiteer je van een aantal voordelen die het starten van een eigen onderneming erg interessant maken.

1.     Merk en product zijn getest

Een franchisenemer hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het merk, product of dienst en de marketingactiviteiten zijn al getest.

2.     Regionale, landelijke of zelfs internationale naamsbekendheid

Consumenten en bedrijven kiezen eerder voor een bekende naam die zichzelf al heeft bewezen, dan een onbekende naam waarvan men nog niets weet

3.     Je loopt minder risico

Een franchisenemer sluit zich aan bij een groter collectief. Je profiteert van alle deskundigheid en ervaring van de franchisegever.

4.     Begeleiding en advies

Bij de start van een nieuw franchise filiaal zal de franchisegever de franchisenemer goed begeleiden. Voor zowel de franchisegever als de franchisenemer is het van belang dat het nieuwe filiaal goed gaat lopen.

5.     Focus op jouw filiaal

Franchisenemers hoeven weinig tot geen energie te verspillen in inkoop, marketing en automatiseringsprocessen.

Nadelen voor franchisenemers

Voor het profiteren van de voordelen van een franchise moet een prijs worden betaald. Dit vertaalt zich in meer dan alleen een financiële prijs.

1.     Minder vrijheid

Inkopen doen bij andere bedrijven is dan niet toegestaan, ongeacht dit in sommige gevallen goedkoper is.

2.     Betalingsverplichtingen aan franchisegever

De betalingsverplichtingen worden door de meeste ondernemers als het zwaarste nadeel gezien.  Er zijn drie soorten betalingsverplichtingen: entreefee, royalty’s (ook wel franchisefee genoemd) en reclamebijdrage.

3.     Ook de franchisenemer neemt een risico

Een beproeft recept van een franchiseformule vergt wel een investering. De betalingsverplichtingen vormen een risicofactor. Je kan ook niet zomaar stoppen als franchisenemer. Dit heeft namelijk financiële gevolgen.

Betekenis van Cito-toets in groep 8

De Cito-toets in groep 8 is een van de belangrijkste toetsen die leerlingen op de basisschool maken.

De Cito-toets dient om te bevestigen dat het schooladvies dat de leerlingen eerder hebben gekregen passend is bij hun niveau.
Met andere woorden: op de Cito-toets zou nog kunnen blijken dat leerlingen een hoger niveau vervolgonderwijs kunnen genieten dan ze in eerste instantie zouden hebben gekregen.

Wat doet de Cito-toets?

De Cito-toets toetst de vaardigheden die leerlingen eind groep 8 moeten beheersen. Er wordt vooral gekeken op het niveau van rekenen en taal, maar ook studievaardigheden en spelling komen ruimschoots aan bod.
De Cito-toets stelt meerkeuzevragen welke de leerlingen moeten beantwoorden op een speciaal formulier. Hier staat een tijd voor. In de meeste gevallen zo’n 45 minuten per toets.

Voor rekenen mogen leerlingen regelmatig kladpapier gebruiken, maar ook dienen opgaven uit het hoofd uitgerekend te worden.

Tijdsbestek

De Cito-toets wordt afgenomen over drie ochtenden in april. Per ochtend krijgen de leerlingen zo’n 4 tot 5 losse toetsen voorgeschoteld.
Nadat de Cito-toets afgenomen is, wordt deze door de leerkracht naar het Cito-bureau gestuurd, alwaar de toetsen machinaal nagekeken worden. Eind mei is er dan een definitieve score. Dit score is berekend op basis van een percentiel, waarbij alle antwoorden door heel Nederland als uitgangspunt gelden.

Percentiel

De Cito-toets meet een percentiel tussen 500 en 550, waarbij het onderscheid gemaakt wordt tussen praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het percentiel verschilt van jaar tot jaar en wordt gebaseerd op alle ingeleverde Cito-toetsen. Er komt op die manier een doorsnee van een leerling in Nederland uit. Het percentiel kan belangrijk zijn met het oog op het schooladvies.

Het schooladvies wordt door de meeste scholen in januari gegeven, maar is dus niet definitief. Wanneer op de Cito-toets in april blijkt dat leerlingen meer aankunnen dan het advies dat in januari werd gegeven, dient het advies heroverwogen te worden.

Heroverweging alleen naar boven

Zo’n heroverweging kan alleen naar boven worden bijgesteld. Een leerling die een advies havo kreeg en in april een vmbo-score haalt, kan niet heroverwogen worden naar een vmbo-advies. Andersom – dus een leerling met vmbo-advies die een havo-score haalt – kan dat wel.

Het hangt dan af van de zienswijze van school en de wens van ouders of een advies inderdaad wordt aangepast, want tegen de tijd dat de Cito-score bekend wordt gemaakt hebben de meeste kinderen al een school en zijn ze al ingeschreven.

Cito-toets nog zinvol

In 2015 werd besloten de Cito-toets te verplaatsen van februari naar april. Toen was de vraag in hoeverre de toets nog zinvol was. In de afgelopen jaren is gebleken dat de Cito-toets zeker zinvol is, daar 1 op de 10 gevallen een overweging betreft.

Het is de Cito-toets die een verkeerde interpretatie van het leerlingvolgsysteem (en dus een lager advies) aan het licht brengt en de enige manier om wel het juiste niveau te bereiken.
In het geval dat er onenigheid volgt tussen ouders en school, blijft het advies van de basisschool bindend voor de plaatsing op het voortgezet onderwijs. Dat is wettelijk vastgelegd.

Betekenis van de BHV App

De afkorting BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Voor de communicatie met de BHV’er (degene die de hulp verleend) kan gebruik worden gemaakt van een BHV app.

Er zijn twee soorten BHV apps:

  • App met BHV informatie & instructie
  • App om de BHV te alarmeren

BHV app met BHV informatie & instructie

Dit zijn bedrijfshulpverlener apps met als doel het trainen / opleiden van de BHV’ers of om de BHV’ers te begeleiden bij het uitoefenen van hun taak. Er bestaan gratis BHV apps en betaalde varianten. Vaak worden dergelijke BHV apps aangeboden door bedrijven gespecialiseerd in BHV opleidingen.

Een reden om een dergelijke app te gebruiken is om de BHV’ers een methode te geven om kennis op te doen of op te frissen. Deze BHV app is een aanvulling op of een vervanging van een cursusboek. Het is tevens een tool die de BHV’ers altijd bij de hand kan hebben om snel iets op te zoeken in het geval van een incident.

Sommige apps bieden de werkgever rapportages omtrent de testresultaten van de medewerkers. Dit kan handig zijn om de relevantie van een (herhalings)training in te schatten.

BHV app om te alarmeren

Een dergelijke BHV app heeft als belangrijkste aandachtspunt de BHV’ers te alarmeren. Deze bedrijfshulpverlener apps worden vaak gebruikt als vervanging voor de pieper en/of portofoon.

Maar wat is nu de beste BHV app om te alarmeren? In het kort kan worden gesteld dat het niet verstandig is om alleen op de app te vertrouwen. De beste BHV apps bieden meer dan alleen push notificaties op de app, maar bieden ook aanvullende methoden van alarmeren. Denk hierbij aan spraakberichten op de (mobiele) telefoon, SMS, email.

Betekenis van koolhydraatarme recepten

Een koolhydraatarm dieet behelst eigenlijk niets anders dan een koolhydraatarme levensstijl waarin koolhydraatarme recepten de boventoon voeren. Het gaat om recepten en een levensstijl waarbij koolhydraten zoveel mogelijk worden beperkt. In veel gevallen is het verliezen van gewicht het doel. Maar koolhydraatarm leven levert meer gezondheidsvoordelen op, zoals:

  • Een verlaging van de bloeddruk
  • Een verbetering van de bloedsomloop
  • Een vermindering van hart- en vaatziekten
  • Een verlaging van de cholesterolwaarden
  • Meer vitaliteit en fitheid

Wat houdt een koolhydraatarm dieet in?

Wie zich aan een koolhydraatarm dieet houdt, nuttigt koolhydraatarme gerechten. Dit zijn gerechten waarbij enkelvoudige koolhydraten ontbreken.

De enkelvoudige koolhydraten zijn de belangrijkste koolhydraten die binnen een dieet als dit worden geweerd. Wel is er ruimte voor natuurlijke, complexe koolhydraten.

Het verschil zit hem in het feit dat enkelvoudige koolhydraten hun energie in één keer afgeven en vervolgens worden opgeslagen als lichaamsvet. De complexe koolhydraten geven de energie beetje bij beetje af. Energie kan dus niet tot vet worden omgezet.

Wat eet men in een koolhydraatarm gerecht?

De basis van een koolhydraatarm recept voert eigenlijk terug naar de basis van gezonde voeding: veel natuurlijke producten zoals groenten, fruit, noten en zaden. Deze worden aangevuld met gezonde porties vlees, vis en kip.

In vlees, vis en kip zitten bovendien eiwitten die voor een extra boost aan energie kunnen zorgen.
Een koolhydraatarm dieet weer, zoals gezegd, producten waarin veel enkelvoudige koolhydraten zitten. Denk daarbij aan broodsoorten (op volkoren brood na) en andere graanproducten, waaronder ook pasta, aardappel en rijst.

Wat levert een koolhydraatarme levensstijl op?

Wanneer het verliezen van gewicht het doel is, kan een koolhydraatarm dieet helpen om 1 tot 2 kilo gewicht per week te verliezen. Zeker in het beginstadium, wanneer er nog veel overtollig vet is, is dit te verwezenlijken. Naarmate het vetpercentage afneemt, zal ook het lichaamsgewicht minder snel afnemen.
Over het algemeen is het zo dat mensen die met een koolhydraatarme levenswijze gewicht zijn verloren, makkelijker op gewicht blijven. Dat komt omdat ze zichzelf een nieuwe, verantwoorde levenswijze hebben aangeleerd die goed vol te houden is.

Een ander bijkomend voordeel van een koolhydraatarm dieet is dat mensen fitter en vitaler worden en dus ook graag bewegen. Beweging draagt nog meer bij aan het verliezen van gewicht.

Samenvatting

Een koolhydraatarme levenswijze betekent een levenswijze waarbij het nuttigen van complexe koolhydraten nog is toegestaan, maar waarbij enkelvoudige koolhydraten tot een minimum worden beperkt. Dit gebeurt door het nuttigen van koolhydraatarme recepten. Hierdoor kan men in vrij korte tijd gewicht verliezen. Ingrediënten die tijdens een koolhydraatarm dieet toegestaan zijn, zijn onder meer groenten en fruit, noten en zaden, vlees, vis en gevogelte. Iemand die een koolhydraatarm dieet volgt kan daarmee in het begin 1 tot 2 kilo per week verliezen.

Bron: https://www.dieetkompas.nl/koolhydraatarm-dieet

Betekenis van digitale valuta

Wat is digitale valuta? Dat is een vraag die we nu gaan beantwoorden.

Digitale valuta omslaat alle valuta ofwel muntsoorten die van digitale aard zijn. Een daarvan is cryptocurrency, waarvan Bitcoin de meest bekende is. Cryptocurrency is een vorm van digitale valuta, waarbij het digitale geld op basis van blockchain technologie tot stand is gekomen. Dit is een geavanceerde technologie die volgens experts veiliger is dan gewoon geld. Daarnaast is een transactie op basis van deze technologie veel sneller verwerkt en tegen een fractie van de kosten die traditionele banktransacties bedragen. Een betaling met bijv. Ripple (XRP) is binnen enkele seconden verwerkt (ook in het weekend, naar een andere bank of land).

Groei van populariteit van cryptocurrencies

Op het moment van schrijven zijn er 34 cryptomunten met een marktwaarde tussen de 100 miljoen dollar en de 1 miljard dollar. Dat klinkt ook nog behoorlijk serieus. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de cryptomarkt. De gehele markt omhelst 919 soorten cryptovaluta, en het aantal stijgt met de dag.

Andere soorten digitale valuta

Eerder gaven we aan dat cryptocurrencies een van de soorten digitale valuta zijn. Andere vormen zijn elektronisch geld (ook bekend als e-cash, e-geld, elektronische valuta, elektronische munt, digitaal geld of digitale valuta) is geld dat volledig elektronisch wordt uitgewisseld. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van computernetwerken zoals het internet. Electronic Funds Transfer (EFT), SWIFT, giraal geld en digitaal goud zijn voorbeelden van elektronisch geld.

Betekenis van een zorgvergelijker

Het zorgseizoen is in volle gang en consumenten worden overal gevraagd om te komen zorgverzekering vergelijken en besparen via de handige zorgvergelijker. Maar wat zijn nu die zorgvergelijkers en hoe werken ze precies? We leggen het kort voor je uit.

Zorgvergelijker 2018

Op elke zorgverzekeringen website vind je zo een zorgvergelijker om te besparen op jouw zorgpremie voor 2018. Door de hoogte te kiezen van het eigen risico, te kiezen welke aanvullende pakketten je wenst en of je wel of geen vrije zorgkeuze wilt zet je de zorgvergelijker aan het werk. Door te selecteren worden de best passende zorgverzekeringen tevoorschijn gehaald. De verzekeringen die het best passen bij jouw situatie dus, gerangschikt op hoogte van de premie.

Onafhankelijk en gratis vergelijken

Deze sites beloven 100% onafhankelijk te zijn van welke zorgverzekering aanbieder dan ook. En voor het gebruik van de zorgvergelijker hoeft de consument niets te betalen. Het werkt zo dat de website waar de vergelijker op staat een vergoeding ontvangt wanneer de bezoeker doorgestuurd wordt en bij betreffende aanbieder een zorgverzekering afsluit.

Flink besparen op zorgpremie

Via deze zorgvergelijkers kan op jaarbasis tot wel honderden euro’s worden bespaard op de premie. Door slim na te denken hoe hoog het eigen risico mag worden en de juiste aanvullende pakketten te selecteren betaal je nooit te veel voor zorg die je toch niet gebruikt.

Overstappen van verzekeraar

Het is verstandig om ieder jaar even te kijken wat de premies zijn bij verschillende zorgverzekeraars. De verschillen lopen nogal uiteen en dat kan best wat geld schelen. Mocht je willen overstappen dan heb je de tijd tot en met 31 december. Dit is de laatste dag dat je kunt opzeggen bij jouw bestaande zorgverzekering. Mocht je opzetten dan heb je nog een maand de tijd, dus tot 31 januari om je aan te melden bij een andere zorgverzekering aanbieder.

Betekenis van stickers

Stickers zijn niet meer weg te denken op kantoor, in de reclame en in vele andere industrieën. Dat komt omdat stickers als sinds jaar en dag in grote aantallen gebruikt worden voor vele doeleinden. Je staat er eigenlijk nooit bij stil maar weet jij wat een sticker is en hoe de sticker ontstaan is?

Een sticker is meestal een stukje papier (ook worden er samenstellingen gebruikt van plastic en papier) met aan één of beide kanten een kleverige substantie dat zorgt voor een plakkerige oppervlakte. In de meeste gevallen is de niet-plakzijde bedrukt. Dit kan tekst en/ of een afbeelding zijn om zaken aan te duiden. Dit gebeurt door labellen, instrueren of promoten van bedrijven, merken, acties etc.

Door wie is de sticker uitgevonden?

Het ontstaan van de ‘sticker’ is eigenlijk ontstaan in de jaren ‘30. In 1935 bracht R.Stanton Avery het eerste zelfklevende label uit. De man met de voornaam Ray was daarmee de uitvinder van de sticker. In 1935 richtte hij met 100 dollar een bedrijf op dat uiteindelijk meerdere patenten in het bezit kreeg waarbij het bedrijf zelfs uitgroeide tot een multinational.

Velen zullen betwisten dat de heer Stanton de uitvinder van de sticker is geweest. Wie dan wel zou je je afvragen? Hier zijn meerdere interpretaties van mogelijk. Sommigen zeggen dat de uitvinding toe te reken is aan de oude Egyptenaren, waarbij de Egyptenaren bij wandschilderingen ook gebruik maakten van een soort papier. Anderen zijn van mening dat de eer moet worden toebedeeld aan de uitvinder van de postzegel, Sir Rowland Hill. Want laten we eerlijk zijn….een postzegel is ook een soort sticker toch?

Waar worden stickers allemaal voor gebruikt?

Stickers komen voor in verschillende afmetingen en vormen. En daarmee zijn ze uitstekend inzetbaar voor heel veel verschillende doeleinden. Denk aan labels voor voedingsmiddelen, raamstickers, keuringsstickers voor op transportmiddelen of stickers zelfs autobelettering. Van de voedselindustrie tot aan de reclamewereld. Overal worden stickers gebruikt. Stickers kunnen worden geprint of worden gedrukt waarbij zeefdruk nog wel het meest bekend is. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Dan vraag de specialist in stickers naar de mogelijkheden.

Betekenis van tv-abonnement

Iedereen in Nederland bezit wel over een televisie, de meeste avonden in het weekend bestaan dan ook uit bankhangen en filmpjes kijken. Echter is Netflix niet het enige waar je films op kunt kijken, normale films en series worden namelijk ook gewoon nog uitgezonden via de TV providers. Bij deze providers kun je een tv abonnement kiezen. Maar wat houd zo’n TV abonnement nu precies in en wat voor verschillende soorten zijn er allemaal? Lees verder om daar achter te komen.

Wat is een tv-abonnement?

Een TV abonnement is een soort abonnement die je afsluit bij jouw tv provider. Vaak zijn dit ook de providers die de telefoon en het netwerk verzorgen. Enkele grote namen zijn Ziggo, Tele 2 en KPN. Deze providers bieden vrijwel allemaal dezelfde zenders aan, hier moet je denken aan de standaard zenders zoals RTL, Net 5 en Veronica. Maar tussen de providers zitten toch wel enkele verschillen. Zo heeft iedere provider vaak een eigen aanbodpakket. Deze pakketten bestaan uit speciale zenders die je kunt bekijken met die provider. Voor natuurliefhebbers zijn er dus speciale natuur pakketten, voor de sportman is er een speciaal sportpakket. Dit zorgt ervoor dat je geheel zelf een pakket kunt kiezen die past bij jouw wensen en bij jouw favoriete zenders.

Naast de zenders hebben deze pakketten vaak handige extra’s. Zo kun je met je TV-abonnement programma’s terugkijken en opnemen, zo hoef je dus niets meer te missen en kun je alles rustig bekijken al je weer tijd hebt. Om deze verschillende providers uit elkaar te halen is het handig om te kijken naar de zogenaamde tv aanbieder vergelijkingssites. Op deze site vul je jouw voorkeuren in en je krijgt een overzicht te zien van de meest geschikte aanbieders. Een voorbeeld van zo’n website is http://tv-abonnement-vergelijken.nl/. Als je dus op zoekt bent naar iets specifieks of je wilt wat extra speciale zenders bekijken dan kun je eens langsgaan op deze website om de providers te vergelijken.

Betekenis van meubelverhuur

Meubelverhuur is het huren van meubels i.p.v. kopen. Je zal denken waarom zou je meubels in je huis gaan huren als je ze ook kan kopen. Dat klopt ook wel, maar er zijn ook bepaalde momenten wanneer het huren van meubels veel handiger is. Bijvoorbeeld bij een tijdelijke woning, omdat je gaat verhuizen. Je kan dan wel een hele inboedel gaan kopen, maar je blijft er maar een korte tijd en de meubels die je dan gekocht hebt passen weer niet in je nieuwe woning, dan zit je weer met de overgebleven meubels. Voor deze momenten zijn er bedrijven waar je een complete boedel kan huren. Ideaal voor momenten, wanneer je tijdelijk meubels nodig hebt.

Welke meubels kan je allemaal huren?

De meubels die je kan huren zijn bijna eindeloos, van banken tot kasten. Je kan alwaar je hele huis inrichten met gehuurde meubels, het grote voordeel is dat de meubels per maand opzegbaar zijn, je kan dus de meubels huren, totdat je huis klaar is of totdat je een huis gevonden hebt, zonder kosten te maken waar je geen gebruik meer van maakt. De meubels die je wilt gaan huren zijn er in allerlei verschillende soorten, van normale meubels tot hele luxe meubels, zo heb je ook in je tijdelijke woning de sfeer die je in je echte huis ook altijd hebt. Je kan als het ware een tijdelijke thuissfeer creëren in een tijdelijke woning met gehuurde meubels. Ben je op zoek naar een tijdelijk interieur ongeacht het budget?

Service meubelverhuur

De meubels die je wil gaan huren worden zo snel mogelijk bij de plek geleverd waar je de meubels neer wil zetten. Ga je weg uit je tijdelijke woning om in je nieuwe huis te trekken? Geen probleem dan worden de gehuurde meubels weer zo snel mogelijk bij je thuis opgehaald. Ook kan je er voor kiezen om de tijdelijke woning te laten inrichten door een expert op het gebied van styling. Zij weten als geen ander hoe je een woning moet inrichten. Je kan gemakkelijk online je inrichting samenstellen en stel de huurperiode vast, de rest wordt allemaal voor je geregeld, omdat het een drukke periode is met verhuizen, dan is het fijn als je je daar niet druk over hoeft te maken. Wil jij ook meubels huren? Moving-In is de meubelverhuur specialist van Nederland. Neem contact met ze op als je een complete interieurinrichting wil huren.

Bron: https://www.moving-in.nl/meubelverhuur/

Betekenis van makelaar

Wanneer je een huis wilt gaan kopen of jouw huis wilt gaan verkopen dan kom je in aanmerking met een makelaar. Een makelaar bepaalt namelijk de waarde hetgeen dat je gaat verkopen. Wanneer de makelaar weet hoeveel het object waar is dat maakt hij dit openbaar via de plaatselijke krant en op de website. Een makelaar treedt meestal op namens de verkoper, maar sommige (aankoop)makelaars dienen voor de koper. Een makelaar helpt jou eigenlijk op financieel gebied met het verkopen van een bepaald object. Wanneer je namelijk een aanbod krijgt dan gaat dit via de makelaar, de geïnteresseerde komt namelijk in contact met de makelaar en niet met de verkoper van het huis. Wanneer er een artikel wordt geplaatst in de klant dan staat daar altijd het nummer van de makelaar bij, en als het op de site staat dan gaat dit ook via de makelaar.

Waar houdt een makelaar zich mee bezig?

Wanneer de geïnteresseerde in contact is gekomen met de makelaar dan leidt de makelaar de geïnteresseerde rond in het huis. De makelaar verteld dan alles over het huis, de historie van het huis, wat er allemaal veranderd kan worden en ga zo maar door. De makelaar doet dus puur he financiële gebeuren voor jou. Naast dat een makelaar huizen verkoopt of koopt kan een makelaar over nog veel meer dingen die verkoper zijn. Zo kan het ook gaan om bijvoorbeeld een bedrijfspand. Om het nog gekker te maken kan het ook gaan om een persoon, denk hierbij aan profvoetballers. Wanneer deze van de ene grote naar de andere grote club gaat dan heeft die voetballer een makelaar die zijn waarde bepaald, de makelaar bepaalt dan niet alleen hoeveel de speler waard is maar ook hoeveel hij ongeveer per maand moet gaan verdienen et cetera. Een makelaar kan zich dus bezighouden met diverse werkzaamheden.

Taxateur bij verkopen huis

Naast het krijgen van hulp van een makelaar bij het verkopen of kopen van een huis is het ook erg handig om gebruik te maken van een taxateur. Een taxateur bekijkt namelijk elk object en wat de prijzen daarvan zijn. De taxateur is een onafhankelijk en zakelijk kundig persoon, dit om ervoor te zorgen dat er geen bedragen gezegd worden die veel hoger liggen dan dat het eigenlijk zou moeten zijn. Een taxateur kan niet alleen erg handig zijn bij huis maar ook bij bijvoorbeeld vraag en aanbod op sites. En zo zijn er nog veel meer dingen waarbij een taxateur erg handig kan zijn denk aan scheidingen, erfenissen etcetera.

Bron: FransSanders.nl