Betekenis van Nostradamus

Michel de Nostredame, beter bekend als Nostradamus, was een Frans apotheker uit de 16de eeuw. Hij toonde ook interesse in de astrologie en was voornamelijk bekend als ziener. Zo publiceerde hij onder meer het werk Les Prophéties, een verzameling voorspellingen die hij uit zijn visioenen haalde. Hij zou onder andere wereldoorlogen, het communisme, napoleon, terrorisme en vele andere gebeurtenissen voorspeld hebben. Nostradamus heeft vele aanhangers vergaard, maar veel mensen zijn skeptisch tegenover zijn voorspellingen.

Het leven van Nostradamus

Over de kindertijd van Nostradamus is relatief weinig geweten. Hij werd geboren in het zuiden van Frankrijk in Saint-Rémy-de-Provence, in 1503. Zijn ouders hadden minstens 9 kinderen en hij werd vermoedelijk opgevoed door zijn grootvader.

In 1529 begon hij zijn studies geneeskunde aan de Universiteit van Montpellier, maar werd kort daarna verbannen omwille van zijn geschiedenis als apotheker. Dit neemt niet weg dat vele publicisten hem wel als doctor benoemen.
In 1531 trouwde hij en kreeg twee kinderen, die enkele jaren later stierven aan de pest. In 1547 vestigde hij zich in Salon-de-Provence en kreeg zes kinderen met zijn tweede vrouw.
In 1566 kreeg hij last van waterzucht en stierf uiteindelijk op 2 juli 1566. Nostradamus ligt momenteel begraven in de Collégiale St-Laurent.

Les Prophéties

Zijn bekendste werk, Les Prophéties, bestaat uit een tiental centuriën, elk bestaande uit een honderdtal kwartijnen (vierregelige verzen). Deze kunnen ingedeeld worden op basis van jaartallen, kometen, millennia of zelfs horoscopen. De voorspellingen van Nostradamus die hierin vervat zitten lopen van het jaar 1524 tot het jaar 3797.

De centuriën zijn cryptisch opgesteld, met vele anagrammen, meerdere talen en een willekeurige rangschikking van de verzen. Veel kwatrijnen zijn nog niet verklaard en veel critici beweren dat er slechts sprake is van herinterpretatie en niet van voorspellingen.

De reden voor deze cryptische opstelling is niet duidelijk. Misschien wilde Nostradamus ontkomen aan de Inquisitie, of het kan worden opgevat als het werk van een oplichter die zijn astrologische ideeën wilt verkopen.

Betekenis van batra

Het woord batra kent zijn oorsprong uit de wereld van de straat in Nederland. Het is een woord wat je vaak hoort bij buitenlandse mensen zoals Surinamers, maar ook de Nederlandse jongeren beginnen steeds vaker het woord te gebruiken.

Het woord staat eigenlijk voor fles, en dan met name een fles met sterke drank. Dit is dan ook de reden dat je het zo vaak in de muziek hoort, de liedjes gaan nu eenmaal vaak over drank en feesten. In Nederland zie je het dan ook veel terug in de muziek, meestal wordt er met batra whisky of rum bedoelt, dit zijn dan ook de dranken die het meest gedronken worden in de rapgemeenschap.

Het is een woord wat nu eenmaal lekker klinkt in een liedje, de reden dat ze het gebruiken is dat het al een erg oud woord is uit Suriname. Hier is het nog altijd een bekend woord wat zelfs daar door iedereen gebruikt wordt.

Betekenis van hajek

Hajek is een term die je erg vaak op straat hoort. Het behoort dan ook echt tot de straattaal in ons land. Eigenlijk staat het woord voor ‘super’, je gebruikt het dan ook als bijvoeglijk naamwoord. Je kunt het voor een woord zetten om er extra nadruk aan te geven.

Zo zijn er diverse rap artiesten die zeggen ‘hajek heet’, ook wel bedoelt om aan te geven dat ze een periode hebben met veel stress. Het woord kent zijn oorsprong uit de Surinaamse taal, maar ook in het Midden Oosten wordt het gebruikt. Eigenlijk is het meer een soort vervorming van verschillende talen, dit is dan ook de reden dat je het kunt classificeren als straattaal.

De kans is groot dat je het hoort in de liedjes van de rappers, let maar eens een keer op als je de radio aan hebt staan. Je zult zien dat ze het vaker gebruiken dan je denkt.

Betekenis van dies natalis

De Latijnse term dies natalis zie je niet meer zo vaak in Nederland, en dat terwijl het zo’n mooie, oude term is. De term staat voor geboortedag. Dit is dus wel iets anders dan iemands verjaardag, het wordt dan ook voornamelijk gebruikt bij bepaalde organisaties of bij scholen. Je hebt het dan over de dag dat die bepaalde institutie ter wereld is gekomen, op sommige scholen wordt deze dag dan ook nog altijd gevierd.

Vaak is dit met een bijkomende vergadering of een bijeenkomst waarbij de directeur een praatje zal houden.  Het komt van oorsprong uit de Christlijke wereld, dit heeft te maken met het feit dat het staat voor een dag dat de martelaar kwam te overlijden en naar het hiernamaals ging. Eigenlijk toch wel raar dat een normale term als deze zo’n aparte geschiedenis heeft. Nu heb je in ieder geval weer wat geleerd over de oude termen uit de Latijnse taal!

Betekenis van ad infinitum

De term ad infinitum kent zijn oorsprong uit de Latijnse taal. Het betekent eigenlijk ‘tot in de oneindigheid’. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Als je bijvoorbeeld een getal neemt en daar elke keer 1 bij optelt dan is de uitkomst hiervan ad infinitum. Je kunt namelijk altijd doorgaan met het tellen.

Het is een term die we vandaag de dag niet meer zo vaak gebruiken. Wel zie je het nog af en toe eens terug bij opleidingen waarbij ze microscopisch kleine deeltjes bekijken. Dit is namelijk ook oneindig, je kunt oneindig blijven inzoomen op een bepaald beeld. Het is een woord wat een beetje vergaande glorie heeft, het wordt lang niet meer zo vaak gebruikt als eerst.

Wel kun je het nog eens in de Bijbel vinden, ook staat het vaak vermeld in oude Latijnse teksten. Mocht je het een keer tijdens vakantie zien dan weet je nu in ieder geval wat het dan eigenlijk is. Kun je net doen alsof je heel veel weet van de Latijnse taal.

Betekenis van ad fundum

Ad fundum is een Latijnse term die eigenlijk iedere student wel eens in zijn leven zal hebben gehoord. Vaak zien we deze term terugkomen bij de studentenverenigingen, deze gebruiken nu eenmaal wat vaker oude Latijnse termen.

De term Ad fundum staat voor ‘tot de bodem’’. Dit bekent eigenlijk gewoon dat je in een keer je glas drinken achterover moet slaan. Vaak wordt het dus gebruikt bij de spelletjes die deze verenigingen spelen, hier vind je veel meer van dit soort termen.

Dat is dan ook het mooie aan deze term, wanneer je het op een universiteit of op een HBO roept dan zal iedereen begrijpen wat je bedoelt. Het is een term die al jarenlang gebruikt wordt, echter wordt het meestal wel alleen gezegd op een Universiteit of HBO, je hoort het niet op het MBO omdat hier nu eenmaal niet zo veel Latijnse woorden gebruikt worden. Nu heb je dus een leuk nieuw woord om mee te proosten!

Betekenis van terra incognita

De kans is vrij klein dat je weet wat de Latijnse woorden terra incognita betekenen. Het is ook wel een term uit de cartografie die gebruikt wordt voor “onbekend gebied” dat nog niet in kaart gebracht of gedocumenteerd is.

Je moet weten dat er vroeger nog niet zo veel kaarten waren op de wereld, hierdoor wist je nu eenmaal niet wat je in een bepaald gebied aan kon treffen. Dit is dan ook de reden dat deze term de wereld in is gekomen, het heeft namelijk te maken met de gebieden die je nog niet kent. Zo dachten ze vroeger dat er draken woonden in Afrika, ook dachten ze dat de zee vol zat met bepaalde grote vissen en roofdieren. Nu weet iedereen allang wat je in de destijds oude onbekende gebieden kon vinden, maar in die tijd vonden de mensen het onbekende maar een beetje eng allemaal. Je ziet de term nog wel eens terugkomen in oude geschriften.

Betekenis van tempus fugit

Tempus fugit heeft een betekenis die iedereen in zijn leven wel een keer gebruikt. Het is Latijns voor ‘de tijd vliegt’. Zo ken je de uitdrukking wel: de tijd vliegt als het gezellig is. Je snapt wel dat hier mee bedoeld wordt dat het lijkt alsof de tijd wel erg snel voorbij gaat als je het naar je zin hebt. Dit is dan ook de reden dat je wel moet genieten van het leven, voor je het weet is het weer voorbij.

Zo kan je deze term gebruiken om mee te leven, het is dan ook een beetje een levensmotto. Je moet de tijd nemen om te genieten want je hebt niet al te lang. Je ziet de term nog wel eens of kussentjes staan of op posters, veel mensen vinden het een prachtige term. Ook staat de term regelmatig op de oude gebouwen in Rome, voornamelijk bij de gebouwen waar vroeger spelen gehouden werden. Dit vonden mensen leuk, als ze daar waren dan was de show zo weer voorbij. Vandaar dat ze de term gebruikten.

Betekenis van stante pede

Deze term ken je waarschijnlijk wel, stante pede, staat voor ‘op staande voet’. Op staande voet houdt gewoon in dat iets gelijk of onmiddellijk moet gebeuren. Vandaar dan ook de uitdrukking ‘op staande voet ontslagen’. Bij dit soort ontslag moet je in een keer het bedrijf verlaten, je had het helemaal niet aan zien komen.

Nu moet je het in ons land wel heel bont maken wil je daadwerkelijk op staande voet ontslagen worden, je moet dan echt dusdanig erge regels hebben overtreden. Je kunt de term natuurlijk ook gebruiken voor andere onderwerpen. Zo moet een vuur in een woning stante pede uit worden gemaakt, je hebt niet de tijd om te wachten. Wanneer je dus iets direct moet doen dan praat je over stante pede, wanneer je de tijd ergens voor hebt dan geldt de term niet meer. Zo zie je wel dat veel van onze uitdrukkingen hun oorsprong vinden in het Latijn, dat is natuurlijk wel bijzonder.

Betekenis van nalatenschap

Wat is de betekenis van nalatenschap?

Een nalatenschap heeft te maken met de financiële afwikkeling van iemand die is overleden. Het gaat hier om het totaal van alle rechten en verplichtingen, bezittingen en schulden die door het overlijden van iemand overgaan op diens erfgenamen of degenen aan wie de nalatenschap / erfenis is nagelaten.

Aan wat voor zaken kan ik denken bij een nalatenschap?

Het vermogen kan bestaan uit banktegoeden, aandelen, huizen, maar ook bijvoorbeeld schulden als hypotheekschulden en persoonlijke leningen.

Bij aanvaarding van de nalatenschap kies je dus ook voor eventuele schulden. Als die er zijn ben je vanaf dan verplicht ze af te betalen.

Voorkomen van aanvaarden van schulden

Wil je niet verrast worden door schulden? Zorg er dan voor dat je het nalatenschap beneficiair aanvaard (onder het voorrecht van boedelbeschrijving). De nalatenschap wordt dan op ongeveer gelijke wijze als een faillissement afgewikkeld. Als er na betaling van alle schulden nog bezittingen over zijn worden deze uitgekeerd aan de (beneficiair) erfgenamen. Als de schulden niet allen kunnen worden betaald, worden deze naar evenredigheid aan de schuldeisers afgelost tot het beloop van de bezittingen in de nalatenschap. de beneficiair erfgenamen zijn dan niet verder aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Je kunt als erfgenaam de nalatenschap ook verwerpen. Je hebt in dat geval geen enkel recht meer op de nalatenschap en deze rechten en verplichtingen zullen dan overgaan op de volgende erfgenaam in de lijn, mits die aanvaard.

Nalaten aan een goed doel

Het nalaten van je bezittingen aan een goed doel, zoals het WajongFonds, wordt steeds populairder. Bijvoorbeeld bij mensen zonder kinderen of die het gevoel hebben dat ze wat terug moeten doen voor de wereld waar ze zoveel moois van hebben mogen krijgen.